Trendy w e-commerce B2B: transformacja cyfrowa w transakcjach biznesowych

Handel elektroniczny B2B doświadczył w ostatnich latach znacznego wzrostu i transformacji. Rewolucyjnym zmianom uległ sposób, w jaki firmy angażują się w transakcje handlowe. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów firmy B2B coraz częściej wykorzystują kanały cyfrowe w celu usprawnienia operacji, zwiększenia wydajności i zapewnienia klientom wyjątkowych doświadczeń.

Unsplash / Matheus Frade

2023-09-11 08:24
4 minuty czytania

W tym artykule omówimy najważniejsze trendy napędzające e-commerce B2B i ich konsekwencje dla firm w erze cyfrowej.

Omnichannel e-commerce B2B. Wielokanałowe doświadczenia

Kupujący B2B oczekują teraz bezproblemowego, wielokanałowego doświadczenia, które odzwierciedla doświadczenia, do których są przyzwyczajeni kupując B2C. Trend ten wymaga od firm zapewnienia spójnych doświadczeń w wielu punktach styku, w tym w stronach internetowych, aplikacjach mobilnych, platformach handlowych, a nawet w interakcjach offline. Przyjęcie podejścia wielokanałowego umożliwia firmom spełnienie oczekiwań klientów w zakresie spersonalizowanych interakcji, uzyskiwania informacji w czasie rzeczywistym i możliwości samoobsługi na całej ścieżce zakupowej.

Mobile e-commerce. Handel mobilny

Popularyzowanie się smartfonów i tabletów napędza rozwój handlu mobilnego w B2B. Nabywcy biznesowi w coraz większym stopniu polegają na urządzeniach mobilnych do wyszukiwania produktów, porównywania cen i składania zamówień. Firmy B2B wykorzystują responsywne projektowanie stron internetowych, aplikacje mobilne i interfejsy przyjazne dla urządzeń mobilnych, aby zapewnić bezproblemową obsługę mobilną i zaspokoić potrzeby klientów w ruchu.

Tworzenie mobilnych serwisów e-commerce

W Krakweb każdy serwis, który zrealizowaliśmy od kilkunastu już lat jest dostosowany do urządzeń mobilnych. Projektujemy w podejściu mobile first oraz realizujemy aplikacje mobilne, w tym aplikacje mobilne e-commerce w podejściu headless, zintegrowane z serwisem e-commerce i stroną firmową. W efekcie z jednego panelu ICEberg CMS 5 można zarządzać kompletem treści dotyczących marki w tych kanałach. 

Personalizacja i dostosowywanie

Kupujący B2B oczekują dostosowanych doświadczeń, które odpowiadają ich specyficznym potrzebom i preferencjom. Personalizacja polega na wykorzystywaniu spostrzeżeń opartych na danych w celu oferowania odpowiednich rekomendacji produktów, spersonalizowanych cen i ukierunkowanych kampanii marketingowych. Ponadto firmy wdrażają konfiguratory (np. konfiguratory produktów)  i narzędzia samoobsługowe, które umożliwiają kupującym dostosowywanie produktów, planów cenowych i pakietów usług, zwiększając zadowolenie i lojalność klientów.

AI i automatyzacja

Sztuczna inteligencja (AI) i technologie automatyzacji przekształcają handel elektroniczny B2B poprzez udoskonalenie procesów, poprawę wydajności i usprawnienie procesu decyzyjnego. Chatboty oparte na sztucznej inteligencji zapewniają natychmiastową obsługę klienta, wirtualni asystenci oferują spersonalizowane rekomendacje, a algorytmy uczenia maszynowego optymalizują strategie cenowe. Automatyzacja odgrywa również kluczową rolę w automatyzacji przetwarzania zamówień, zarządzania zapasami i logistyki łańcucha dostaw, co skutkuje szybszą realizacją zamówień i obniżonymi kosztami operacyjnymi.

Integracja e-commerce z systemami ERP i CRM

Integracja platform e-commerce B2B z systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania relacjami z klientami (CRM) stała się niezbędna dla firm poszukujących wydajności operacyjnej i dokładnej synchronizacji danych. Bezproblemowa integracja umożliwia aktualizowanie zapasów w czasie rzeczywistym, śledzenie zamówień i konsolidację danych klientów, umożliwiając firmom dostarczanie dokładnych informacji o produktach, poprawianie dokładności zamówień i oferowanie spersonalizowanych doświadczeń podczas całej podróży klienta.

W krakweb każdemu klientowi posiadającemu wdrożony i działający system CRM rekomendujemy integrację z tworzonym przez nas serwisem internetowym. W zależności od sposobu działania CRM i jego możliwości technicznych integrujemy się z API systemu CRM lub udostępniamy API ICEberg CMS w celu integracji lub przygotowujemy inne metody synchronizacji danych. Bez względu jednak na metody integracji zachęcamy do automatyzacji i integracji istniejących systemów. 

 

Modele biznesowe e-commerce oparte na subskrypcji

Modele oparte na subskrypcji zyskują na popularności w handlu elektronicznym B2B, umożliwiając firmom oferowanie stałych usług, cyklicznych rozliczeń i planów cenowych opartych na subskrypcji. Trend ten umożliwia firmom generowanie powtarzających się strumieni przychodów, zwiększanie lojalności klientów i budowanie długoterminowych relacji. Firmy B2B z różnych sektorów, w tym oprogramowania, usług IT i produkcji, stosują modele oparte na subskrypcji, aby zapewnić stałą wartość swoim klientom.

Marketplace i ekosystemy B2B

Marketplace i ekosystemy B2B zmieniają sposób, w jaki firmy łączą się i współpracują. Platformy te łączą kupujących i sprzedających, ułatwiając odkrywanie produktów, usprawniając zakupy i dostęp do szerszego grona dostawców. Marketplace B2B oferują firmom lepszą widoczność, większy zasięg i możliwość dotarcia do nowych klientów i uproszczone procesy transakcyjne. Uczestnictwo w tych ekosystemach pozwala firmom wejść na nowe rynki, zdywersyfikować źródła przychodów i nawiązać strategiczne partnerstwa.

W ramach wdrożenia ICEberg CMS 5 integrujemy serwis e-commerce z wybranymi przez klienta platformami marketplace. Jeśli tylko marketplace daje możliwość integracji - zintegrujemy Twój serwis internetowy z nim. Różne są zakresy takich integracji - synchronizacja produktów (cen, stanów magazynowych, zdjęć, opisów i innych parametrów) z serwisu e-commerce do Marketplace oraz synchronizacja zamówień i danych kupujących klientów z Marketplace do serwisu e-commerce opartego o ICEberg CMS 5 to dwa podstawowe elementy integracji, ale nie jedyne. Dowiedz się więcej - umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem. 

Podsumowanie

 

Krajobraz e-commerce B2B przechodzi głęboką transformację, napędzaną zmieniającymi się oczekiwaniami klientów, postępem technologicznym i potrzebą wydajności operacyjnej. Uwzględnienie tych trendów i wdrożenie u siebie nowoczesnego systemu e-commerce B2B pozwala firmom zachować konkurencyjność, poprawić jakość obsługi klientów i napędzać rozwój w erze cyfrowej. Firmy B2B, które wykorzystują doświadczenia wielokanałowe, handel mobilny, personalizację, automatyzację i łańcuch bloków, jednocześnie integrując swoje systemy i badając nowe modele biznesowe i ekosystemy, będą dobrze przygotowane do rozwoju w ewoluującym krajobrazie handlu elektronicznego B2B.

Dowiedz się więcej - umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe