Pisanie wniosków o dofinansowanie na innowacje

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie innowacje są kluczem do sukcesu w biznesie. Firmy, organizacje non-profit i naukowcy często potrzebują zewnętrznego wsparcia finansowego, aby rozwijać swoje pomysły i projekty innowacyjne. Jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania jest składanie wniosków o dofinansowanie na innowacje. Odpowiednio napisany wniosek może otworzyć drzwi do środków finansowych, które są niezbędne do realizacji ambitnych pomysłów. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i wskazówki dotyczące pisania wniosków o dofinansowanie na innowacje.

Pexels / Karolina Grabowska

2023-05-16 22:58
4 minuty czytania

 

Wymagania programu i kryteria oceny wniosków

Zrozum wymagania i kryteria oceny.

Przed rozpoczęciem pisania wniosku należy dokładnie zapoznać się z wymaganiami i kryteriami oceny programu dofinansowania. Każdy program może mieć nieco inne priorytety, cele i oczekiwania. Starannie przeanalizuj, czego oczekuje instytucja udzielająca dofinansowania, i dostosuj swoje propozycje do tych wymagań.

Z drugiej strony niektóre wymagania powtarzają się w wielu programach. Stąd warto skorzystać z porad partnera, który brał już udział w pisaniu niejednego wniosku. Zatrudnij firmę lub konsultanta, który składał wiele wniosków o dofinansowanie, był na panelach w PARP / NCBiR. Zwiększy to szanse wniosku na sukces, skróci czas oczekiwania Twojej firmy na dotację. 

 

Cel projektu

Wyjaśnij problem i cel projektu

Wprowadź oceniającego wniosek eksperta w kontekst swojego projektu. Wyjaśnij istniejący, znany Ci problem lub wyzwanie, które zamierzasz rozwiązać za pomocą innowacji, którą planujesz wprowadzić. Wyjaśnij, dlaczego twój projekt jest ważny i jak może przyczynić się do rozwoju danej dziedziny, rozwiązania problemu odbiorców projektu. 

 

Innowacyjne rozwiązanie

Przedstaw innowacyjne rozwiązanie

Opisz szczegółowo swoją innowację i jak ona działa. Wyjaśnij, jakie korzyści może przynieść i jak różni się od istniejących rozwiązań na rynku. Zaprezentuj swoją wizję i wyjaśnij, dlaczego Twoje rozwiązanie jest unikalne i wartościowe. Napisz czym Twoje rozwiązanie różni się od rozwiązań istniejących na rynku. A może jest zupełna nowość i nie ma jeszcze takich rozwiązań?

 

Plan realizacji projektu

Opracuj plan realizacji projektu

Szczegółowo opisz, jak zamierzasz zrealizować swój projekt. Podaj harmonogram działań, odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu i zasoby potrzebne do realizacji projektu. Zwróć uwagę na etapy projektu, cele pośrednie i końcowe oraz kluczowe mierniki sukcesu. Przeczytaj w kryteriach które mierniki sukcesu będą sprawdzane i jakie to ma znaczenie dla finansowania. Czy i kiedy będziesz raportować oraz czy zależy od tego wypłata dotacji. A może nie spełnienie mierników sukcesu grozi koniecznością zwrotu dotacji? Brzmi to groźnie. Z pomocą eksperta jednak wiele się wyjaśni. Ekspert w zakresie funduszy potrzebny jest nie tylko w momencie opracowywania wniosku. Pomoże również rozliczyć i zaraportować projekt. W efekcie Twoja dotacja będzie bezpieczniejsza. 

 

Budżet projektu

Określ budżet i koszty realizacji projektu 

Przygotuj realistyczny budżet, uwzględniający wszystkie niezbędne wydatki związane z projektem. Pokaż, jak zamierzasz wykorzystać przyznane środki finansowe i jak przyczynią się one do osiągnięcia celów projektu. Upewnij się, że Twój budżet jest logiczny i przejrzysty. Sprawdź kryteria programu. Zobacz, na które koszty uzyskasz dofinansowanie. Dostosuj swój budżet i koszty do tych przewidywanych w programie. 

 

Wartość innowacji

Wykaż potencjał i wpływ: Przedstaw dowody na potencjał swojego projektu innowacyjnego. Możesz zacytować wyniki badań, testów wstępnych lub opinie ekspertów, które potwierdzają skuteczność i wartość Twojej innowacji. Wskazuj również, jakie będą potencjalne korzyści dla społeczeństwa, gospodarki lub środowiska w wyniku zrealizowania projektu. W niektórych programach to Ty (Twoja firma, Twój zespół) jesteś zobowiązany/-a do przeprowadzenia badań i wdrożenia ich efektów. W niektórych programach powinieneś/powinnaś skompletować zespół badawczy, np. w kooperacji z uczelnią i włączyć do projektu zespół naukowców. 

 

Zasada zrównoważonego Rozwoju

Zwróć uwagę na zrównoważony rozwój: Obecnie większość programów dofinansowania innowacji kładzie nacisk na zrównoważony rozwój. Wskaż, w jaki sposób Twoja innowacja przyczynia się do rozwiązywania problemów ekologicznych, społecznych lub ekonomicznych. Przedstaw strategie, które zapewniają minimalny wpływ na środowisko naturalne i promują zrównoważony rozwój. 

Ten element jest dość standardowy. Ekspert, który brał udział w pisaniu nawet kilku wniosków zaproponuje gotowe do użycia, pewne rozwiązanie - standardowe zapisy, których używa się we wnioskach o dotacje.

 

Spójność i klarowność wniosku o dofinansowanie 

Ważne jest, aby twój wniosek był spójny i klarowny. Skoncentruj się na najważniejszych punktach i unikaj zbędnych szczegółów. Pamiętaj, że ekspert czytający wniosek może być niezwiązana z Twoją dziedziną, więc staraj się używać jasnego i zrozumiałego języka. 

 

Korekta wniosku o dofinansowanie

Przegląd i poprawki.

Po zakończeniu pisania wniosku, nie zapomnij o przeglądzie i poprawkach. Sprawdź, czy nie ma żadnych błędów ortograficznych, czy gramatycznych, a także czy wniosek jest spójny i logiczny. Poproś również kogoś z zewnątrz o przeczytanie i ocenę Twojego wniosku, aby uzyskać informację zwrotną i sugestie.

W praktyce wnioski pisane są w zespołach co najmniej 3-osobowych, składających się z przedstawiciela biznesu, przedstawiciela zespołu technologicznego, eksperta w zakresie wniosków, a czytają je dodatkowo inni interesariusze w firmie, a czasem osoby postronne, proszone o opinię. 

Dowiedz się jak skompletować zespół do pisania wniosku o dotację. Umów się na bezpłatną konsultację projektu!

 

Terminy składania wniosków. Harmonogram naboru.

Terminy i dostarczanie wniosków: Ważne jest, abyś przestrzegał terminów składania wniosków. Upewnij się, że wiesz, kiedy upływa termin i dostarcz wniosek na czas. Dodatkowo zwróć uwagę na wszelkie dodatkowe wymagane dokumenty i załączniki, które należy dostarczyć razem z wnioskiem.

Śledź nabory, które Cię interesują. Zarówno te ogólno-krajowe jak i lokalne. Subskrybuj powiadomienia - newslettery z informacjami o dotacjach, strony i fanpage piszące o dotacjach. Włącz alerty informujące o publikacji artykułów o nowych naborach w serwisach internetowych.

Możesz też zostawić poniżej swój mail i napisać kilka słów o typie projektu lub dofinansowaniu, które Cię interesuje. Prześlemy Ci informację gdy dowiemy się o nowych naborach i ciekawych nowych programach. 

 

Podsumowanie

Pisanie wniosków o dofinansowanie na innowacje może być wyzwaniem, ale z odpowiednią wiedzą i przygotowaniem możesz zwiększyć swoje szanse na sukces. Pamiętaj, że każdy wniosek powinien być dostosowany do konkretnego programu finansowania i uwzględniać jego wymagania. Bądź oryginalny, przejrzysty i przekonujący, pokazując potencjał swojej innowacji i jej wpływ na społeczeństwo. Powodzenia w pisaniu wniosków i realizacji swoich innowacyjnych projektów!

 

Skonsultuj swój projekt

Umów się na bezpłatną pierwszą konsultację Twojego projektu.

Uzyskaj pomoc ekspertów w zakresie technologii, oprogramowania oraz pisania wniosku.

Skontaktuj się z nami!


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe