Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność Krakweb.pl objawia się między innymi poprzez sponsoring wydarzeń edukacyjnych i społecznych, takich jak m.in. Mediatory, Festiwal Informatyczny, Mistrzostwa Krakowa w Scrabble.
2009-12-19 13:00
3 minuty czytania

Wspieramy technologią i wiedzą społeczne inicjatywy i organizacje takie jak m.in.

 • Female Gamblers - ruch wspierający odwyk kobiet od hazardu
 • Stowarzyszenie Fundacja Aleja Róż
 • Federacja Młodzieży Walczącej
 • Mediatory
 • Festiwal Informatyczny Technikum Łączności w Krakowie
 • Mistrzostwa Krakowa w Scrabble Krakowski Klub Scrabble Ghost
 • Krakowski Ośrodek Terapii

ponadto partnerem AIESEC Kraków (stworzyliśmy m.in. logo 30 lecia AIESEC Kraków), IAESTE Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii PK i kilku mniejszych organizacji.

Z poniższego krótkiego artykułu dowiesz się natomiast czym jest CSR i jak się ma aktualnie. 

Co to jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to koncepcja ciesząca się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem.

CSR to narzędzie umożliwiające przedsiębiorstwom osiągnięcie celów polegających na zrównoważeniu zysku przy zaangażowaniu w etyczne postępowanie i pozytywnym wpływie na społeczeństwo.

Definicja społecznej odpowiedzialności biznesu może się różnić, chociaż podstawowa wartość pozostaje ta sama: odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej jako sposób na tworzenie wartości zarówno dla podmiotów korporacyjnych, jak i społeczeństwa.

Historia CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)

W latach 70. XX wieku troska o wpływ społeczny i środowiskowy stworzyło nową erę filantropii firm.

Społeczna odpowiedzialność biznesu może obejmować wszystko, od darowizn na cele charytatywne i programy wolontariatu po inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Równolegle z rozwojem mediów, CSR obejmuje obecnie zwiększone grupy społeczne i interesariuszy, nowsze źródła kapitału, zmieniające się wymagania rządów i konsumentów, rosnące standardy międzynarodowe oraz bardziej zaangażowaną siłę roboczą chętną do pracy w organizacji zaangażowanej we wspieranie celów społecznych.

Pozytywne skutki CSR

Stosowanie skutecznej strategii CSR ma wiele pozytywnych skutków dla firm, pracowników i społeczności. W przypadku firm działania CSR mogą zmniejszyć ryzyko spadku reputacji, zwiększyć atrakcyjność rynkową i utrzymać relacje z interesariuszami.

Pracownicy mogą czerpać korzyści ze zwiększonej satysfakcji z pracy, zaangażowania, motywacji i możliwości rozwoju. Wreszcie społeczności, w których działają firmy, odnoszą korzyści ze zwiększonej odporności gospodarczej, lepszej jakości życia i naśladowania skutecznych praktyk CSR.

Wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu

Wybór inicjatyw CSR, które najlepiej pasują do firmy, jest ważnym pierwszym krokiem. Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, takie jak oszczędzanie energii, redukcja odpadów i efektywne gospodarowanie zasobami; inicjatywy w zakresie odpowiedzialności za środowisko, takie jak edukacja ekologiczna i projekty sprzątania; lub zaangażowanie w akcje charytatywne, takie jak zapewnienie żywności, mieszkania i odzieży, to możliwe inicjatywy. Wdrożenie i utrzymanie tych inicjatyw może przynieść pozytywne korzyści zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe.

Wyzwania we wdrażaniu społecznej odpowiedzialności biznesu

 • Pomimo licznych zalet CSR, przed firmami chcącymi je wdrożyć stoją pewne wyzwania.
 • Czasem wyzwania konkurencyjne związane z generowaniem zysku i odpowiedzialnym inwestowaniem mogą obniżyć rentowność, jeśli nie zostaną odpowiednio zrównoważone.
 • Firma wykorzystująca negatywne praktyki może napotkać poważne trudności ze względu na nadszarpniętą reputację.
 • Ponadto przedsiębiorstwom może brakować zasobów i wiedzy na temat maksymalizacji korzyści społecznych i środowiskowych wynikających ze swojego projektu.

Podsumowanie

Wdrażanie CSR w firmach rośnie.

Działania CSR mogą na różne sposoby przynosić korzyści nie tylko podmiotowi korporacyjnemu, ale pracownikom i społecznościom, w których działają. W tym celu firmy muszą dokładnie ocenić koszty i korzyści inicjatyw w zakresie CSR, mając jednocześnie świadomość obaw interesariuszy. Przy właściwym podejściu firma może wywrzeć dalekosiężny i trwały wpływ na swoich pracowników, interesariuszy i świat.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe