Edtech

Edtech, skrót od „technologii edukacyjnej”, to siła transformacyjna w świecie edukacji. Obejmuje szeroką gamę cyfrowych narzędzi, platform i zasobów, które wykorzystują technologię w celu poprawy jakości nauczania i uczenia się. W czasach, gdy informacja jest łatwo dostępna, a technologia jest głęboko zintegrowana z naszym codziennym życiem, technologie edukacyjne odgrywają kluczową rolę w zmienianiu edukacji na lepsze.

Pexels / Pixabay

2023-09-06 08:20
7 minut czytania

Edukacja przeszła długą drogę od tradycyjnego podejścia nauczyciel-uczeń. Dostępne stały się, a następnie realnie wkroczyły do szkół i klas narzędzia takie jak nie tylko znane nam z codziennego użycia laptopy i smartfony, ale też ekrany multimedialne, rzutniki, głośniki i inne elementy multimedialnego systemu. Do tego dołączyło oczywiście oprogramowanie - dzienniki elektroniczne, platformy e-learningowe, platformy dzielenia się wiedzą (knowledge sharing), aplikacje sprawdzające wiedzę, materiały edukacyjne w nowych formatach i wiele więcej. 

Ta rewolucja technologiczna dała początek nowej erze edukacji – edtech.

Co to jest edtech?

Edtech, czyli technologia edukacyjna oznacza wykorzystanie technologii w celu usprawnienia procesów nauczania i uczenia się. Dzięki możliwości oferowania uczniom spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych, poprawy jakości edukacji i wypełnienia luki między uczniami a nauczycielami, zmieniła zasady gry w edukacji.

Edtech stał się istotną częścią systemu edukacji w roku 2020, gdy pojawiła się w naszym kraju pandemia Covid-19. Pandemia zmusiła szkoły i uniwersytety na całym świecie do przeniesienia swojej działalności do Internetu, a branża edtech wspiera to przejście. Dzięki narzędziom do wideokonferencji, systemom zarządzania nauką i innym cyfrowym platformom edukacyjnym nauczyciele i uczniowie mogą kontynuować proces uczenia się w bezpiecznym środowisku.

Platformy edukacyjne online

Platformy Edtech zrewolucjonizowały sposób, w jaki uzyskujemy dostęp do treści edukacyjnych. Systemy zarządzania nauczaniem online (LMS), takie jak Moodle, Canvas i Blackboard, umożliwiają instytucjom oferowanie kursów, zadań i ocen online. Uczniowie mogą uzyskać dostęp do tych zasobów z dowolnego miejsca, przełamując bariery geograficzne.

Zalety edtech

Personalizacja procesu uczenia się. 

Jedną z zasadniczych zalet technologii edtech jest możliwość dostosowania procesu uczenia się do uczniów. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i algorytmów uczenia maszynowego platformy edtech mogą śledzić postępy uczniów w nauce i oferować dopasowane treści i działania w oparciu o ich dotychczasowe wyniki i zdiagnozowane mocne i słabe strony. Takie podejście zapewnia każdemu uczniowi opiekę i wsparcie, których potrzebuje, aby odnieść powodzenie w nauce, co prowadzi do poprawy wyników w edukacji i zwiększenia zaangażowania uczniów.

Spersonalizowana nauka

Adaptacyjne platformy edukacyjne wykorzystują algorytmy i analizę danych do personalizacji doświadczeń edukacyjnych. Oceniają mocne i słabe strony ucznia oraz zapewniają dostosowane treści i ćwiczenia, aby zoptymalizować jego ścieżkę edukacyjną. W efekcie nauka jest ciekawsza, lepiej dostosowana do aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności, a szanse ukończenia kursu i nabycia wiedzy i umiejętności - większe. 

Nauka zdalna

Pandemia Covid-19 przyspieszyła przyjęcie narzędzi do nauki zdalnej. Oprogramowanie do wideokonferencji, takie jak Zoom i Microsoft Teams, w połączeniu z tablicami cyfrowymi i platformami współpracy, umożliwia nauczycielom skuteczne prowadzenie wirtualnych zajęć. Okazało się, że ta zmiana jest możliwa i łatwiejsza niż się wydawało oraz że przebiegła bardzo szybko w stosunku do postępów w tym zakresie w poprzednich 10 latach. Po powrocie do szkół uczniowie i nauczyciele mają teraz pełną paletę rozwiązań technologicznych, dostępnych, znanych im i wdrożonych - z których mogą korzystać. Dzięki temu możliwe jest nauczanie zdalne = online, nauczanie hybrydowe - czyli połączenie edukacji na miejscu z uczeniem zdalnym. Obie strony mogą też korzystać z nowodostępnych technologii w klasie - np. używać platform e-learningowych do skuteczniejszej nauki w trakcie lekcji, używać wybranych ich modułów do elementów procesu edukacyjnego - np. quizów i testów do sprawdzania wiedzy, modułu lekcji i prezentacji materiałów multimedialnych do przerabiania materiału równolegle z trwaniem prezentacji / wykładu - prowadzonych przez nauczyciela. Możliwości jest multum. Potrzebna jest tylko wyobraźnia nauczyciela i otwartość oraz chęci ze strony uczniów.

Globalny zasięg - Dostęp do edukacji bez względu na lokalizację

Kolejną istotną zaletą edtech jest możliwość zapewnienia uczniom dostępu do wysokiej jakości kształcenia, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Za pomocą platform edtech uczniowie z odległych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej czy logistycznej obszarów mogą uzyskać dostęp do tych samych zasobów i materiałów edukacyjnych, co uczniowie z obszarów miejskich w rozwiniętych krajach. Demokratyzacja edukacji ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia luki edukacyjnej i zapewnienia równych szans wszystkim uczniom.

Edtech ma potencjał, aby zapewnić wysokiej jakości edukację na obszarach o niedostatecznym zasięgu i odległych obszarach na całym świecie, wypełniając luki edukacyjne i oferując możliwości uczenia się przez całe życie.

Poprawa jakości nauczania

Edtech okazał się również korzystny, pomagając nauczycielom w ulepszaniu ich umiejętności i metod nauczania. Korzystając z narzędzi edukacyjnych, nauczyciele mogą tworzyć interaktywne i wciągające materiały edukacyjne, śledzić postępy uczniów i współpracować z innymi nauczycielami. Takie podejście nie tylko poprawia jakość procesu kształcenia, ale także prowadzi do tworzenia się społeczności nauczycielskiej lepiej współpracującej i mocniej wspierającej - siebie nawzajem oraz uczniów.

Grywalizacja i treści interaktywne

Edtech zawiera elementy grywalizacji, dzięki którym nauka jest wciągająca i przyjemna. Interaktywne symulacje, wirtualne laboratoria i gry edukacyjne przyciągają uwagę uczniów, jednocześnie przekazując im wiedzę. Oczywiście sama forma w połączeniu z nowoczesnym narzędziem nie wystarczy i potrzebna jest też wysokiej jakości, angażująca treść. Nawet sama forma jednak i nowe narzędzia sprawią, że stare treści staną się bardziej atrakcyjne. Zmiany wprowadzać można nie tylko skokowo, bo rewolucje mogą wywołać szok. Stopniowo, metodą małych kroków wprowadzane technologie edukacyjne gwarantują sukces. Nauczyciel może więc w jednym semestrze wprowadzić materiały do platformy edtech (np. e-learningu) jako uzupełnienie oraz zrobić test wiedzy w formie testu online. W kolejnym semestrze lub roku szkolnym / akademickim może zrobić kolejny krok - np. prace domowe będą realizowane w platformie oraz będą tam wszystkie materiały z lekcji / wykładów. Tego typu małymi krokami wdrożyć można platformę online do procesu uczenia. Pamiętajmy bowiem, że wiele trudu (choć jednorazowego) jest po stronie naczyciela - nauczenie się nowego narzędzia, wprowadzenie testów, wprowadzenie materiałów. Niech nauczyciel pamięta jednak, że w dłuższej perspektywie zdejmuje to z jego głowy wiele obowiązków i oszczędza czas. Testy online sprawdzane są automatycznie - zaraz po wypełnieniu uczeń może otrzymać wynik - wraz z kluczem lub może to się stać zbiorczo, a klucz może nie być podany. Istnieje szereg możliwości i kombinacji. Wszystko to dzięki elastyczności narzędzi edtech. Dobrze wdrożona platforma edtech pozwala na oszczędzanie czasu również przy publikacji i aktualizacji materiałów. Pierwsze wprowadzenie materiału (np. prezentacji / tekstu / wymagań /itp.) trwa, ale aktualizacja już jest błyskawiczna. Dostępnych jest też szereg modułów takich jak FAQ umożliwiających zrobienie powtarzalnych czynności tylko raz. Powtarzające się, często zadawane przez uczniów pytania zbieramy w bazę np. w postaci FAQ, dodajemy sprawną wyszukiwarkę i uczniowie po wpisaniu w nią pytania / problemu otrzymują błyskawicznie odpowiedzi - nie tylko listę odpowiedzi, ale wręcz w trakcie wpisywania w pole wyszukiwanie pytania otrzymują podpowiedź - autouzupełnienie z linkiem do odpowiedzi w FAQ lub bazie materiałów. 

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) są wykorzystywane do automatyzacji zadań administracyjnych, oferowania spersonalizowanych rekomendacji treści i zapewniania natychmiastowej informacji zwrotnej na temat ocen.

Kodowanie i edukacja STEM

Coraz większy nacisk kładzie się na nauczanie kodowania i przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka). Narzędzia Edtech i platformy kodowania, takie jak Scratch i Codecademy, sprawiają, że są one dostępne dla uczniów w każdym wieku. Platformy wspierające uczenie się kodowania i STEM można jednak też wdrażać lokalnie - na poziomie uczelni. Doskonałym pomysłem jest ustandaryzowanie, zebranie i udostępnienie na poziomie uczelni materiałów wykładowców. Osobną sprawą jest dzielenie się przez uczniów / studentów pomocami naukowymi. Szkoły zyskać mogą ułatwiając ten proces - dzieje się on bowiem tak czy inaczej poza ich zasobami. 

Aplikacje do nauki języków

Aplikacje do nauki języków, takie jak Duolingo i Rosetta Stone, oferują interaktywne kursy językowe z funkcjami takimi jak rozpoznawanie mowy, ułatwiając uczniom przyswajanie nowych języków.

Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna

AR i VR są wykorzystywane do tworzenia wciągających doświadczeń edukacyjnych. Uczniowie mogą odbywać wirtualne wycieczki terenowe, zwiedzać miejsca historyczne lub analizować wirtualne organizmy, a wszystko to w swoich klasach.

Dostępność i inkluzywność

Edtech w coraz większym stopniu koncentruje się na udostępnianiu edukacji wszystkim, w tym uczniom niepełnosprawnym. Technologie zamiany tekstu na mowę i mowy na tekst, a także napisy kodowane to przykłady tego, jak technologie edukacyjne poprawiają dostępność.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Przy gromadzeniu obszernych danych uczniów zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa danych jest sprawą najwyższej wagi. Firmy dostarczające platformy Edtech inwestują w solidne środki bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych informacji. Szyfrowanie danych wrażliwych jest podstawą, która w połączeniu z szeregiem technologii i innych środków bezpieczeństwa pozwalają mieć poczucie bezpieczeństwa. 

Rozwój zawodowy

Edtech jest nie tylko dla studentów. Jest to także cenne narzędzie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Platformy oferują kursy, seminaria internetowe i zasoby, dzięki którym nauczyciele mogą być na bieżąco z najnowszymi metodologiami i technologiami nauczania.

Platformę edtech można więc wdrożyć na poziomie firmy i używać do dzielenia się w jej ramach materiałami edukacyjnymi.  Można taką platformę wdrożyć też w celu uczenia klientów. Lub połączyć obie grupy odbiorców w jednym narzędziu. Powszechnie występującymi bowiem problemami są sytuacje wielokrotnego tworzenia w większych firmach tych samych materiałów szkoleniowych przez różnych pracowników. Mając bazę wiedzy (knowledge sharing) i/lub e-learning unikasz lub co najmniej minimalizujesz liczbę zmarnowanych godzin na tworzenie takich samych materiałów. Oraz masz kontrolę nad jakością wiedzy krążącej w organizacji. 

Wyzwania i wady edtech

Jak każda inna innowacja technologiczna, również edtech stoi przed pewnymi wyzwaniami.

Brak dostępu do sprzętu, sieci i innych zasobów

Jednym z poważnych problemów jest przepaść cyfrowa, w przypadku której niektórzy uczniowie mogą nie mieć dostępu do sprzętu i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia cyfrowej edukacji. Podział ten może jeszcze bardziej pogłębić lukę edukacyjną, prowadząc do nierówności w edukacji.

Opór wobec zmian i brak kompetencji wśród nauczycieli

Kolejnym wyzwaniem jest konieczność dostosowania się nauczycieli do nowego cyfrowego środowiska uczenia się. Wraz z wprowadzeniem platform edtech nauczyciele muszą nauczyć się nowych umiejętności i metodologii, aby zapewnić skuteczne nauczanie. Wymaga to znacznych inwestycji w szkolenie i rozwój nauczycieli, co może być procesem kosztownym i czasochłonnym.

Podsumowanie

edtech to dynamiczna i rozwijająca się dziedzina, która ma moc zrewolucjonizowania edukacji. Zapewnia elastyczność, personalizację i dostępność uczenia się, czyniąc edukację bardziej włączającą i skuteczną. W miarę ciągłego postępu technologicznego można spodziewać się, że technologie edukacyjne będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w kształtowaniu przyszłości edukacji.

edtech zrewolucjonizował system edukacji, oferując spersonalizowane doświadczenia edukacyjne, demokratyzując edukację i poprawiając jakość edukacji. Wraz z pandemią COVID-19 przyspieszającą przejście na naukę online, technologie edukacyjne stały się istotną częścią systemu edukacji. Choć edtech stoi przed pewnymi wyzwaniami, takimi jak przepaść cyfrowa i potrzeba szkolenia nauczycieli, może przekształcić system edukacji, zapewniając uczniom równe szanse w dostępie do edukacji wysokiej jakości.

 

Dowiedz się więcej - umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe