Dostępność cyfrowa. Dostosowanie strony internetowej i aplikacji mobilnej do wytycznych WCAG (jako usługa) - Strony firmowe i portale dostępne dla osób niepełnosprawnych

Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych jest już dziś nie tylko cechą, którą warto się wyróżnić, ale zaczęła już być wymogiem prawnym i odpowiedzialnością etyczną. Technologia kształtuje nasze życie. W tym cyfrowym świecie ważne jest, aby portale internetowe i inne platformy cyfrowe były dostępne dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Pexels / cottonbro studio

2023-09-18 08:31
5 minut czytania

Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest dostosowanie portali internetowych do wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG). 

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na dostępność, dostosowanie portalu internetowego do wytycznych WCAG jest nie tylko koniecznością, ale także okazją do stworzenia bardziej integracyjnego doświadczenia online dla wszystkich użytkowników.

Co to są wytyczne WCAG?

Wytyczne WCAG to uznane na całym świecie standardy opracowane przez World Wide Web Consortium (W3C) w celu zapewnienia dostępności treści internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Niniejsze wytyczne zapewniają kompleksowe ramy projektowania i tworzenia stron internetowych i aplikacji internetowych, które są dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne dla osób o różnych umiejętnościach. Wytyczne WCAG są podzielone na różne poziomy zgodności: A (najniższy), AA i AAA (najwyższy), umożliwiając organizacjom wybór poziomu dostępności, który jest zgodny z ich potrzebami i wymogami prawnymi.

 WCAG accessibility klawiatura

Znaczenie dostępności strony internetowej

Dostępność portalu internetowego ma kluczowe znaczenie z kilku powodów:

 

Dostępność cyfrowa = Zgodność z prawem

W wielu krajach istnieją prawne obowiązki zapewnienia równego dostępu do informacji i usług cyfrowych dla osób niepełnosprawnych. Dostosowując portale internetowe do wytycznych WCAG, organizacje mogą spełnić wymagania prawne i uniknąć potencjalnych procesów sądowych lub kar.

W Polsce obowiązek ten dotyczy od 2015 roku instytucji publicznych. 

Obowiązujący aktualnie standard WCAG 2.1 został w Polsce wprowadzony w roku 2019 ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 roku. Do wdrożenia dostępności zgodnej z WCAG 2.1 zostały zobowiązane różne instytucje publiczne - w szczególności:

  • organizacje należące do sektora finansów publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • osoby prawne utworzone do zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym,
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność publiczną.

Kary za brak dostępności cyfrowej

Za brak zgodności z wymogami dostosowania strony do osób z niepełnosprawnościami instytucja może zostać ukarana. Wysokość kary może wynosić do 5000 zł (za brak deklaracji dostępności) lub do 10000 zł (za nieprzestrzeganie obowiązków związanych z dostępnością np. strony internetowej czy też aplikacji mobilnej). Kary stosowane są przy uporczywym i nieuzasadnionym łamaniu przepisów, co w praktyce może oznaczać brak WCAG i dokonanie skarg przez rosnącą liczbę użytkowników. 

Jeśli więc pojawiła się pierwsza skarga - działaj niezwłocznie. Jeśli jej jeszcze nie było - działaj prewencyjnie. 

 

Udoskonalone doświadczeń użytkowników

Dostępne strony i portale internetowe zapewniają lepszą obsługę wszystkim użytkownikom, nie tylko osobom niepełnosprawnym. Ulepszona nawigacja, przejrzysta struktura treści i elastyczne elementy projektu przynoszą korzyści wszystkim użytkownikom, prowadząc do większego zaangażowania i satysfakcji.

Wdrażany przez Krakweb tryb dostępności zawiera szereg możliwości, które dają korzyści użytkownikom zarówno sprawnym, jak i tym z niepełnosprawnością, jak i właścicielom serwisu. Opcje, które otrzymuje użytkownik to bowiem nie tylko zwiększenie kontrastu, które zresztą też jest elementem, z którego korzystają też w pełni sprawni użytkownicy. Opcje takie jak powiększanie czcionki, czytanie tekstu, wyłączenie animacji, czy zmiana tła to możliwości, z których coraz częściej korzystają kolejne grupy użytkowników. Wielu z nas lubi bowiem tzw. dark mode - tryb ciemny. Jest on jedną z dostępnych w naszym trybie WCAG opcji. 

Dowiedz się więcej. Zapytaj o wdrożenie WCAG w Twoim serwisie. 

 Laptop starszy mężczyzna

Rozszerzony zasięg odbiorców

Optymalizując strony firmowe i portale internetowe pod kątem dostępności, organizacje mogą docierać do szerszego grona odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Poszerza to potencjalną bazę klientów i otwiera możliwości rozwoju i integracji. 

 

Branding. Budowanie pozytywnego wizerunku marki.  

Wykazanie zaangażowania na rzecz dostępności stanowi ważny komunikat dla klientów i interesariuszy. Pokazuje, że organizacja ceni sobie różnorodność, integrację i równy dostęp do informacji, wzmacniając reputację swojej marki.

ESG

ESG to grupa czynników (Environmental, Social and Corporate Governance, czyli Środowiskowe, Odpowiedzialność SPołeczna i Ład korporacyny). To kluczowe kryteria, które powinna brać pod uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Wdrożenie WCAG niewątpliwie wpisuje się w ESG, jest więc pożądane na poziomie firm chcących komunikować odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój. 

 

Dostosowanie portalu internetowego do wytycznych WCAG (usługa)

Usługa dostosowania portalu internetowego do wytycznych WCAG obejmuje współpracę  organizacji z firmą - ekspertem w zakresie WCAG, w celu uczynienia platform cyfrowych dostępnymi zgodnie z normami WCAG 2.1. Oto jak można zorganizować tę usługę:

 

Audyt dostępności cyfrowej

Zacznij od przeprowadzenia gruntownego audytu dostępności serwisu / portalu internetowego, aby zidentyfikować istniejące bariery i obszary wymagające korekty. Obejmuje to ocenę elementów, takich jak kontrast kolorów, alternatywnego tekstu dla obrazów, dostępności nawigacji za pomocą klawiatury, czytania treści strony na głos i innych. 

 

Projektowanie dostępności cyfrowej i rozwój poziomu zgodności z WCAG

Współpraca z projektantami i programistami w celu wdrożenia niezbędnych dostosowań w oparciu o wytyczne WCAG. Może to obejmować optymalizację kodu, modyfikację elementów projektu i integrację technologii wspomagających w celu zapewnienia zgodności z czytnikami ekranu, lupami i innymi narzędziami ułatwień dostępu.

W Krakweb wdrażamy serwisy internetowe z WCAG, dostosowane do osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowujemy istniejące serwisy do wytycznych WCAG.  

Optymalizacja treści

Wsparcie swojej organizacji w optymalizowaniu treści serwisu internetowego, aby były bardziej dostępne może mieć wiele form. Może to obejmować dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów, umieszczanie napisów do filmów, prawidłową strukturę nagłówków i zapewnienie czytelności poprzez wprowadzenie prostego języka.

 

Testy dostępności

Przeprowadzaj testy użytkowników z osobami z niepełnosprawnościami, aby zebrać opinie i zapewnić skuteczność dostosowania. Wykorzystaj ich spostrzeżenia, aby jeszcze bardziej udoskonalić dostępność i użyteczność portalu internetowego.

 

Bieżące wsparcie

Zapewnij stałe wsparcie i usługi konserwacji, aby rozwiązać wszelkie problemy z dostępnością, które mogą pojawić się w przyszłości. Bądź na bieżąco z aktualizacjami wytycznych WCAG i pojawiającymi się technologiami ułatwień dostępu, aby stale poprawiać dostępność portalu internetowego.

 

Korzyści z usługi dostosowania portalu internetowego do wytycznych WCAG

 

Wiedza ekspercka i zgodność ze standardami WCAG

Twoja organizacja może jak wiele innych skorzystać z wiedzy ekspertów wiedzą w zakresie dostępności sieci i z doświadczeniem w zakresie wdrożeń WCAG. Eksperci Krakweb zapewnią zgodność Twojego serwisu z wytycznymi WCAG i sprawią, że będziecie (Ty i Twój serwis) na bieżąco ze zmieniającymi się standardami dostępności.

 

Oszczędność czasu i kosztów

Outsourcing WCAG - usługa dostosowania portalu internetowego / strony firmowej do wytycznych WCAG oszczędza czas i zasoby Twojej organizacji, wykorzystując specjalistyczne umiejętności i wiedzę doświadczonych praktyków. Eliminuje potrzebę wewnętrznych szkoleń lub zatrudniania dodatkowego personelu do zadań związanych z dostępnością.

 

Skoncentruj się na kluczowych kompetencjach

Dzięki współpracy z Krakweb Twoja organizacja może  skoncentrować się na swoich podstawowych kompetencjach, jednocześnie upewniając się, że portal internetowy / strona firmowa spełnia standardy dostępności. To pozwoli  realizować cele biznesowe bez obniżenia poziomu integracji.

 

Reputacja i przewaga konkurencyjna

Wykazanie zaangażowania na rzecz dostępności poprawi reputację Twojej organizacji i wyróżni ją na tle konkurencji. Pokaże odpowiedzialność społeczną i wypozycjonuje organizację jako lidera w zakresie praktyk integracyjnych.

 

Podsumowanie

Dostosowanie portalu internetowego / strony firmowej do zgodności z wytycznymi WCAG jest niezbędnym krokiem w kierunku stworzenia integracyjnego doświadczenia online dla wszystkich użytkowników. Współpracując z organizacjami w celu optymalizacji portali internetowych / stron firmowych pod kątem dostępności Krakweb może pomóc w spełnieniu wymogów prawnych, poprawie doświadczeń użytkowników, poszerzeniu zasięgu odbiorców i budowaniu pozytywnego wizerunku marki.W czasach gdy coraz większa część społeczeństwa zmaga się z niepełnosprawnościami - w szczególności narządu wzroku - , zapewnienie dostępności jest nie tylko obowiązkiem prawnym i etycznym, ale także drogą do włączenia większej liczby użytkowników do interakcji z marką.

 

Dowiedz się więcej - umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe