System B2B - co to jest?

B2B to skrót oznaczający ogół relacji i transakcji pomiędzy dwoma firmami. Pochodzi z angielskiego Business to Business i jest używany na całym świecie. Nie pomyl B2B z B2C (ang. Business to Consumer) gdzie jedną stroną relacji jest firma, a drugą klient. W sektorze IT skrót B2B powiązany jest ściśle z informatycznymi systemami B2B ułatwiającymi współpracę między firmami.
2020-09-02 17:54
3 minuty czytania

Rynki B2B

Można wyróżnić dwa podstawowe modele rynku elektronicznego występującego w B2B. Jest to rynek horyzontalny i wertykalny.

  • Rynek wertykalny obejmuje swoim działaniem zakres jednego sektora lub branży. 
  • Rynek horyzontalny to wymiana handlowa w obrębie firm pochodzących z różnych branż. 

Rodzaje systemów B2B 

System CRM

CRM (ang. customer relationship management) to system zarządzania relacjami z klientami. Systemy CRM działają aktualnie najczęściej na zasadzie tzw. "lejka sprzedażowego". Oznacza to, że z jednej strony wykresu mamy do czynienia z dopływem pewnej liczby potencjalnych klientów. Liczba ta stopniowo maleje wraz ze zbliżaniem się do finalizacji sprzedaży. Głównym celem stosowania lejka jest modelowanie i zwiększenie efektywności sprzedaży. W ostatnich latach systemy CRM stały się coraz bardziej popularne. Wynika to z jednej strony z rozwoju technologii i lepszego dostęp do danych, a z drugiej z potrzeby lepszego planowania pracy zespołów marketingu i sprzedaży, ale też innych działów firmy i automatyzacji tej pracy. Dzięki systemom informatycznym udaje się zrobić zdecydowanie więcej  niż klasycznymi metodami analizy, praca ta jest też szybsza i przyjemna. 

System ERP

ERP- (ang. enterprise resource planning) to planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Jest to nieoceniony system integrujący pracę wszystkich działów firmy, pracujący na  jednej, wspólnej bazy danych. Systemy klasy ERP sprawiają, że sprzedawcy mają dostęp do danych z zakresu produkcji i magazynu przez co lepiej mogą ocenić plan sprzedażowy, a osoby zajmujące się produkcją widząc zainteresowanie i wykres sprzedaży wiedzą na co zwrócić uwagę podczas ustalania planu produkcji. ERP wspiera w podejmowaniu decyzji. Zmiany i wprowadzane informacje automatycznie się aktualizują, a dostęp do zasobów jest w efekcie w czasie rzeczywistym. Stwarza to jednak pewne utrudnienie. Bardzo istotne jest, aby dane wprowadzane do systemu były poprawne, ponieważ tylko wtedy nie będzie żadnych nieporozumień. Rozwiązaniem tego problemu jest m.in. autoryzacja dostępu. Przykładowo osoby odpowiedzialne za pewną gałąź w firmie będą jedynie mogły przeglądać informacje dotyczące innych działów, bez możliwości ich aktualizacji.

Platformy e-commerce B2B

Platformy e-commerce B2B, w tym hurtownie - są to platformy ułatwiające dokonywanie transakcji między firmami. Są one skierowane do specyficznego grona odbiorców, do którego zaliczają się: pośrednicy handlowi, producenci, hurtownicy i dystrybutorzy.  Duży nacisk kładziony jest tu na zamówienia hurtowe. Systemy sątak zaprojektowane i wdrożone , by tego typu wymiany handlowe przechodziły bezproblemowo, i sprawnie. By jeszcze bardziej ułatwić zakupy, można na takiej platformie, rozdzielić jedno główne konto (firmowe), na kilka mniejszych (osoby upoważnione), dając zamawiającym większą swobodę ale też kontrolę. Celem platformy, jest automatyzacja, uproszczenie, przyspieszenie procesu zakupowego. Największym plusem platformy e-commerce B2B jest integracja systemów wykorzystywanych w firmie - w tym CRM i ERP, dzięki czemu wszystkie potrzebne dane znajdą się  w jednym miejscu. 

System Business Intelligence

Business Intelligence - systemy tego rodzaju służą do analizy danych, które mogą być dokonywane w czasie rzeczywistym. Systemy BI przekształcają zbierane dane w informacje, na podstawie których wyciągane są wnioski odnośnie dalszych działań procesów itp. Systemy typu business intelligence, mogą także generować odpowiednie, wcześniej zadane zachowanie na podstawie, podanych mu algorytmów. Mimo tego, iż programy same generują raporty i dokonują analizy, to trzeba pamiętać, że nigdy nie podają one gotowych rozwiązań!

Hurtownie danych

Hurtownie danych (Data warehouse) - są to większe, bardziej złożone bazy danych. Hurtownia danych skupia w sobie rekordy, pobierane z wielu źródeł, segregując je w segmentach tematycznych. Informacje znajdujące się w bazie danych, przeznaczone są tylko do odczytu. Hurtownia służy do analizy danych, dzięki którym, możesz zauważyć panujące trendy. W odróżnieniu od prostych baz danych (transakcyjnych) Hurtownie, nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym - pobierają one dane z innych systemów raz na jakiś czas. 

Systemy SCM

SCM - rozszerzeniem skrótu jest Supply Chain Management, co po polsku oznacza Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Jest to system dzięki któremu firmy mogą sprawnie zarządzać łańcuchem dostaw, a co za tym idzie pozwala na kontrolę przepływu towarów i informacji. SCMy możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze odpowiedzialne są za produkcję, zaopatrzenie i dystrybucja, natomiast drugie za łączenie przedsiębiorstwa z dostawcami. System CMS pozwala z dużą dokładnością planować i zarządzać stanami magazynowymi czy logistyką. 

Dzięki automatyzacji można znacznie ułatwić zarządzanie całym procesem sprzedaży. Odpowiednie systemy CRM poprzez programy monitorujące pomagają menedżerom i sprzedawcom osiągnąć założone cele sprzedażowe. Można za ich pomocą wysyłać automatycznie maile z ofertą produktu oraz na bieżąco monitorować, oceniać i analizować cały proces. Na podstawie statystyk i automatycznie tworzących się wykresów można w łatwy sposób wyciągnąć wnioski i reagować na zachowania klientów.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe