Informacja o plikach cookies w ICEberg CMS

Jeżeli Twoja strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, to Twoim obowiązkiem jest poinformować o tym osoby odwiedzające Twoją witrynę. Zobacz w jaki sposób możesz to zrobić w ICEberg CMS.
2016-12-19 09:59
1 minuta czytania

Moduł Cookies w CMS

Moduł cookies jest odpowiedzialny za wyświetlenie na stronie internetowej ramki z informacją o tym, że strona korzysta z plików cookies. Przeważnie takie informacje pojawiają się na dole okna przeglądarki, w momencie, kiedy użytkownik wchodzi na stronę główną. W oknie zawarta może być dowolna treść, natomiast w przeważającej liczbie przypadków, jest to informacja o plikach cookies, ponieważ od 22 marca 2013 r. koniecznym jest umieszczanie takiej informacji w momencie, kiedy strona wykorzystuje takie pliki. Informacja ta może być umieszczona, w dowolnym miejscu na stronie, natomiast najczęściej jest to właśnie dół okna przeglądarki.

Zarządzanie wyskakującym okienkiem Cookies

Moduł cookies znajduje się w zakładce “Moduły”. By nim zarządzać, musisz najechać kursorem i kliknąć lewym przyciskiem myszy na polu Cookies. Po wejściu w moduł wyświetlą Ci się opcje jego konfiguracji.
Pierwszą z nich jest “włącz/wyłącz reklamę”,  która jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za włączenie albo wyłączenie omawianego przez nas okna z informacją.
Następnie możesz ustawić, co ile minut okno powinno się wyświetlać jednemu użytkownikowi. Jeżeli chcesz, żeby po zamknięciu okna nie pojawiało się ono użytkownikowi więcej razy podczas jednej sesji, to wpisz w tym miejscu odpowiednio dużą liczbę.
Możesz także ustawić szerokość i wysokość okna z informacją, z tym, że jeżeli jest ona ostylowana jako pasek dolny, to te własności nie mają wtedy znaczenia.
Ostatnia opcja pozwala włączyć/włączyć edytor. Pierwotnie widoczny dla Ciebie będzie tylko kod, natomiast po włączeniu edytora pojawi się okno edytora, gdzie możesz ostylować odpowiednio informację, która ma się wyświetlać na stronie. Zmiany zostają zapisane dopiero po kliknięciu przycisku “edytuj”  i dopiero wtedy będą one wprowadzane na stronę.

ICEberg CMS - Możesz!


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe