Integracja systemów IT. Usprawnianie operacji biznesowych. Silosy danych

W szybko zmieniającym się teraz świecie biznesowym organizacje stoją przed wyzwaniami efektywnego zarządzania danymi i ich wykorzystywanie w codziennym działaniu oraz podejmowaniu decyzji strategicznych. Firmy często działają z niepołączonymi systemami, co prowadzi do silosów danych, nieefektywności i utraconych szans. Z tego artykułu dowiesz się m.in.: co to są silosy danych, gdzie znajdziesz je w Twojej firmie  i jak Twoja firma traci na nich pieniądze, a także: co to jest integracja systemów IT, jakie daje korzyści, czy integrować wiele systemów, czy wdrażać jeden nowy system, a także, od czego zacząć. Do rzeczy! :)

Unsplash / Christina @ wocintechchat.com

2023-07-06 09:39
8 minut czytania

Co to jest silos danych?

Silos danych to zbiór izolowanych lub niezintegrowanych danych wewnątrz organizacji, lub systemu informatycznego. Dane takie są przechowywane i zarządzane w różnych niepołączonych ze sobą miejscach lub systemach. Dostęp do nich jest ograniczony. 

Kiedy powstają silosy danych? 

Silosy danych są przeważnie wynikiem historycznego rozwoju systemów informatycznych w organizacji, gdzie różne działy lub jednostki korzystają z wdrożonych w nich systemów i stworzonych baz danych, które były tworzone i rozwijane niezależnie od siebie. Działy firmy takie jak sprzedaż, marketing, finanse czy HR mogą posiadać swoje własne silosy danych, które zawierają informacje potrzebne im do codziennej realizacji swoich zadań. 

(nie) połączone systemy informatyczne w firmie

Przykładowo w systemie CRM dział handlowy przechowuje dane klientów, w sklepie internetowym znajdują się zamówienia, w skrzynce mailowej każdy z pracowników ma kontakty, w systemie fakturowym zebrane są dane kontrahentów, w stronie internetowej w module formularza znajdują się zapytania (leady), a wsparcie klienta dane zbiera na skrzynce mailowej i w Excelu. 

Być może, czytając powyższe zdania, już zlokalizowałeś (-aś) lub choćby skojarzyłeś takie silosy w Twojej firmie. Jeśli jeszcze tego nie spostrzegłeś, a Twoje systemy i bazy danych nie są zintegrowane - gwarantuję gdzieś tam istnieje co najmniej jeden taki silos i tracisz na tym pieniądze. Tylko czy jest to już argumentem, żeby wdrożyć integracje? Dowiedz się więcej - umów się na konsultacje z ekspertem ds. integracji lub czytaj dalej...

Problemy wynikające z powstania silosów danych

Podstawowym problemem z silosami danych jest to, że utrudniają one całościowe i kompleksowe spojrzenie na dane organizacji i ich wykorzystanie. Informacje są rozproszone w różnych lokalizacjach, a integracja danych między silosami może być trudna lub niemożliwa. Brak spójności danych i trudności w dostępie do kompleksowych informacji mogą prowadzić do podejmowania przez menedżerów błędnych decyzji, powtarzania wielokrotnie tej samej pracy, utraty efektywności zespołów i ograniczenia innowacyjności firmy jako całości. 

Synchronizacja danych transakcyjnych

Przykładowo: nie wiedząc o ostatnich transakcjach danego klienta dział marketingu może wysyłać klientowi komunikaty oparte o niewłaściwe lub niepełne danymi (np. rabat na produkt, który właśnie kupił w pełnej cenie, bo nie mają oni wglądu w historię transakcji lub system marketingowy wykorzystywany przez nich nie może skorzystać z tych danych). Pracownik działu handlowego może zadzwonić z ofertą do klienta, który właśnie wczoraj złożył reklamację. Łatwo wyobrazić sobie, że prawdopodobnie takie sytuacje spowodują złość, frustracje obu stron komunikacji i zmniejszą szanse sprzedażowe Twoich ludzi i Twojej firmy. Sytuacji takich możesz jednak uniknąć integrując systemy informatyczne i zapewniając dzięki takiej integracji odpowiednio zautomatyzowaną i zaprogramowaną wymianę danych pomiędzy systemami, z których Twój zespół korzysta. 

Kompletność danych

Problemów wynikających z silosów danych jest jednak więcej. Nie będę ich tutaj omawiał szczegółowo, a jedynie wymienię: niższy poziom bezpieczeństwa (znacznie łatwiej zapewnić kopie bezpieczeństwa i przywracanie utraconych danych w przypadku integracji systemów IT, niż w sytuacji niezintegrowanych systemów), aktualność danych (dane w wielu silosach z pewnością są nieaktualne), duplikaty, niepełność (fragmentaryzacja, czyli dane klienta A w silosie pierwszym - np. systemie CRM zawierają informacje A1, A2, A3, a te w silosie drugim zawierają informacje A1, A4, A5 i A6, w efekcie czego w żadnym z nich dane nie są kompletne). Dowiedz się więcej na ten temat - umów się na konsultację z ekspertem ds. integracji lub czytaj dalej. 

Centralny system zarządzania danymi w firmie. ERP, Business Inteligence, Platforma Analityczna.

Aby pokonać powstałe problemy związane z silosami danych, organizacje często dążą do centralizacji i integracji danych poprzez tworzenie jednolitych systemów zarządzania danymi lub wdrożenie platform analitycznych. Dzięki temu wykonalne staje się łatwiejsze zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych na różnych poziomach organizacji, co przyczynia się do podejmowania lepszych decyzji i efektywniejszej pracy. Wdrożenie nowego - głównego systemu nie zawsze jest jednak uzasadnione - ekonomicznie ani informatycznie. Znacznie łatwiej i szybciej (i taniej) jest częśt połączyć istniejące systemy, przy okazji wdrożenia jednego nowego systemu - np. nowego serwisu internetowego. 

Integracja systemów informatycznych jako rozwiązanie problemów z silosami danych

Aby przezwyciężyć napotykane przeszkody, wynikające m.in. z silosów danych warto zwrócić się do integratora systemów informatycznych. Poniżej opiszę kluczową rolę integracji systemów w usprawnianiu operacji biznesowych, optymalizowaniu procesów i zwiększaniu możliwości podejmowania decyzji.

Czym jest integracja systemów IT?

Integracja systemów oznacza proces łączenia różnych aplikacji, baz danych i systemów IT w celu płynnego ich działania jako zespolona całość.

Integracja systemów obejmuje takie elementy jak konsolidacja danych, przepływów pracy i funkcjonalności z różnych źródeł i platform. W efekcie powstaje zsynchronizowany i połączony ze sobą ekosystem. Podstawowym celem integracji systemów jest ułatwienie wymiany informacji i umożliwienie efektywnej współpracy między różnymi działami, systemami i interesariuszami w organizacji.

Rodzaje usług integracji systemów

Integracja danych

Integracja danych obejmuje łączenie i harmonizację danych z różnych źródeł, takich jak systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), narzędzia do zarządzania łańcuchem dostaw, system e-commerce, serwis internetowy, aplikacja mobilna i inne. Integrując te różne źródła danych, organizacje mogą uzyskać jeden, kompleksowy obraz swojej działalności, klientów i ogólnej wydajności biznesowej. Ta integracja umożliwia lepsze raportowanie, podejmowanie decyzji w oparciu o dane oraz eliminację zduplikowanych lub niespójnych danych. Integracja pozwala pracownikom różnych działów korzystać z tych samych, zawsze aktualnych danych.  W Krakweb realizowaliśmy takie integracje danych jak m.in. synchronizacja danych kontaktów biznesowych pomiędzy 7 systemami informatycznymi wdrożonymi w firmie IT, synchronizacja materiałów szkoleniowych między systemem CRM a serwisem z katalogiem szkoleń, integracja systemu e-commerce z systemem ERP i wiele innych. Dowiedz się więcej - porozmawiaj z ekspertem na temat integracji systemów informatycznych

Integracja aplikacji

Integracja aplikacji koncentruje się na łączeniu różnych aplikacji używanych w organizacji, umożliwiając im wymianę danych i pracę w tandemie. Na przykład integracja systemu obsługi klienta z systemem zarządzania zapasami może umożliwić aktualizację zapasów w czasie rzeczywistym, gdy klient składa zamówienie. Ta integracja usprawnia procesy, zmniejsza wysiłek pracowników i zwiększa wydajność operacyjną. Porozmawiaj z ekspertem o możliwości zintegrowania aplikacji w Twojej firmie.

Integracja z chmurą

Wraz z rosnącą popularnością przetwarzania danych w chmurze organizacje często polegają na wielu aplikacjach i usługach opartych na infrastrukturze chmurowej. Integracja z chmurą umożliwia firmom łączenie różnorodnych platform chmurowych z istniejącymi systemami lokalnymi, zapewniając bezproblemowe i ujednolicone środowisko. Integracja zapewnia spójność danych, zwiększa skalowalność i umożliwia organizacjom czerpanie korzyści z chmury bez znacznych istniejących inwestycji w infrastrukturę.

Integracja IoT

Ponieważ Internet rzeczy (IoT) wciąż zmienia branże, integracja urządzeń IoT z istniejącymi systemami staje się kluczowa. Integracja IoT umożliwia organizacjom gromadzenie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym z podłączonych urządzeń, umożliwiając im podejmowanie świadomych decyzji, optymalizację procesów i tworzenie nowych modeli biznesowych. Na przykład integracja czujników IoT w zakładzie produkcyjnym z systemem ERP może zapewnić cenny wgląd w wydajność sprzętu, umożliwiając konserwację zapobiegawczą i skracając przestoje.

Korzyści z integracji systemów

Zwiększona wydajność dzięki integracji systemów

Integracja systemów informatycznych eliminuje ręczne wprowadzanie danych, zbędne zadania i potrzebę posiadania wielu repozytoriów danych. Usprawnia procesy, automatyzuje przepływy pracy i poprawia ogólną wydajność operacyjną. Pracownicy mają dostęp do dokładnych i aktualnych informacji, co pozwala im podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje. Ciężko wymienić tu wszystkie korzyści z integracji. Jeśli ty posiadasz wyzwania w zakresie integracji systemów - spisz je i porozmawiaj z naszym ekspertem na ten temat.

Poprawiona dokładność i spójność danych

Integracja różnych systemów zapewnia spójność danych i eliminuje ryzyko powielania lub niespójności informacji. Prowadzi to do poprawy dokładności danych, umożliwiając organizacjom uzyskanie niezawodnej podstawy do podejmowania decyzji, raportowania i analiz.

Lepsza współpraca pracowników i komunikacja w firmie

Integracja systemów ułatwia bezproblemową komunikację i współpracę między działami, zespołami i interesariuszami. Umożliwia wymianę danych i informacji w czasie rzeczywistym, rozbijanie silosów informacyjnych i wspieranie współpracy międzyfunkcyjnej.

Oszczędności dzięki integracji systemów IT

Poprzez automatyzację procesów, eliminację błędów ręcznych i poprawę wydajności operacyjnej integracja systemów zmniejsza koszty związane z zarządzaniem danymi i redundantnymi zadaniami. Ponadto optymalizuje wykorzystanie zasobów i umożliwia organizacjom wykorzystanie istniejących inwestycji technologicznych.

Skalowalność i elastyczność oprogramowania

Integracja systemów pozwala organizacjom płynnie skalować swoją działalność poprzez łatwe dodawanie lub integrowanie nowych systemów i aplikacji. Zapewnia elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb biznesowych, postępu technologicznego i dynamiki rynku.

Systemy monolityczne vs. wiele połączonych ze sobą systemów, a szansa sukcesu projektu - wdrożenia IT

Po co integrować systemy informatyczne? Przecież można wdrożyć jeden system, który zastąpi te wszystkie istniejące już w firmie, przestarzałe, niepołączone systemy i będziemy mieli wszystko w jednym miejscu! Hola, hola. To nie takie proste. Zacznijmy od tego, że większość projektów informatycznych kończy się porażką. A im większy projekt tym szansa porażki jest większa. Słyszałeś zapewne o wdrożeniu największego na świecie systemu ERP w dużej sieci dyskontów spożywczych, które kosztowało wiele milionów i się nie powiodło? Porażki we wdrożeniach systemów informatycznych to jednak w większości przypadków przekroczenie terminu, przekroczenie budżetu lub brak realizacji pełnego zakresu projektu i bardzo często wynikają ze złego przygotowania, błędnych analiz, ale i … zbyt dużego zakresu projektu. W wielu przypadkach zdecydowanie taniej, szybciej i pewniej będzie zintegrować systemy, wdrożyć ewentualnie tylko jeden dodatkowy system lub wymienić jeden z istniejących, oraz podłączyć pozostałe. Jak jest w Twoim przypadku? Może już to wiesz, a może potrzebujesz rozmowy z ekspertem ds. integracji? Umów się na bezpłatną konsultację, lub czytaj dalej…

Łatwy w integracji System CMS z API - ICEberg CMS 5

Chcesz zacząć integrować istniejące w Twojej firmie systemy i dane? Twój serwis internetowy jest zauważalnie przestarzały i sprawia problemy lub nie daje Ci pełnych, oczekiwanych przez Ciebie możliwośći? Wymieniając stronę internetową warto postawić na wdrożenie systemu CMS posiadającego API na dobrym poziomie, systemu CMS nowoczesnego i łatwego w integracji. Systemem takim jest ICEberg CMS 5 - CMS rozwijany przez Krakweb od 16 lat. ICEberg CMS zyskał w ostatnich miesiącach wiele nowych integracji. Wśród istniejących na ten moment w systemie połączeń wymienię kilka najważniejszych - m.in. integracja z API Google Translate (tłumaczysz stronę i tworzysz jej dodatkową wersję językową półautomatycznie), API Google Maps (tworzysz mapy lokalizacji, obiektów, dojazdu samodzielnie z poziomu CMSa), API Deepl (tłumaczysz stronę prawdopodobnie najlepszym translatorem na świecie), API OpenAI (czyli sztuczną inteligencją ChatGPT - generujesz artykuły i tworzysz w oparciu o wygenerowane treści szybciej artykuły, ale też optymalizujesz serwis dla SEO). To tylko kilka przykładów integracji z API na poziomie systemu CMS, dostępnych dla wszystkich firm i użytkowników korzystających z ICEberg CMS 5. Zintegrujemy też Twoje systemy - bez względu na to, jak są przestarzałe, czy nieprzyjazne warto rozważyć to, jak mogą wymieniać się danymi.

Warto integrować systemy informatyczne

W dzisiejszym połączonym świecie usługi integracji systemów odgrywają kluczową rolę w optymalizacji działalności biznesowej, poprawiając możliwości podejmowania decyzji i napędzając rozwój organizacji. Integrując różne systemy, źródła danych i aplikacje, organizacje mogą osiągnąć wydajność operacyjną, usprawnić procesy i wyzwolić pełny potencjał swoich danych. Inwestowanie w usługi integracji systemów umożliwia firmom zachowanie konkurencyjności, elastyczności i reagowania na stale zmieniające się wymagania rynku.

Usługi Krakweb w zakresie integracji systemów IT

W prowadzonych przez nas projektach wdrożeniowych realizujemy różnorodne typy integracji systemów IT. Najczęściej realizujemy projekty e-commerce oraz serwisów korporacyjnych, więc najczęstsze realizowane przez nas integracje polegają na: połączeniu sklepu internetowego / katalogu produktów z systemem ERP / CRM / magazynowym i przekazywanie między nimi zamówień oraz danych klientów. Druga popularna, często realizowana integracja to przekazywanie leadów - zapytań o usługi / projekty z serwisu firmowego do CRMa. To jednak nie wszystko. Realizujemy też integracje wielokierunkowe jeden do jednego - np. z serwisu internetowego do systemu ERP przepływają zamówienia i dane klientów, z CRMa do serwisu internetowego natomiast przekazywane są dane klientów, uprawnienia do określonych zasobów i funkcjonalności wbudowanych w stronę internetowo.

Przykładowo uczestnicy szkolenia otrzymują w serwisie internetowym dostępy do materiałów szkoleniowych oraz konsultacji z trenerami. Wielokierunkowa integracja może oznaczać na przykład, że klienci mogą w oparciu o swoją historię transakcji w sklepie internetowym otrzymywać dodatkowe informacje - sugestie, rabaty w np. aplikacji mobilnej połączonej z systemem CRM.

Realizujemy też  integracje wiele do wielu, a także wiele do jednego do wielu (objaśnię to w innym artykule lub opowiem Ci na konsultacji) ?

Doświadczenie Krakweb w integracji systemów informatycznych

Krakweb realizuje projekty e-commerce i serwisy firmowe oraz oprogramowanie od 17 lat. Od kilkunastu lat integrujemy ze sobą systemy informatyczne. Pierwszą zrealizowaną przez nas integracją, około roku 2009 działającą zresztą do dziś, jest wdrożenie dla firmy szkoleniowej z Krakowa katalogu szkoleń połączonego z systemem CRM. W ramach tej integracji z systemu CRM do strony internetowej pobierane są setki szkoleń, a w drugą stronę - z serwisu internetowego do systemu CRM wysyłane są dane uczestników zgłaszających się na szkolenia. 

Kompetencje w zakresie integracji systemów informatycznych

Realizując przez lata różnorodne projekty wdrożeniowe zdobyliśmy szerokie kompetencje - nie tylko analizy i projektowania systemów informatycznych i integracji pomiędzy nimi, ale również projektowania i budowy API. Doradzamy naszym klientom od początku ich przygody z integracjami systemów, wdrażamy system e-commerce, tworzymy API. 

Przykład zrealizowanego projektu integracji wielu systemów informatycznych

Dla dystrybutora IT z Krakowa, będącego częścią międzynarodowej firmy IT zrealizowaliśmy integrację polegającą na zaprojektowaniu, stworzeniu i wdrożeniu systemu zarządzającego synchronizacją danych pomiędzy kilkoma systemami informatycznymi. Problemem w tym przypadku było to, że kilka (bodajże 6 lub 7) systemów informatycznych (takich jak m.in. istniejące już, wdrożone w firmie wcześniej systemy CRM i Business Inteligence, oraz wdrożone przez nas systemy - m.in. e-commerce i serwis korporacyjny) posiadały silosy danych. Jednocześnie dane były w wielu przypadkach nieaktualne, niepoprawne, zduplikowane. W efekcie wdrożenia automatycznie, w zadany, kontrolowany sposób dane krążyły między tymi systemami i wszystkie działy firmy mogły korzystać z najbardziej poprawnych i najbardziej aktualnych na ten moment danych. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów tego projektu - napisz do nas. 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach w zakresie integracji systemów IT. Umów się na bezpłatną konsultację z ekspertem.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe