ATAG — wytyczne dotyczące dostępności narzędzi autorskich

Unsplash / James Lee

2023-09-05 08:19
3 minuty czytania

Co to jest ATAG 2.0?

Wytyczne dla dostępności narzędzi autorskich 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines, ATAG) to standard techniczny opracowany przez organizację W3C w celu ułatwienia pracy programistów narzędzi autorskich. 

ATAG jest posiada dwie części

 • A: Twórz interfejsy narzędzi autorskich, tak, aby były dostępne
 • B: Wspieraj tworzenie dostępnych treści.

Wytyczne wchodzące w skład części A dotyczą zapewniania osobom z niepełnosprawnością możliwości łatwego korzystania z narzędzia autorskiego. 

Wytyczne części A to:

 • Zasada A.1: Interfejsy użytkownika narzędzia autorskiego muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dla dostępności
 • Zasada A.2: Widoki redaktorskie muszą być postrzegalne
 • Zasada A.3: Widoki redaktorskie muszą być funkcjonalne
 • Zasada A.4: Widoki redaktorskie muszą być zrozumiałe

Część B ma na celu upewnienie się, żeby treści i aplikacje tworzone za pomocą narzędzia autorskiego były zgodne ze standardami dostępności. Wytyczne te to:

 • Zasada B.1: Zautomatyzowane procesy muszą dawać dostępną treść
 • Zasada B.2: Autorzy muszą być wspierani w tworzeniu dostępnych treści
 • Zasada B.3: Autorzy muszą być wspierani w poprawie dostępności istniejących treści
 • Zasada B.4: Narzędzia autorskie muszą promować i integrować funkcje dostępności

Co to są narzędzia autorskie (systemy autorskie)?

Narzędzia autorskie to aplikacje lub platformy internetowe służące do tworzenia i edytowania treści internetowych, w tym tekstu, multimediów i elementów interaktywnych.

Przykłady narzędzi autorskich, których dotyczy ATAG

 • systemy CMS - wszelkiego rodzaje systemy zarządzania treścią
 • generatory / kreatory stron internetowych
 • systemy, które zapisuje treści w postaci stron internetowych
 • systemy posiadające interfejs webowy, czyli wszelkie aplikacje, do których logujesz się przez przeglądarkę internetową i których w przeglądarce internetowej używasz (czy to na laptopie, komputerze czy też na smartfonie)
 • narzędzia do tworzenia multimediów
 • serwisy internetowe służące do tworzenia treści - np. blogi, strony typu wiki, albumy zdjęć, fora internetowe, portale internetowe
 • inne narzędzia autorskie

Cele ATAG

Podstawowym celem ATAG jest zapewnienie, że narzędzia autorskie wspierają tworzenie dostępnych treści internetowych przez osoby i organizacje. Dostępność w tym kontekście oznacza uczynienie treści internetowych użytecznymi i zrozumiałymi dla osób z szerokim zakresem niepełnosprawności, w tym z upośledzeniem wzroku, słuchu, funkcji poznawczych i motorycznych.

Kluczowe zasady i elementy ATAG obejmują

Promocja dostępności narzędzi autorskich

Wytyczne te zachęcają twórców narzędzi autorskich do priorytetowego traktowania dostępności w całym procesie projektowania i rozwoju. Podkreśla znaczenie zapewnienia łatwości dostępności i zrozumienia funkcji ułatwień dostępu dla twórców treści.

Wytyczne dotyczące dostępności narzędzi autorskich

ATAG zapewnia kompleksowy zestaw wytycznych i kryteriów sukcesu, którymi powinny kierować się narzędzia autorskie. Wytyczne te obejmują różne aspekty dostępności, takie jak zapewnianie dostępnych interfejsów, wspieranie tworzenia dostępnych treści i generowanie dostępnych wyników.

Poziomy zgodności ATAG

ATAG dzieli zgodność na trzy poziomy: poziom A, poziom AA i poziom AAA, przy czym poziom AAA reprezentuje najwyższy poziom zgodności w zakresie dostępności. Programiści mogą wybrać poziom zgodności odpowiadający docelowej grupie odbiorców i przypadkom użycia narzędzia.

Integracja z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG)

ATAG jest ściśle zgodny z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG), które określają, w jaki sposób treści internetowe powinny być udostępniane. ATAG zawiera wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób narzędzia autorskie mogą pomóc twórcom treści w dostosowaniu się do WCAG.

Promowanie dostępności dla User Agentów

ATAG zachęca, aby narzędzia autorskie zapewniały kompatybilność z dostępnymi User Agentami (np. przeglądarkami internetowymi ze wbudowanymi technologiami wspomagającymi). Dzięki temu treści utworzone za pomocą narzędzia autorskiego pozostaną dostępne dla użytkowników niepełnosprawnych.

Testowanie i ocena

Narzędzia autorskie powinny zawierać funkcje wspierające testowanie i ocenę treści pod kątem dostępności. Obejmuje to funkcje sprawdzania i korygowania problemów z dostępnością w tworzonej treści.

Dokumentacja i szkolenia

ATAG podkreśla znaczenie dostarczania dokumentacji i materiałów szkoleniowych, które pomogą autorom zrozumieć i wdrożyć najlepsze praktyki w zakresie dostępności.

Kompatybilność z technologiami wspomagającymi

Narzędzia autorskie powinny być zaprojektowane tak, aby bezproblemowo współpracowały z technologiami wspomagającymi, takimi jak czytniki ekranu, oprogramowanie do rozpoznawania głosu i alternatywne urządzenia wejściowe.

Korzyści z ATAG

Stosując się do ATAG, programiści mogą tworzyć narzędzia autorskie, które umożliwiają twórcom treści tworzenie treści internetowych, które będą włączające i dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Jest to kluczowy krok w kierunku poprawy dostępności sieci i zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości pełnego uczestnictwa w cyfrowym świecie.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe