system b2b

Artykuły

System B2B to skrót oznaczający ogół wzajemnych relacji i zaistniałych transakcji pomiędzy dwoma firmami. Pochodzi z angielskiego Business to Business i jest używany na całym świecie. Ważne jest rozróżnienie B2B(ang. Business-to-Business) od B2C (ang. Business to Consumer) gdzie pierwszą stroną relacji jest firma, a drugą klient. W sektorze informatycznym skrót B2B powiązany jest ściśle z systemami B2B ułatwiającymi i automatyzującymi współpracę między firmami. Średnie i duże przedsiębiorstwa korzystające z wielu dostawców często korzystają z systemów automatyzujących wymianę informacji między nimi - poprzez wykorzystanie systemów informatycznych zarządzających danymi o sprzedaży czy terminach dostaw. Systemy B2B są także popularne wśród małych firm. Możemy wyróżnić dwa podstawowe modele rynku elektronicznego występującego w systemie B2B. Są to: rynek horyzontalny i wertykalny. Rynek wertykalny obejmuje swoim działaniem zakres jednego sektora lub branży. Rynek horyzontalny obejmuje wymianę handlową w obrębie firm pochodzących z różnych branż. Przeczytaj artykuły poniżej!
E-commerce B2B, wielojęzyczność i sprzedaż transgraniczna (cross border)

E-commerce B2B, wielojęzyczność i sprzedaż transgraniczna (cross border)

E-commerce B2B (Business to Business) stał się kluczowym elementem strategii rozwoju dla wielu firm…
Wdrożenie systemu B2B z sukcesem. Przewodnik krok po kroku

Wdrożenie systemu B2B z sukcesem. Przewodnik krok po kroku

W końcu podjąłeś/podjęłaś decyzję o wdrożeniu nowego systemu B2B dla swojej firmy. Gratulacje! Wdro…
Platformy e-commerce B2B: podobieństwa i różnice w stosunku do systemów B2C

Platformy e-commerce B2B: podobieństwa i różnice w stosunku do systemów B2C

Platformy handlu elektronicznego typu Business-to-Business (B2B) i Business-to-Consumer (B2C) mają …
Trendy w e-commerce B2B: transformacja cyfrowa w transakcjach biznesowych

Trendy w e-commerce B2B: transformacja cyfrowa w transakcjach biznesowych

Handel elektroniczny B2B doświadczył w ostatnich latach znacznego wzrostu i transformacji. Rewolucy…
Platforma e-commerce B2B

Platforma e-commerce B2B

W ostatnich latach handel elektroniczny B2B (business-to-business) dynamicznie się rozwija. Platfor…
Integracja systemów B2B

Integracja systemów B2B

W przypadku jednak gdy przedsiębiorstwo używa wielu systemów, nie korzystając z systemu B2B do obsł…
System B2B - co to jest?

System B2B - co to jest?

B2B to skrót oznaczający ogół relacji i transakcji pomiędzy dwoma firmami. Pochodzi z angielskiego …
Dotacje na systemy informatyczne, B2B oraz marketing internetowy dla MŚP w Olsztynie

Dotacje na systemy informatyczne, B2B oraz marketing internetowy dla MŚP w Olsztynie

Zaczynają się ponownie pojawiać długo wyczekiwane dotacje na systemy B2B. Na początek województwo W…

Blog Artykuły system b2b
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe