Landingi w mailingu - 5 porad

...czyli jak stworzyć stronę docelową spójną z wysyłaną wiadomością? Niejeden mailing i niejedną landing page mamy już w swoim portfolio. Kilka tygodni temu trafiliśmy jednak na wyzwanie, którego dotychczas nie było dane nam realizować: trzeba stworzyć mailing i spójną z nim landing page. Czas realizacji, jak zwykle w takich przypadkach, na wczoraj.
2015-05-27 11:15
4 minuty czytania

Brief marketingowy

Świętość nad świętościami i najważniejszy dokument przy tworzeniu czegokolwiek w agencji marketingowej. Bez briefu nie ma sensu zabierać się do pracy. Nie bój się dobrego i szczegółowego briefa.

Brak określenia szczegółowych wytycznych w projekcie uniemożliwia jego sprawną realizację. W przypadku, gdy wykonujemy dwa projekty (1xmailing + 1xlanding), które mają być spójne, lecz różnorodne, brief stanowi dla zespołu projektowego świętą księgę, elementarz. Zadbaj o to, by w briefie ujęte były wszystkie parametry projektu. Skłoń Klienta, by szczegółowo określił kolory i fonty [mówimy o projekcie graficznym] oraz stosunek, w jakim mają względem siebie występować. Upewnij się, jakie teksty mają znaleźć się w poszczególnych częściach tworzonych projektów. Zapytaj także o elementy dodatkowe. Zdobądź informacje dotyczące grafik, właściwości przycisków. Dowiedz się, jakie będzie główne zadanie projektów, które przygotujesz.

W czasie prac nad projektem może okazać się, że niektóre funkcjonalności wymagane przez Klienta nie są możliwe do zrealizowania. Warto dokładnie przeanalizować przygotowanego przez Klienta briefa, by oszczędzić sobie dodatkowych komplikacji przy jego realizacji.

Umowa na wykonanie strony landing page

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego umowa nie zajęła pierwszego miejsca w tym opracowaniu. Spokojnie, za moment odpowiem na to pytanie. Warunki umowy opierają się na założeniach zawartych w briefie. To na jego podstawie ocenia się pracochłonność projektu, ilość dopuszczanych poprawek i termin realizacji.

Umowa zabezpiecza obie strony współpracy przed nieporozumieniami. Powinna nawiązywać do treści briefu, zawierać wnioski wyciągnięte z jego analizy. Zadbaj o to, aby termin realizacji umowy był realny, a warunki kontraktu optymalne dla obu stron.

Określ termin realizacji i płatności, rozwiej wątpliwości związane z zaliczką. Warto mieć przygotowany wzorzec umowy, jednak należy pamiętać, że każde zamówienie jest inne, również warunki realizacji różnią się od siebie. Moment podpisania umowy powinien być początkiem realizacji właściwego projektu.

Klient powinien aktywnie uczestniczyć w działaniach projektowych. W przypadku niewywiązywania się z zadań i terminów ujętych w umowie, Zleceniodawca nie ma prawa wymagać dotrzymania terminu umowy przez Zleceniobiorcę.

Komunikacja / Zespół

Jak mówi stara prawda: im mniej, tym lepiej. Nie znałeś takiej prawdy? No, spójrz, już nauczyłeś się czegoś przydatnego. Ale wracając do tematu: zbyt wiele osób w jednym projekcie to z reguły utrudnienie prowadzące do efektu dyssynergii . Optymalny skład zespołu to 4-6 osób. W zespole takim najłatwiej jest się komunikować, dodatkowo skrócona zostaje drabinka decyzyjna. Każdy członek zespołu ma jasno przypisaną rolę oraz zakres zadań i kompetencji.

W projekcie, w skład którego wchodzi kilka grup, warto wybrać przedstawicieli każdej ze stron i przekazać im pełnię uprawnień decyzyjnych. Usprawni to przepływ informacji, a co za tym idzie - przyspieszy realizację całego projektu.

Uporządkuj zadania według pilności ich wykonania. Nie rób wszystkiego naraz, ponieważ w najgorszym przypadku może się okazać, że cały projekt nadaje się jedynie do kosza. W projekcie, w którym przygotowujesz dwa elementy: landing page i mailing, zapytaj Klienta, który z nich jest istotniejszy (prawdopodobnie będzie to mailing), i od realizacji tego elementu zacznij. Jeśli uda Ci przygotować mailing zgodny z oczekiwaniami Klienta, będziesz wiedział, w którą stronę pójść z landing page.

Specyfika projektu może jednak powodować, że oba elementy będą znacząco różniły się od siebie nie tylko grafiką, ale również treściami i przekazywanym komunikatem. W tym przypadku warto poprosić Klienta o jak najbardziej szczegółowe informacje (nawet jeśli brief jest klarownie wypełniony).

Przepływ materiałów

Punkt ten powiązany jest z punktem wcześniejszym. Jeżeli przygotowywany projekt wymaga akceptacji na więcej niż jednym szczeblu, postaraj się, aby osoba odpowiedzialna w zespole  za komunikację ze Zleceniodawcą spełniała sumiennie swe obowiązki. Warto wyznaczyć termin, do którego Klient powinien zgłosić wszelkie uwagi do projektu, a także ilość poprawek, które nie zostały zawarte w briefie (warto te informacje wpisać również do umowy).

Optymalizuj zadania członków zespołu projektowego. Poproś Klienta o jak najszybsze dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów. Określ także ostateczny termin ich przekazania. Jeśli realizacja projektu wymaga przygotowania tekstów i grafik, przygotuj najpierw teksty, przekaż je do zaakceptowania Klientowi, a dopiero później oddaj je do obróbki graficznej. W czasie korekty dokonywanej przez Klienta może okazać się, że nie zrozumieliśmy istoty produktu, o którym mówimy. Dlatego tak istotną rolę odgrywa nadzór merytoryczny Zleceniodawcy nad projektem.

         

Akceptacja

To ostatni etap (przed płatnością i wystawieniem sobie wzajemnych referencji) pracy nad projektem. Jeśli Klient aktywnie uczestniczył w całym procesie powstawania projektu, etap ten jest czystą formalnością. Ewentualne poprawki to zmiany odcieni lub innych mniej istotnych elementów. Dopiero teraz faktycznie okazuje się, czy projekt jest spójny i klarowny.

Nie zapominaj, że to Klient oceni, czy projekt przygotowany przez Twój zespół spełnia jego wymagania. Ważne jest również to, aby osoba nieznająca projektu od podszewki była w stanie zrozumieć przekaz zarówno mailingu, jak i landing page.

Realizacja projektu zgodnie z powyższymi wskazówkami powinna być przyjemna i komfortowa. Specyfika każdego projektu determinuje oczywiście własne warunki, jednak te podane przeze mnie charateryzują się tak dużą dozą ogólności, że powinny pasować do zdecydowanej części projektów. Zachęcam Cię do podzielenia się własnymi przemyśleniami na temat tego, co wpływa na tworzenie dobrych oraz spójnych treści.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe