Jak dodać menu, elementy menu i odpowiednio je ustawić w ICEberg CMS?

Z tej instrukcji dowiesz się jak dodać menu w ICEberg CMS. Jak ustawić jego elementy i czy jest na to tylko jeden sposób?

Instrukcja dla developerów. Dotyczy wersji 4 systemu (iceberg 4 CMS). Aktualnie wdrażana wersją jest wersja 5 (iceberg CMS 5). 

2021-06-12 23:13
1 minuta czytania

1.Instalacja modułu

Wejdź w zakładkę Instalacja

Wybierz moduł Menu - Konfigurator

Kliknij przycisk Zatwierdź

2. Dodawanie menu

Przejdź do zakładki moduły, odszukaj moduł Menu - Konfigurator i wejdź do niego

Zobaczysz następujący widok

Nadaj nazwę nowemu menu i wybierz jego rodzaj z dostępnych opcji widocznych na zdjęciu powyżej. Kliknij przycisk Zapisz

Zobaczysz nowe menu na liście poniżej. Przypisana będzie do niego zmienna.

Menu z poziomu listy możesz usunąć, skopiować lub edytować. 

3. Edycja menu

Aby zedytować menu, kliknij przycisk Edytuj

W zakładce Elementy Menu za pomocą ikony“+” dodaj elementy, które mają być wyświetlane na menu.

Elementy usuń za pomocą przycisku ("x") oraz za pomocą strzałek ustal kolejność ich wyświetlania.

4. Ustawienia menu

W zakładce ustawienia masz podgląd na informacje o menu. Zobaczysz nazwę, typ menu oraz jego zmienną itd.

Dodatkowo włączysz opcję boxu promocyjnego.

Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać

5. Dodawanie Menu za pomocą zmiennej

Sposób 1 

Skopiuj zmienną przypisaną do menu, w tym celu kliknij Kopiuj

Przejdź do zakładki Opcje, a następnie Opcje Serwisu

 

Wklej zmienną (CTRL +V) w odpowiednim miejscu

Pamiętaj, że w serwisie może znajdować się wiele menu!

Zapisz zmiany klikając Zapisz zmiany

Dodałeś menu

Sposób 2 

Wejdź w zakładkę System → Pliki

Wejdź w daną ścieżkę  :/frontend/templates/default/modules/contentDesigner/ i w plik default.tmpl.

Wklej w odpowiednim miejscu zmienną menu

Kliknij Zapisz. Menu zostało zapisane


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe