Checklista e-commerce - materiały potrzebne agencji do stworzenia e-sklepu

Checklista e-commerce - materiały potrzebne agencji do stworzenia e-sklepu

Tworzenie sklepu internetowego to zadanie, które wymaga przygotowania odpowiednich materiałów. Podejmując współpracę z agencją, będzie ona od Ciebie wymagać pewnych informacji, na których oprze się Twój wymarzony e-commerce. Artykuł prezentuje checklistę tych materiałów, które musisz dostarczyć oraz nieobowiązkowych (ale ważnych), które bardzo usprawnią pracę nad projektem.

Poprzedni artykuł
{[description]}

hecklista e-commerce, czyli lista rzeczy, które warto przygotować do skutecznej realizacji projektu sklepu internetowego. Z listy warto skorzystać:

 • przed podjęciem rozmów z agencją interaktywną - żeby lepiej przygotować wytyczne dla agencji,
 • na etapie rozmów, żeby łatwiej się rozmawiało,
 • po podpisaniu umowy, ale przed realizacją projektu - żeby przygotować materiały potrzebne do realizacji architektury serwisu i projektu graficznego,
 • w trakcie wdrożenia - żeby sprawdzać czy agencja ma wszystkie potrzebne informacje,
 • po wdrożeniu - żeby zweryfikować, czy wszystkie materiały zostały przekazane i wprowadzone. 

Prawidłowo dostarczone materiały przyczynią się do stworzenia przez agencję lepszego produktu końcowego - lepszej architektury informacji, lepszej kreacji (projektu graficznego), co w rezultacie pozwoli osiągnąć lepszy efekt końcowy i przyczyni się do wydajniejszej współpracy.

Pamiętaj, że nie wszystkie elementy są niezbędne, ale zalecamy przygotować wszystkie podpunkty z listy.

Checklista

Arkusz produktów 

Arkusz produktów zawiera przykładowe produkty z parametrami i zdjęciami. Od Ciebie potrzebujemy minimum po jednym z każdej unikalnej kategorii, żeby móc wprowadzić do katalogu produktów kategorie i zdefiniować w nich różne parametry. 

Na starcie nowego projektu e-commerce dostarczamy wzór pliku importu, według którego powinieneś przygotować produkty, które wprowadzimy do serwisu. Szablon (stworzony na przykładzie parametrów sklepu jednego z naszych dotychczasowych klientów) udostępniamy w Google Docs.

Jest to arkusz kalkulacyjny. Przykład:

Każdy parametr produktu, który będzie widoczny w sklepie internetowym jest osobną kolumną, a każdy produkt osobnym wierszem.

Przykładowe parametry:

 • menu_item→ Możesz wskazać za pomocą numeru lub nazwy, w której kategorii w sklepie chciałbyś umieścić produkty. Dzięki przypisanym numerom do danej kategorii możliwa jest późniejsza aktualizacja produktów.

Przykładowo, jeżeli mamy tysiąc produktów przypisanych do poszczególnych kategorii, to po imporcie te produkty znajdą się w odpowiednich kategoriach. To pozwoli zaoszczędzić czas.

 • nazwa produktu→ To identyfikator produktu, który pozwoli na późniejszą aktualizację. Wystarczy raz zaimportować i dodać wszystkie produkty do sklepu. Później, przy zmianie ich parametrów: opisu, stanu albo ceny umieszczamy w nowym arkuszu importu rekord o tej samej nazwie i zostanie on nadpisany (zaktualizowany). 
 • kategoria/ kategoria2→ Możliwość  dodania dwóch kategorii: głównej i dodatkowej
 • typ→ To kolejny parametr produktu; 
 • producent→ To obowiązkowe pole, ponieważ łączy produkty z katalogiem producentów. Ważne jest, aby liczba producentów była ograniczona i nie występowały błędy w polu. Ponadto, dodanie producenta pozwoli na powiązanie z nim produktu, a następnie wyświetli wszystkie pozostałe produkty. 
 • cena→ Musi być podana w odpowiednim formacie liczbowym (liczby po przecinku). 
 • photos→ Pierwszy zaimportowany plik ładowany jest jako zdjęcie główne. Dodanie nazw przy importowanych obrazach pozwala na powiązanie opisu ze zdjęciami. Nie trzeba później tego robić ręcznie. Zdjęcia powinny być spakowane w pliku rar i nazwane bez polskich znaków, spacji i dużych liter (formaty obsługiwane przez silnik ICEberg CMS: jpg i png),
 • opis krótki / opis długi→ To dwa osobne pola służą opisowi produktu. 

Na podstawie tych danych możemy przygotować schemat importu produktów. Jest to druga opcja, według której wysyłasz nam fragment poprzednio używanego schematu/ bazy danych. My dostosowujemy te parametry pod konkretną branżę. 

Przykładowe dodatkowe parametry:

 • id produktu→ To unikalne id, po którym klient identyfikuje produkty (np. w swoim systemie zamówień / ERP). Nie jest to pole systemowe. Służy wyłącznie do użytku klienta. 
 • kod kategorii→ To pole, które służy do oznaczenia kategorii, do której przypisujemy produkt.
 • stara cena (przed promocją) → To standardowa cena produktu.
 • ilość w opakowaniu→ To ilość sztuk w jednym opakowaniu.

Powyższe przykłady pokazują, że możesz mieć więcej pól, niż te zawarte w standardowym, wysyłanym przez nas wzorze. Możesz dodawać parametry według swoich wymagań. 

Przed zatwierdzeniem szablonu warto zweryfikować, czy jest on odzwierciedleniem tego, co znajdzie się w sklepie internetowym.

Benchmarki - przykłady sklepów wzorcowych

Stworzenie dobrze zaprojektowanego graficznie nowoczesnego serwisu internetowego, wymaga odwołania się do trendów kierujących rynkiem. Mogą to być trendy i dobre praktyki dotyczące projektowania oraz budowania konkretnych sklepów internetowych, w tym serwisów konkurencji. Ważne, abyś pokazał co ci się podoba wizualnie i funkcjonalnie wśród największych firm na rynku. 

Jeżeli pokażesz nam, co podoba ci się funkcjonalnie, to będziemy w stanie zrobić serwis, który ma wszystkie funkcje, na których ci zależy. Benchmarki są istotne, ponieważ w momencie, gdy nie stworzysz listy elementów, które ci się podobają, to przykład u konkurencji jest dobrym sposobem, aby dowiedzieć się o nowoczesnych rozwiązaniach na rynku, np. sposobach prezentacji produktów czy interaktywnych elementach na stronie.

Dobrą inspiracją / benchmarkiem są serwisy internetowe największych firm z danej branży. Nie znamy liderów z każdej branży, dlatego prosimy o podesłanie ich nazw i adresów ich stron internetowych. Powodem dla którego powinno się ich sprawdzić jest ich duży budżet przeznaczony na rozwój strony internetowej, w związku z czym ich sewisy są najbardziej dopracowane, najładniej się prezentują i mają najciekawsze, najbardziej innowacyjne funkcje.

Struktura menu - kategorie główne

Warto oddzielić drzewo struktury całego serwisu od drzewa prezentowanego w bocznym menu oraz kategorii prezentowanych w menu głównym (górnym). Zastanów się w tym miejscu co jest główną kategorią, a co podkategorią. Struktura to zarówno lista wszystkich kategorii jak i porządkowanie tego na kategorie główne i podkategorie. 

Musisz to dobrze przemyśleć. Jeżeli kategorii w sklepie jest kilkadziesiąt, to bez sensu byłoby wylistowanie wszystkich na stronie głównej, czyli menu. Trzeba wtedy zrobić dwu albo trzypoziomowe drzewko. 

Struktura kategorii i podkategorii produktów 

Grupowanie produktów w katalogu

Struktura menu, a struktura kategorii i podkategorii może być różnymi elementami na stronie. Zwykle tworzymy dwa menu na stronie głównej: górne i boczne. Menu główne pełni funkcję nawigacji po serwisie i często zawiera takie informacje, jak: o firmie, kontakt, oferta, start, rekrutacja, blog, itd. Natomiast w firmie produkcyjnej menu główne składa się z produktów, oferty czy sklepu. Klient może zdecydować, czy menu główne powinno się rozwijać czy użytkownik dopiero po kliknięciu przechodzi do kategorii. 

“Katalog” to miejsce na wszystkie produkty i strukturę kategorii, podkategorii produktów. Jak ustalić ile powinno się znaleźć kategorii głównych i podkategorii?

Najlepiej odwołać się do realnej kategoryzacji, jaka już istnieje w Twojej firmie, a także powinieneś ją dokładnie sprawdzić. Wystarczy wziąć katalog produktów/usług firmy, skopiować strukturę ze starej strony internetowej i rozpisać w dokumencie. Gdy będzie miał to dokładnie rozpisane będziesz mógł się zastanowić czy struktura jest intuicyjna, funkcjonalna i jakich zmian wymaga.

Jaka jest struktura kategorii i podkategorii produktów? Ile jest kategorii głównych?

→ Najlepiej odwołać się do istniejącej już kategoryzacji w firmie, czyli wziąć katalog/starą stronę internetową i wrzucić np. do dokumentu Google.

W jakich sytuacjach powinniśmy myśleć o podjęciu zmian w kategoriach? 

 • gdy czujemy, że system nie działa prawidłowo, bo jest za dużo kategorii na stronie,
 • gdy jest za dużo przeklikiwania, aby dostać się do konkretnej strony,
 • gdy nie możemy znaleźć produktu na stronie,
 • gdy mamy za dużą asymetrię w kategoriach (z jednej strony mamy kategorie w których jest kilka produktów, a z drugiej w których jest kilkadziesiąt lub kilkaset).

Dobrą praktyką jest zaprojektowanie serwisu w taki sposób, żeby użytkownika od każdego miejsca w serwisie oddzielały maksymalnie trzy kliknięcia w nawigację. Staramy się tą drogę jednak skrócić do dwóch kliknięć.

Dajemy ci do wyboru kilka sposobów nawigacji po serwisie - wyszukiwarkę, drzewo kategorii, boksy promujące wybrane produkty na stronie głównej, listę produktów z filtrami. 

Warto zastosować:

 • Jednopoziomową strukturę - gdy kategorii jest niewiele (kilka),
 • Dwupoziomową strukturę - gdy jest wiele kategorii głównych (kilkanaście),
 • Trzypoziomową strukturę - gdy jest naprawdę dużo kategorii (kilkadziesiąt) i kategorie można pogrupować.

Wartości oraz zależności między parametrami

Zastanów się, jakie są parametry poszczególnych produktów i które produkty mają takie same parametry, a które inne. Produkty o wspólnych parametrach należy zebrać w grupy. W jednej grupie nie powinno być produktów, które mają różne parametry.

Zdjęcia do slajdera

W sklepie internetowym każdy produkt musi mieć co najmniej jedno zdjęcie. Jeżeli brakuje ci zdjęć, to możesz wyjątkowo (najlepiej tylko tymczasowo) zastosować zaślepkę (np. logo firmy lub grafikę). Nie jest to natomiast zalecana praktyka, ponieważ klienci kupują “oczami”. Produkty z dobrymi, autorskimi zdjęciami są znacznie częściej przeglądane, kupowane. Warto samodzielnie wykonywać sesje zdjęciowe produktów. To duża wartość - istotny wyróżnik konkurencyjny Twojego sklepu. 

Do stron wizerunkowych w serwisie (np. strony głównej) trzeba dobrać odpowiednie zdjęcia. Najlepsze zdjęcia:

 1. Zespołu firmy→ aby klient zobaczył, że za wszystkimi działaniami stoją ludzie,
 2. Biura firmy→ aby udowodnić, że firma istnieje,
 3. Zastosowania produktu→ aby przedstawić mechanizm działania produktu; mogą to być zdjęcia z sesji organizowanej przez klienta lub takie, które zostały przez producentów tych produktów.

Zdjęcia, które prezentujesz na stronie powinni ją uatrakcyjniać - przyciągać uwagę użytkowników. 

Zdjęcia do slajdera→ w formie banerów promocyjnych, indywidualnie wykreowanych, zawierających hasła reklamowe.

Warto kupować zdjęcia z banku fotografii (np. Stock) przedstawiające specjalistę wykorzystującego produkt w swojej codziennej pracy. 

Dane firmy

Dane firmy znajdują się na umowie z agencją, ale przydatne są też dodatkowe dane, które chcemy zaprezentować na stronie internetowej, np.:

 • godziny otwarcia,
 • data założenia firmy
 • kapitał zakładowy spółki,
 • właściciel.

Identyfikacja wizualna firmy

Żeby dobrze zrealizować projekt graficzny serwisu e-commerce potrzebny jest logotyp, księga znaku (o ile istnieje), ale też przykłady różnorodnych materiałów promocyjnych i wizerunkowych wykorzystywanych przez firmę (mogą to być np. wizytówki, folder reklamowy, ulotki). Ważne, abyś przekazał je przed rozpoczęciem prac nad projektem graficznym, czyli tuż po podpisaniu umowy, lub jeszcze w trakcie negocjacji kontraktu. To pozwoli lepiej przygotować się grafikowi do stworzenia projektu.

Pamiętaj, że projekt graficzny musi być spójny z identyfikacją wizualną firmy. 

Zdjęcia zespołu

Strona “O nas”

Zdjęcia zespołu sprzedażowego możesz wykorzystać na wiele sposobów:

1. przy produktach; handlowcy mogą być przypisani np. do regionu.

Przykład: Jeżeli użytkownik pochodzi z województwa mazowieckiego, to wyświetla mu się handlowiec z tego samego regionu. 

2. przy kategoriach; handlowcy mogą być przypisani do kategorii produktu.

Przykład: Za wentylatory odpowiedzialny jest jeden handlowiec, a za części zamienne do wentylatorów drugi handlowiec. Odpowiednia osoba  jest pokazana przy odpowiedniej kategorii, co kreuje wizerunek profesjonalizmu 

Warto przygotować listę osób, które są powiązane z regionem lub z kategorią produktu wraz z ich danymi, czyli: numery telefonu, maile, imiona, nazwiska i zdjęcia. 

Dokumenty i informacje ważne dla kupującego

Każdy sklep musi mieć co najmniej regulamin sklepu, który jest osobną podstroną w serwisie. Możesz kupić wzór regulaminu albo zlecić prawnikowi napisanie własnego. Możesz też napisać regulamin samodzielnie na bazie wzorów dostępnych w internecie. Rozważ jednak nie tylko koszty stworzenia go, ale też ryzyko i konsekwencje posiadania nieprawidłowo przygotowanego regulaminu. 

Dodatkowe dokumenty ważne dla kupującego:

 • polityka prywatności→ jest zwykle osobnym dokumentem, ma własną podstronę,
 • zasady dostawy→ umieszczone w regulaminie,
 • sposoby płatności→ nie muszą być osobnym dokumentem, ale warto zrobić abstrakt, czyli skróconą informację, którą będziemy prezentować np. na karcie produktu,
 • procedura reklamacji→ to dokument wysyłany po transakcji do klienta w załączniku na maila.

Najlepiej, jeśli dokumenty są wysyłane na dysk Google’a albo udostępniane poprzez np. Wetransfer. To ułatwia nam jednorazowe ściągnięcie wszystkich materiałów. 

Lista kont mailowych

Lista maili osobistych→ Jeżeli sklep internetowy jest stawiany na serwerze agencji, to w ramach tej konfiguracji możemy uruchomić skrzynki mailowe w domenie sklepu, dlatego prosimy o przygotowanie i przekazanie listy adresów mailowych, które mamy stworzyć. 

Lista maili funkcyjnych→  Musisz zdecydować, na które maile mają iść zamówienia, a na które komunikaty. W ramach konfiguracji sklepu trzeba to skonfigurować w panelu administracyjnym. 

ICEberg CMS może wysyłać zamówienia na dwa adresy mailowe: adres główny i adres DW.

Poza skrzynkami w domenie firmowej (służącymi do komunikacji) trzeba stworzyć skrzynkę, która posłuży do wysyłki maili ze strony internetowej. Jest to tzw. smtp (mail funkcyjny). 

Dane tego maila wpisujemy w panelu administracyjnym i wszystkie komunikaty wychodzące ze sklepu będą wysyłane automatycznie. Automatyczne maile to np. maile z potwierdzeniem zamówienia, z informacją o wysyłce i płatności. 

Schemat procesu zakupu 

Schemat blokowy - na kartce lub w aplikacji do robienia UML

Narysowanie procesu zakupu jest opcjonalne, ale warto to zrobić, bo to bardzo nam pomoże ;)

Schemat procesu zakupowego w ICEberg CMS jest standardowy - kilku etapowy. Aby zastanowić się, czy ten proces odpowiada Tobie oraz klientowi korzystającemu ze sklepu, warto przeklikać wersję demo sklepu opartego o ICEberg CMS albo o jeden z istniejących, zrealizowanych ostatnio w oparciu o ICEberg CMS sklepów internetowych. 

Schemat jest kilkustopniowy, liniowy: użytkownik dodaje produkty do koszyka→ przechodzi do koszyka→ wpisuje dane→ wybiera sposób płatności.

 

W ICEberg CMS transakcje realizować mogą zarówno użytkownicy zarejestrowani i logujący się jak i osoby, które nie posiadają konta w serwisie. 

Jeżeli potrzebujesz  niestandardowego schematu procesu zakupu opisz go lub narysuj schemat blokowy - przedstaw kolejne etapy ścieżki zakupowej. Możesz też dać przykłady ze sklepów internetowych, które są dla Ciebie inspiracją. 

Dane do systemu płatności elektronicznych 

Wskazanie systemu, w którym będzie dopiero zakładane konto

Dane do płatności są niezbędne na samym końcu wdrożenia, ale dobrze jest przygotować je od razu. Warto porównać możliwości, co najmniej kilku systemów płatności pod względem parametrów: bezpieczeństwo, zadowolenie klientów, prowizja, funkcjonalność.

W Polsce jest ich co najmniej kilka, np. PayU, przelewy24 czy DotPay. Z międzynarodowych najbardziej popularnym jest PayPal. 

ICEberg CMS jest zintegrowany z wieloma systemami płatności. W ramach konfiguracji wystarczy, że administrator sklepu wpisze w panelu dane dostępowe do połączenia i  wyśle nam informację o haśle, bo potrzebujemy w CMSie wpisać klucz, który będzie autoryzował płatności.  

Materiały/wskazówki dla programisty o integracjach

Jeżeli mamy integrować, to:

 • z czym?
 • w jaki sposób mają być wymieniane dane?
 • z jaką aplikacją?

O integracji powinieneś powiadomić nas przed podpisaniem umowy.

Informacje o promocjach, kodach rabatowych i ofertach specjalnych

To elementy, które można skonfigurować później w naszym CMSie. Musisz określić, czy chcesz mieć możliwości tworzenia i konfigurowania promocji i rabatów.

Moduł rabatów w ICEberg CMS jest rozbudowany i daje wiele możliwości (wybrane sugerujemy poniżej). Ważne jest jednak precyzyjne wskazanie jak działać będą rabaty.

Pytania, na które odpowiedź pomoże skonfigurować moduł rabatów

 • Czy chcesz tworzyć promocje na:
  • pojedyncze produkty?
  • grupy produktów?
 • Czy chcesz, aby promocje były dostępne: 
  • dla wszystkich?
  • tylko dla zalogowanych?
 • Czy te kody będą: 
  • indywidualne?
  • masowe?
 • Czy kody będą działać: 
  • wielokrotnie?
  • jednorazowo?
 • Czy kody będą miały ważność:
  • ograniczoną czasowo?
  • nieograniczoną?
 • Czy kody będą dotyczyć:
  • jednego produktu?
  • grupy produktów?
 • Czy będą to kody: 
  • kwotowe?
  • procentowe?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Chętnie usłyszymy o Twoim projekcie.

@

Lista boksów - elementów - ważnych na stronie głównej

To elementy, które będą znajdować się na stronie głównej. Przykładowe boksy to np. treści promowane, najnowsze czy produkty z wybranej kategorii.

Podsumowanie

Przygotowując materiały zaprezentowane w tym artykule, będziemy mogli stworzyć taki sklep internetowy jaki potrzebujesz, a co ważniejsze na jakim chcą przebywać Twoi klienci i kupować ;)

Autor:

Przeczytaj również:

Przeczytaj również

Dyskusja

Zamknij

Jesteśmy poza biurem, zostaw telefon a oddzwonimy do Ciebie.

 

Krakweb Twój nr telefonu będzie wykorzystany tylko jednorazowo, jeżeli nie wyrazisz zgody to nie zadzwonimy więcej do Ciebie.

We will call you