"Kultura w sieci" - dotacje dla ośrodków kultury na stronę internetową

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19, rząd Polski uruchomił tarczę antykryzysową, która ma na celu załagodzić skutki gospodarcze i społeczne zastosowanych środków zapobiegawczych. Jednym z jej ważniejszych elementów, jest program "Kultura w sieci", nadzorowany przez Narodowe Centrum Kultury, stanowiący wsparcie dla sektora kultury w całej Polsce. Program działa w oparciu o dotacje między innymi dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, fundacji. Termin składania wniosków upływa 20 kwietnia 2020 roku.
2020-04-16 13:21
3 minuty czytania

Jaka może być wysokość dotacji i jaki jest budżet programu?

Wsparcie dla instytucji i organizacji kulturowych, przewidzianych w ramach programu "Kultura w sieci", będącego jednym z elementów tarczy kryzysowej, jest znaczne. Całościowy budżet projektu wynosi bowiem aż 15 milionów złotych. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kulturowe, organizacje pozarządowe, fundacje, kościoły, związki wyznaniowe, ich osoby prawne, a także podmioty, prowadzące działalność gospodarczą, zarejestrowaną w CEIDG lub KRS. Wartość dofinansowania może wynosić od 5 tysięcy do maksymalnie 150 tysięcy złotych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wiele różnych przedsięwzięć, które mają związek ze zdalną działalnością kulturową. Ma to na celu ułatwienie cyfrowego życia kulturowego instytucjom, organizacjom i społecznościom z całej Polski. Dotacja, która została uzyskana w ramach programu "Kultura w sieci", może zostać przeznaczona na:

  • Działania zdalne, które mają na celu podniesienie kompetencji kulturowych uczestników oraz rozwinięcie kompetencji cyfrowych odbiorców i kadr kultury. Mogą to być na przykład warsztaty internetowe, webinaria, czy też kursy e-learingowe, obejmujące swoim zakresem edukację kulturalną.
  • Organizację wydarzeń kulturalnych on-line, takich jak na przykład koncerty, czytania, spektakle, spotkania z twórcami lub artystami czy recitale. Dodatkowo, udostępnianie zapisów cyfrowych wydarzeń kulturalnych, wirtualne spacery czy oprowadzania po miejscach kultury.
  • Udostępnianie oraz ponowne wykorzystanie zasobów instytucji, archiwów, miejsc czy organizacji kulturowych - czyli między innymi muzealnych, zabytkowych, audiowizualnych. Obejmuje to tworzenie stron internetowych, a także aplikacji, dzięki którym możliwe jest zasobów cyfrowych i działań edukacyjnych w przestrzeni cyfrowej.
  • Inicjowanie tworzenia stron, gier internetowych, a także aplikacji moblinych, związanych z działalnością kulturową.
  • Tworzenie wydawnictw audio-wideo, które mogą być udostępnione w formie elektronicznej, a także publikacji książkowych w formacie cyfrowym (jak na przykład e-booki czy audiobooki).

Minister Rydzewski o programie Kultura w sieci

Na temat programu dotacyjnego „Kultura w sieci”, wypowiedział się Michał Rydzewski z Narodowego Centrum Kultury. Minister uznał ów program za pilny i ważny. Jego pilność, zdaniem ministra, wynika z pandemii oraz sytuacji, która dotyczy życia i działań wielu osób. Niespodziewanie i nagle, instytucje kultury, domy kultury i osoby działające w obszarze kultury czy też organizacji pozarządowych, przestały działań w standardowy sposób. „Kultura w sieci” jest formą pomocy dla wszystkich tych instytucji i osób w najtrudniejszym okresie. Pozwala zrealizować możliwie jak najwięcej pomysłów i projektów – w zasadzie wszystkiego, co możliwe jest do zamieszczenia w siedzi i pokazania odbiorcom przez internet.

Budżet programu wynosi 15 milionów złotych, które można przeznaczyć na wszelkie działania, możliwe do zamieszczenia i zaprezentowania w sieci. W związku z tym, formuła programu jest dość szeroka, ponieważ obejmuje wydarzenia artystyczne online, tworzenie dzieł, publikacji, e-booków, podcasty, a także indywidualne pomysły. Program przewiduje możliwość sfinansowania wszystkiego, co mieści się w formule zaprezentowania przez internet – wliczając w to strony internetowe i aplikacje.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie może być złożony tylko i wyłącznie zdalnie, za pośrednictwem strony internetowej Narodowego Centrum Kultury, przy pomocy systemu EBOI. Wniosek wzorcowy do programu "Kultura w sieci" możemy znaleźć na tej samej stronie. Na etapie naboru nie jest konieczne składanie jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej - procedura jest całkowicie zdalna. Nie wymaga się również żadnych załączników na etapie naboru.

Nie ma konieczności składania podpisu elektronicznego - zatem w sytuacji, gdy występują problemy z użyciem bezpiecznego podpisu elektronicznego, istnieje możliwość wysłania wniosku bez podpisu. Interfejs systemu EBOI jest bardzo intuicyjny i poprowadzi nas przez każdy etap składania wniosku, wyjaśniając poszczególne kwestie. W razie problemów możemy zwrócić się o pomoc do konsultanta, dostępnego pod numerem infolinii - znajdziemy go bezpośrednio w witrynie systemu. Jeśli wniosek został złożony poprawnie, powinien pojawić się w zakładce "Moje złożone pisma elektroniczne". System EBOI jest zintegrowany z systemem EBOI MKiDN, a zatem nie ma konieczności ponownego zakładania konta, jeśli już takowe posiadamy w tymże systemie.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe