SMTP - Konto wysyłki powiadomień w ICEberg CMS, SMTP chmurowe, Emaillabs

Co to jest SMTP? Do czego służy i jak można je ustawić samodzielnie?
2021-03-03 15:18
1 minuta czytania

Co to jest konto SMTP?

SMTP to konto mailowe do wysyłki wiadomości ze strony internetowej. Może to być konto fizyczne na serwerze lub SMTP chmurowe. W tym drugim zakresie polecamy usługę / firmę o nazwie emaillabs. Pakiet bezpłatny - umożliwia, obserwacje konta na temat historii wysyłek i ich dostarczalności.

Konto pozwala na monitorowanie tego czy klienci otwierają maile, jak szybko maile dochodzą do użytkowników, czy coś nie zginęł lub nie zostało odrzucone przez serwer.

Te funkcjonalności przydatne są głównie przy większych serwisach, przy dużej liczbie zapytań. Ale i w mniejszych serwisach zdarzają się sytuacje, gdzie to jest potrzebne.

image.png

  • Pierwszym krokiem jest założenie konta w emaillabs i stworzenie skrzynki wysyłkowej https://panel.emaillabs.net.pl/pl/smtp
  • Następnie dane powinny być wklejone w odpowiednich polach formularza.
  • Należy pozostawić ustawienia portów jak w domyślnym SMTP w systemie ICEberg CMS- tam się nic nie zmienia.
  • Ostatnim krokiem jest podmienienie użytkownika i hasła oraz adresu mailowy (widoczny w polu od wiadomości) - na własny.

SMTP tradycyjne do wysyłki zapytań z serwisu internetowego opartego o ICEberg CMS

Istnieje możliwość skorzystania z tradycyjnej skrzynki mailowej. Należy wtedy założyć osobne konto, jedynie do wysyłek z serwera i wpisać w formularzu jego dane.

Jest to sprawa analogiczna do konfigurowania poczty elektronicznej klienta w zakresie wysyłki.

Należy wpisać użytkownika, hasło, serwer poczty wychodzącej, port, nazwę nadawcy, mail nadawcy. Użytkownik odpowiada niemal zawsze mailowi nadawcy w tym przypadku.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe