Oprogramowanie dla firm - rodzaje systemów i ich integracja

Im większe przedsiębiorstwo, tym bardziej skomplikowana staje się jego obsługa. Sprawia to, że konieczne jest wykorzystanie systemów informatycznych, które uproszczą codzienną pracę i zautomatyzują niektóre procesy. Jednak samo posiadanie kilku systemów nie wystarczy. Konieczna jest również integracja pomiędzy tymi systemami. Jakie to systemy i za pomocą jakiego oprogramowania można je zintegrować?
2016-08-02 00:00
4 minuty czytania

Rodzaje oprogramowania dla firm

Szerzący się nacisk na automatyzację i informatyzację sprawia, że firmy wykorzystują coraz więcej systemów i aplikacji wspomagających pracę. Oprogramowanie dla firm może zostać rozróżnione ze względu na funkcję pełnioną w przedsiębiorstwie. Mogą to być na przykład systemy automatyzacji płatności, sklep internetowy, systemy zarządzania treścią, relacjami z klientami, planowania zasobów przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, odpowiadające za integrację i wiele innych. Ze względu na podobną specyfikę wielu przedsiębiorstw i występujących w nich działów, istnieją specjalne pakiety oprogramowania, które są w stanie spełnić większość potrzeb firmy.

Najpopularniejsze klasy systemów dla firm, to systemy ERP, CRM, CMS, EAM, BI i SCM. Do czego służą poszczególne z nich?

Systemy ERP

Jednymi z najbardziej rozbudowanych systemów, są systemy ERP (Enterprise Resource Planning). Są to systemy, które pozwalają na gromadzenie, przechowywanie, zarządzanie i interpretację danych pochodzących z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Do tych obszarów mogą należeć między innymi planowanie produktu, zakupy, wytwarzanie, sprzedaż i marketing, zarządzanie zasobami magazynu, łańcuchy dostaw czy też finanse. Głównym celem systemów ERP jest zapewnienie integracji wszystkich procesów zachodzących w firmie.

Systemy CRM

Systemy CRM to zestawy narzędzi mające za zadanie wspomóc przedsiębiorstwo w zarządzaniu relacjami z klientami i analizie danych o klientach zgromadzonych z różnych źródeł. Systemy CRM powinny również pozwalać na zarządzanie zgromadzonymi danymi, a także na dostęp do informacji biznesowych, automatyzację sprzedaży, marketingu i wsparcia klienta.

Dzięki silnikowi analitycznemu umożliwiają zdobycie informacji o klientach pozwalających na podejmowanie decyzji, a analizy prognostyczne pozwalają na dostrzeżenie okazji biznesowych. Dzięki CRMom zostają usprawnione operacje, a obsługa klienta może zostać spersonalizowana na podstawie jego wcześniejszej historii i interakcji z firmą (np. historia zakupów w sklepie internetowym.

Systemy te często są przeznaczone dla dużych firm, ale wiele z nich jest skalowalnych i nada się również dla działalności mniejszych rozmiarów.

Systemy CMS

Systemy CMS, czyli Content Management Systems, to systemy służące do zarządzania treścią stron www. Pozwalają na kreowanie, edycję i publikację treści elektronicznych. Wyposażone są w graficzny interfejs, który umożliwia korzystanie z nich nawet użytkownikom niedoświadczonym w temacie, a także komponent back-end, wspierający zarządzanie i dostarczanie treści, gdy zostały one już stworzone.

Systemy EAM

Systemy EAM (Enterprise Asset Management) wspomagają zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Pozwalają na kontrolę i optymalizację w trakcie całego cyklu życia zasobów przedsiębiorstwa - od ich planowania i przechowywania, po operacje prowadzone z ich udziałem. Dzięki zastosowaniu systemu EAM możliwe jest wydłużenie cyklu życia zasobów, a także obniżenie TCO (Total Cost of Ownership), czyli kosztów związanych z pozyskiwaniem, zastosowaniem, użytkowaniem i pozbywaniem się aktywów w przedsiębiorstwie. W związku z tym zwiększa się ROA, czyli wskaźnik rentowności aktywów, który świadczy o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Systemy SCM

SCM, czyli Supply Chain Management, to systemy umożliwiające zarządzanie łańcuchem dostaw. Stosowane są w logistyce i transporcie, a także zarządzaniu popytem i magazynem. Dzięki nim możliwa jest kontrola przepływu towarów pomiędzy kooperantami łańcucha dostaw. Systemy te umożliwiają zarządzanie przepływem towarów, danych i usług. Wykorzystywane są przy podejmowaniu decyzji o źródle zaopatrzenia, prognozie popytu na dany towar. Umożliwiają między innymi zarządzanie dystrybucją produktu, optymalizację łańcucha dostaw, zarządzanie popytem sieci dostaw, zarządzanie relacjami z dostawcami, transportem i magazynem, a także precyzyjne określenie utrudnień w sieci dostaw.

Business Intelligence

Systemy klasy BI, czyli Business Intelligence, wspomagają podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie. Pozwalają na analizę rynku, pomagają w sprzedaży produktów i usług, mogą przyspieszyć realizację celów przedsiębiorstwa i poszerzyć wiedzę o klientach. Szukają związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy danymi. Posiadają budowę modularną, dzięki czemu są skalowalne i mogą się rozwijać wraz z firmą. Stosowane są między innymi w logistyce, produkcji, sprzedaży i HR. Aby jednak mogły poprawnie działać i wspomagać podejmowanie optymalnych decyzji, wymagają szerokiej bazy integrującej dane ze wszystkich wykorzystywanych przez firmę systemów, która jest na bieżąco aktualizowana.

Enterprise Application Integration

Enterprise Application Integration to pojęcie określające działania mające na celu integrację systemów i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, a także synchronizację tych danych pomiędzy wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo systemami informatycznymi. Systemy klasy EAI zaczęły się pojawiać w 2000 roku i od tego czasu przeszły wiele innowacji. Dzięki nim możliwe jest zredukowanie zasobów czasowych i finansowych w przedsiębiorstwie z kilkoma systemami, przeznaczanych do tej pory na poruszanie się pomiędzy tymi systemami w celu np. zgromadzenia pełnych informacji na temat jednego klienta.

Nie tylko wspomniane powyżej systemy BI wymagają integracji systemów przedsiębiorstwa. Konieczna jest również integracja na przykład ERP z CRM, czy CRM z innymi systemami przechowującymi informacje o klientach.

Integracja ERP z CRM często bywa problematyczna. Przedsiębiorstwa w poszukiwaniu rozwiązania często zwracają się w kierunku połączenia point-to-point. Jest to jednak drogie i trudne do utrzymania rozwiązanie. Wymaga dużego zaangażowania informatyków w zarządzaniu połączeniem i do wprowadzania zmian, które to jednak mogą wpływać na cały system i prowadzić do licznych błędów. Połączenie point-to-point może stanowić co najwyżej rozwiązanie tymczasowe. Systemy klasy EAI dzięki nowoczesnym rozwiązaniom mogą przyłączyć systemy CRM i ERP do głównej bazy danych za pomocą konektorów, umożliwiając automatyczną synchronizację pomiędzy nimi. Dzięki temu firma zaoszczędza czas spędzany do tej pory na poruszaniu się pomiędzy tymi dwoma systemami w celu zgromadzenia pełnych danych, a także aktualizacji danych w jednym systemów na wzór zmian, które zaszły w drugim.

GRK i integracja w przedsiębiorstwie

Napisz do nas!

Wybierz plik
GRK to tworzony przez Krakweb system umożliwiający integrację systemów przedsiębiorstwa i gromadzenie wszystkich istotnych danych w jednej głównej bazie. Nastawiony jest na kontakty - pozwala na skompletowanie informacji z różnych systemów na temat klientów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Z systemami zewnętrznymi łączy się za pomocą konektorów zaprogramowanych indywidualnie dla każdego systemu. Zastosowane rozwiązania zapewniają mu wydajność nawet przy dużej liczbie połączonych systemów, a także bezpieczeństwo zgromadzonych danych.

Chcesz wiedzieć czy GRK sprawdzi się w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe