Integracja e-commerce, CRM, Google i newslettera

CRM, kontakty na koncie Google, sklep internetowy, aplikacja mailingowa - kilka baz danych, w których znajdują się różne informacje o kontaktach. Brakuje jednak systemu, który gromadziłby wszystkie te informacje, co pozwoliłoby na wysyłanie spersonalizowanych newsletterów. Dodatkowo istnieje potrzeba automatycznej synchronizacji danych i dodawania nowych użytkowników sklepu internetowego do CRM. Jak GRK rozwiąże te problemy?
2016-08-24 00:00
4 minuty czytania

Kim jest klient?

Pan Kowalski ma sklep internetowy, w którym ma zamiar sprzedawać towary od różnych dostawców. Na chwilę obecną kontakty dostawców przechowuje na swoim koncie Google. Chce jednak przenieść je do swojego systemu CRM. W CRM chciałby również przechowywać dane kontaktowe osób, które zrobiły zakupy w jego sklepie internetowym. Raz na miesiąc planuje wysyłać newsletter z ofertą promocyjną klientom wybranego dostawcy, którzy w danym miesiącu obchodzą urodziny .

Jaki ma problem?

Kontakty dostawców w Google to imię, nazwisko, email i firma. W CRM wśród wszystkich pól szczególnie ważnym jest miesiąc urodzenia. Natomiast w sklepie internetowym, klient podczas zakładania konta wybiera z listy branże, którymi jest zainteresowany. Te dodatkowe informacje są potrzebne, gdyż to na ich podstawie wybierane są kontakty, którym ma zostać wysłany newsletter. Jak widać, dane te nie znajdują się w jednym systemie i z tego względu wysłanie newslettera jest utrudnione.

Dane potrzebne do wysłania newslettera klientom wybranego dostawcy przechowywane są w trzech różnych systemach. Klient szuka w związku z tym narzędzia, które ułatwiłoby mu zarządzanie kontaktami i pozwoliło na aktualizowanie do najnowszej wersji w każdym z systemów.

Kolejną istotną kwestią jest fakt, że w momencie pojawienia się nowego klienta w sklepie, klient ten powinien ostać dodany do CRMa, ale nie do Google. Gdy kontakt edytuje swoje dane w sklepie lub jego dane zostają edytowane w CRM, to reszta systemów również powinna zaktualizować kontakt. W momencie edycji w CRM kontaktu dostawcy, należy zaktualizować kontakt w Google. Niestety bez systemu zapewniającego automatyczną synchronizację nie jest to możliwe.

Jak GRK rozwiąże problemy Kowalskiego?

GRK to system, który pozwala na połączenie wszystkich aplikacji Kowalskiego gromadzących dane o kontaktach. GRK łączy i magazynuje w sobie dane pochodzące z tych aplikacji, a także umożliwia aktualizację i synchronizację danych pomiędzy nimi. Łączenie się z systemami i aplikacjami zewnętrznymi poprzez GRK jest możliwe dzięki konektorom. Aby rozwiązać problem klienta, w tej konkretnej sytuacji potrzebne będą 4 konektory do GRK, z następującymi pluginami:

  • Google connector - dzięki pluginom pozwala na import kontaktów do aplikacji i nadawanie każdemu kontaktowi tagu “dostawca”, a także na dodanie lub edycję kontaktu w Google ,w momencie pojawienia się w GRK nowego kontaktu z tagiem “dostawca”.
  • CRM connector - pluginy w wypadku konektora CRM zapewniają możliwość dodania lub aktualizacji kontaktu w CRM lub systemie GRK
  • E-commerce connector - funkcjonalności gwarantowane przez pluginy dają możliwość aktualizacji lub dodania kontaktu z tagiem “klient” w aplikacji GRK, a także aktualizację kontaktu w sklepie.
  • Newsletter connector - ostatni z konektorów dzięki pluginom pozwala na wysyłanie do aplikacji mailingowej listy kontaktów, które spełniają wybrany warunek.

Aby synchronizacja danych pomiędzy tymi systemami była możliwa, w aplikacji GRK należy dodać nowe pola. W tym wypadku będą to:

  • firma,
  • miesiąc urodzenia,
  • branża.

Import kontaktów dostawców

W celu przeprowadzenia importu kontaktów dostawców, z poziomu aplikacji GRK należy wykonać import z Google (opcja dostarczana przez konektor). Dzięki temu aplikacja pobiera kontakty z konta Google, a pobrane kontakty są dodawane do systemu z tagiem “dostawca”. Po dodaniu do systemu aplikacja zgłasza zdarzenie “dodano nowy kontakt”. Zdarzeniem “nowy kontakt” jest automatycznie zainteresowany CRM i Google (poprzez konektor), Google jednak odrzuca kontakt, bo to on był jego źródłem. Natomiast CRM dodaje kontakt do swojej bazy, czego efektem jest aktualna wersja kontaktu w aplikacji i CRMie.

Nowy klient w sklepie

W sklepie zarejestrował się nowy klient. Sklep korzysta z konektora, więc kontakt zostaje dodany do systemu GRK z tagiem “klient”. Po dodaniu kontaktu do systemu zostaje zgłoszone zdarzenie “nowy kontakt”, którym jest zainteresowany Google i CRM. Google odrzuca jednak zdarzenie, gdyż kontakt nie ma tagu “dostawca”. Natomiast do CRM zostaje dodany nowy kontakt.

Modyfikacja kontaktów przez CRM

W CRM zostaje zmodyfikowany kontakt będący dostawcą. CRM korzysta z konektora - informacja o modyfikacji trafia do systemu GRK, dzięki czemu i tam kontakt zostaje zmodyfikowany, a system zgłasza zdarzenie “edytowano kontakt”. Zdarzeniem tym zainteresowały się konektory: CRM, Google i E-commerce:

  • CRM odrzuca aktualizację, gdyż to on był źródłem zmian,
  • sklep także, gdyż kontakt nie ma tagu “klient”,
  • Google aktualizuje kontakt.

W przypadku, gdy CRM modyfikuje kontakt będący klientem sklepu aktualizacja zostanie odrzucona przez CRM i Google, ze względu na brak tagu “dostawca”. Zostanie za to przeprowadzana w sklepie.

Wysyłka Newslettera

Kontakty z CRM, sklepu i Google zostały zaimportowane do systemu GRK. Istnieje potrzeba wysłania newslettera ze specjalną ofertą wszystkim klientom, którzy zainteresowani są branżą stolarską, którzy dokonali zakupu u dostawcy “dąb i sosna” i urodzili się we wrześniu. System GRK posiada takie informacje i i filtruje kontakty według wymaganych kryteriów, dzięki czemu otrzymujemy zbiór kontaktów. Dla tej wyselekcjonowanej listy konektor wykonuje akcję “stwórz grupę w newsletterze”. W aplikacji mailingowej zostaje poprzez konektor utworzona grupa, dzięki czemu newsletter może wysłać mailing do wybranej grupy

Czy to bezpieczne?

Napisz do nas!

Wybierz plik
GRK posiada zabezpieczenia, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkim danym Twoich kontaktów. Komunikacja z GRK jest szyfrowana, a hasła użytkowników w bazie danych zabezpieczone specjalnymi algorytmami. Aplikacja umożliwia przyznawanie dostępów użytkownikom do wybranych zasobów, a możliwość personalizacji polityki prywatności i haseł maksymalizuje bezpieczeństwo Twoich danych.

Masz podobne problemy? Zastanawiasz się, czy system GRK sprawdziłby się również w przypadku Twojej firmy? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej na temat naszego systemu.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe