Strona dostosowana do niepełnosprawnych

Według szacunków GUS z 2009 roku ponad 40% polskiego społeczeństwa boryka się z długotrwałymi problemami zdrowotnymi. W tym gronie znajduje się również znaczny odsetek osób borykających się z problemami ze wzrokiem. Badanie wykazało, że blisko połowa społeczeństwa (49,5%) korzysta z okularów lub szkieł kontaktowych.
2014-10-13 11:00
2 minuty czytania

WCAG 2.0 - regulacje prawne

12 kwietnia 2012 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, gdzie zostały dokładnie sprecyzowane wymagania, które musi spełniać strona lub serwis dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wymagania te ujęte są w dokumencie Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), którego twórcą, za pośrednictwem inicjatywy WAI (Inicjatywa dostępności do sieci), jest organizacja W3C.

W związku z rozporzadzeniem Rady Ministrów wszystkie serwisy rządowe powinny dostosować swą funkcjonalność do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stąd najwięcej dobrych przykładów można odnaleźć na stronach państwowych. Można zaobserwować, że strony internetowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych coraz częściej pojawiają się w projektach komercyjnych, niezwiązanych z administracja publiczną.

Dostępne strony

Przydatny może okazać się skrócony poradnik dla budowniczych i administratorów witryn dostępny tutaj. Zawiera on skondensowaną esencję 3 dokumentów: WCAG 2.0, Understanding WCAG 2.0 Techniques for WCAG 2.0, a więc wszystko co należy wiedzieć, by stworzyć dobry serwis dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Projektowanie dostępnych stron www - dobre praktyki

Przykłady dobrych praktyk:

 

strona premiera

trafrybnik.pl

Wersja standardowa

Wersja dla niedowidzących

www.trafrybnik.pl

Wersja z powiększoną czcionką i wysokim kontrastem

 

Urząd Transportu Kolejowego

Wersja w wysokim kontraście

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

  •  Diamond Properties - serwis komercyjny: www.prusa.pl

www.prusa.pl

Wersja standardowa

www.prusa.pl

Wersja z powiększoną czcionką i w wysokim kontraście

www.lowiczanin.info

Wersja standardowa

łowiczanin dla niepełnosprawnych

Wersja z powiększoną czcionką i w wysokim kontraście

Wersja standardowa

muzeum Śląskie

Wersja z powiększoną czcionką i w wysokim kontraście

  • Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów: www.nimoz.pl

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wersja standardowa

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wersja z powiększoną czcionką i w wysokim kontraście

 

Napisz do Magdy!

A czy Twoja strona internetowa jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych? 

 

           

 


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe