Ścieżka smart na rzecz dostępności

Ścieżka smart na rzecz dostępności (FENG) to program unijny z dofinansowaniem na poziomie do 20MLN Euro w module B+R.  Jest to dotacja dla MŚP, dużych firm i konsorcjów w tym konsorcjów z jednostkami naukowymi. Dofinansowane są prace B+R od  TRL 2 do TRL 7-9. Celem jest opracowanie i prowadzenie na rynek innowacji produktowych lub technologicznych w skali co najmniej krajowej.

Unsplash / Christian Lue

2023-09-29 08:37
3 minuty czytania

Co to jest Ścieżka SMART?

Ścieżka SMART jest to największy program dotacyjny z dofinansowaniami na badania, rozwój i innowacje. Jest częścią FENG - Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na okres 2021-2027. Najważniejszym elementem Ścieżki SMART jest moduł prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Rezultatem badań i rozwoju musi być wdrożenie na rynek innowacji produktowej lub technologicznej.

Pisząc jeden wniosek możesz ubiegać się o: wdrożenie wyników badań naukowych, internacjonalizację, cyfryzację, rozwój kompetencji, zazielenienie. 

Można aplikować w dwóch opcjach (każdej osobno lub łącznie):

 1. badania przemysłowe
 2. prace rozwojowe

Badania przemysłowe to prace, których efektem ma być dokonanie postępu w efekcie praktycznego zastosowania wyników badań naukowych w celu opracowania nowych technologii lub produktów. 

Prace rozwojowe to kontynuacja badań poprzez zbudowanie prototypów, demonstracji technologii w realnych warunkach, sprawdzenie jej przed wyjściem do klienta. 

Kto może wnioskować w naborze do Ścieżki SMART?

Dla kogo jest dofinansowanie?

 • Ścieżka SMART jest skierowana do firm, które chcą zrealizować projekt badawczo rozwojowy samodzielnie lub w konsorcjum z inną firmą lub z jednostką naukową.
 • Mogą to być MŚP, duże przedsiębiorstwa, konsorcja firm lub konsorcja firm i jednostek naukowych

Zalety dofinansowań w programie Ścieżka SMART

Istotną zmianą na korzyść w tym programie w stosunku do lat poprzednich, jest to, że wnioskować można samodzielnie - bez współpracy z uczelnią. Daje to większą elastyczność firmom i łatwiej jest w praktyce zrealizować dofinansowanie. Wśród innych zmian na korzyść można też wymienić uproszczenie procesu obrony wniosku. Panel ekspercki odbywa się teraz online i jest znacznie krótszy niż było to w poprzednich latach. Dużą zaletą ścieżki SMART jest fakt, że dofinansować można wynagrodzenia zespołu. 

Jeśli posiadasz pomysł na wdrożenie innowacyjnego pomysłu i jesteś zdecydowany na jego wprowadzenie - ścieżka SMART może pokryć dużą część planowanych przez Ciebie wydatków - dofinansowanie wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych. 

Na co można pozyskać dofinansowanie SMART? Koszty kwalifikowane

Dotacja Ścieżka SMART w module B+R obejmuje pełen proces wsparcia innowacji, włączając w to sfinansowanie prac związanych z budową prototypów lub demo technologii. W przypadku kosztów, które nie mieszczą się w sprecyzowanym katalogu kosztów kwalifikowanych, istnieje możliwość sfinansowania ich z kosztów pośrednich, przy czym te ostatnie nie mogą przekroczyć 25% łącznych pozostałych kosztów (bez uwzględnienia kosztów podwykonawstwa). 

Rodzaje kosztów:

 • wynagrodzenia zespołu R&D
 • podwykonawstwo prac R&D
 • środki trwałe będące elementem prototypu
 • zakup sprzętu laboratoryjnego
 • materiały i surowce do badań
 • amortyzacja lub leasing aparatury badawczej
 • amortyzacja lub koszty użytkowania WNIP
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • pomocnicze usługi obce
 • koszty pośrednie

Najbardziej korzystne z punktu widzenia firmy prowadzącej już prace nad technologią lub planującej je w najbliższym czasie jest wynagrodzenie zespołu R&D. Jest to dofinansowanie do kosztów, które i tak musiałaby ponieść Twoja firma

Poziomy dofinansowania

dofinansowanie na badania przemysłowych

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 80%
 • średnie przedsiębiorstwa - 75%
 • duże przedsiębiorstwa - 65%
 • jednostki naukowe - 100%

dofinansowanie na prace rozwojowe

 • mikro i małe przedsiębiorstwa - 60%
 • średnie przedsiębiorstwa - 50%
 • duże przedsiębiorstwa - 40%
 • jednostki naukowe - 100%

Termin naboru wniosków

Trwa proces przyjmowania aplikacji od małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz dużych firm, które chcą ubiegać się o wsparcie. Okres składania wniosków trwa do 30 października 2023 roku. W ramach konkursu dla MŚP dostępne jest 890 milionów złotych, a dla dużych przedsiębiorstw przeznaczono 667 milionów złotych.

Przykładowe koszty, na które można uzyskać dofinansowanie

Szeroka jest gama wydatków, które możesz sfinansować ze ścieżki SMART. Niektóre z kosztów kwalifikowanych to:

 • zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,
 • zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,
 • nabycie robót i materiałów budowlanych,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,
 • zakup usług doradczych,

Unikalne przewagi Krakweb w pisaniu wniosków o dofinansowanie na innowacje SMART

W zespole projektowym łączymy kompetencje analityczne i w zakresie pisania wniosków z kompetencjami biznesowymi, technologicznymi i produktowymi. Innymi słowy doradzimy Ci nie tylko w zakresie tego jak dobrze przygotować wniosek i przygotujemy go dla Ciebie. Pomożemy Ci też w tym, żeby opisane we wniosku rozwiązanie miało większą szansę na sukces na rynku - doradzimy w zakresie modelu biznesowego, grupy docelowej, kanałów dotarcia do klienta, wyboru kluczowych funkcjonalności. To często jeden dwa detale, które mogą mieć kolosalne znaczenie dla sukcesu Twojego projektu. 

O nas

Wnioski o dofinansowania piszemy od blisko 15 lat. Oferujemy połączenie kompetencji w zakresie pisania wniosków z biznesowymi i technologicznymi. W efekcie doradzamy nie tylko w zakresie tego jak napisać skuteczny wniosek, ale również jak stworzyć lepszy model biznesowy i jak wykreować lepszy produkt. 

Dowiedz się więcej - skontaktuj się z nami.

Umów się na konsultację z ekspertem. 


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe