WCAG w portalach korporacyjnych

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zestaw wytycznych opracowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) w celu zapewnienia dostępności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. WCAG dotyczy wszystkich rodzajów treści internetowych, w tym portali korporacyjnych.

Unsplash / Medienstürmer

2023-09-15 08:30
2 minuty czytania

W tym artykule omówimy znaczenie WCAG w portalach korporacyjnych oraz korzyści płynące z wdrożenia zgodności z WCAG.

Dostępność dla wszystkich użytkowników

Portale korporacyjne zgodne z WCAG są dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zgodność z WCAG zapewnia użytkownikom z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową lub fizyczną łatwy dostęp do portalu i korzystanie z niego. Pomaga to organizacjom promować różnorodność i integrację oraz zapewnia wszystkim pracownikom dostęp do informacji i narzędzi potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy.

 

Zgodność z prawem

Wiele krajów uchwaliło prawa i przepisy, które wymagają od organizacji, aby ich strony internetowe i treści cyfrowe były dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Zgodność z WCAG pomaga organizacjom zapewnić zgodność z prawem i uniknąć potencjalnych działań prawnych, grzywien i uszczerbku na reputacji.

W Polsce WCAG jest obowiązkiem dla wielu podmiotów publicznych. Nie jest jeszcze obowiązkiem dla spółek giełdowych czy mniejszych firm. Jest to jednak element ESG - strategii odpowiedzialności społecznej / korporacyjnej, który wprowadza coraz więcej firm.

 

Ulepszone wrażenia użytkownika

Portale korporacyjne zgodne z WCAG zapewniają lepszą obsługę wszystkim użytkownikom, nie tylko osobom niepełnosprawnym. Zgodność z WCAG wymaga, aby treść była dobrze zorganizowana, łatwa w nawigacji i dostępna na różnych urządzeniach i platformach. Może to poprawić zadowolenie użytkowników, zmniejszyć współczynniki odrzuceń i zwiększyć zaangażowanie w portalu.

 

Zwiększona dostępność

Portale korporacyjne zgodne z WCAG są dostępne dla szerszego grona odbiorców, w tym dla użytkowników korzystających z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu, lupy i nawigacja wyłącznie za pomocą klawiatury. Zgodność z WCAG wymaga, aby treść była odpowiednio zakodowana i ustrukturyzowana, co ułatwia technologiom wspomagającym dostęp do treści i ich interpretację.

 

Pozytywny wizerunek marki

Zgodność z WCAG może poprawić wizerunek i reputację marki organizacji poprzez wykazanie zaangażowania w dostępność, integrację i odpowiedzialność społeczną. Może to zwiększyć lojalność klientów, przyciągnąć nowych klientów oraz poprawić morale i zaangażowanie pracowników.

 

Podsumowanie

Zgodność z WCAG ma zasadnicze znaczenie dla portali korporacyjnych w celu zapewnienia dostępności, zgodności z prawem, lepszego doświadczenia użytkownika, zwiększonej dostępności i pozytywnego wizerunku marki. Organizacje, które inwestują w zgodność z WCAG, mogą odnieść korzyści z większego zaangażowania, większej lojalności klientów i przewagi konkurencyjnej. Wdrażając zgodność z WCAG w portalach korporacyjnych, organizacje mogą promować różnorodność, integrację i odpowiedzialność społeczną, napędzając sukces biznesowy

 

Dowiedz się więcej - umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe