Bony na cyfryzację - dotacje na oprogramowanie

Wybuch epidemii koronawirusa COVID-19 postawił sektor małych i średnich przedsiębiorstw w bardzo trudnej sytuacji. W tym celu uruchomiony został program wsparcia, w którym Unia Europejska oferuje ze swoich środków bony na cyfryzację, czyli bezzwrotne dotacje pomagające we wprowadzeniu udoskonaleń technologicznych. Wszystko to z programu Inteligentny Rozwój. Konkurs ma na celu wesprzeć małe i średnie firmy w ich transformacji cyfrowej. Nabór prowadzony jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Czy walczyć o pieniądze na rozwój, a może o bony na cyfryzację? Jak się nie pogubić? W poniższym wpisie opiszemy bony na cyfryzację. Warto się przekonać czy mogą pomóc akurat Twojej firmie.
2021-09-15 17:38
7 minut czytania

Czym są bony na cyfryzację firm?

Bony na cyfryzację firm to bezzwrotna dotacja, która ma pomóc wdrożyć cyfrowe rozwiązania. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia, stworzą one warunki do skutecznego funkcjonowania czy łagodzenia skutków trudnych okoliczności. Cyfryzację firm należy tutaj rozumieć jako zastosowanie nowoczesnych narzędzi, w postaci chociażby oprogramowania, by skuteczniej zarządzać przedsiębiorstwem. Może to też być wprowadzenie przez firmę ulepszonego procesu wypuszczania na rynek  produktu, który również może być udoskonalony. Pełen regulamin programu tutaj.

Bony na cyfryzację - dla kogo?

Jeśli Twoja firma specjalizuje się w usługach hotelarskich, gastronomicznych czy turystycznych to należysz do preferowanej w tym programie branży - masz bardzo dużą szansę uzyskać dotację - bony na cyfryzację. Są one przeznaczone przede wszystkim dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które poniosły straty w wyniku pandemii COVID-19. Jeśli prowadzisz swoją działalność na terenie Polski i planujesz zakup potrzebnego Ci do rozwoju oprogramowania, zastanów się poważnie nad Bonami na cyfryzację. Umożliwiają one wprowadzanie w życie innowacji w postaci cyfrowych rozwiązań. Twoja firma musi zatrudniać poniżej 250 pracowników i mieć obroty mniejszy niż 50 mln euro. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku szczególnie mogą liczyć przedsiębiorstwa, które poniosły straty w wyniku COVID-19. 

Kody PKD

Sprawdź czy posiadasz we wpisie do ewidencji jeden z nw. kodów PKD.

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach.
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.32.Z Działalność taksówek osobowych
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
74.20.Z Działalność fotograficzna
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
79.11.A Działalność agentów turystycznych
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A Nauka języków obcych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.10.Z Działalność szpitali
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D Działalność paramedyczna
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z Działalność muzeów
93.11.Z Działalność obiektów sportowych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Bony na cyfryzację - ważne terminy i informacje

Konkurs został ogłoszony 6 września 2021 roku. Wnioski można przesyłać od 20 września do 20 października 2021 r. Ocena wniosków jest jednoetapowa, będzie trwać do 100 dni liczonych od dnia zakończenia konkursu. Przewidywany termin ogłoszenia wyników to 120 dni od zamknięcia naboru wniosków.

Jaka jest wartość dotacji w ramach bonów na transformację cyfrową?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła projekt bonów na cyfryzację, by polskie przedsiębiorstwa mogły pozwolić sobie na wdrożenie cyfrowych rozwiązań w postaci systemów automatyzujących. Wartość wsparcia programu to 110 mln zł. Projekt zakłada, że dla pojedynczych przedsiębiorstw może on wynosić minimalnie 60 tys. zł, a maksymalnie 300 tys. zł. Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstwa z sektora MŚP to 85% wydatków kwalifikowanych. Minimalny wkład własny firmy wynosi 15%. Jeśli chodzi o zasady wypłacenia bonów - 40% dofinansowania otrzymywane jest w formie zaliczki, a kolejne 60% stanowi refundację kosztów. 

Na co można przeznaczyć środki w ramach bonów?

Pieniądze otrzymane w ramach omawianego projektu można przeznaczyć na zakup oprogramowania lub licencji, ale również usług programistycznych, dzięki którym można rozpocząć proces cyfryzacji. Dofinansowanie pozwala na zaopatrzenie firmy w środki trwałe w postaci sprzętu komputerowego i niezbędnych sprzętów. Zakupić można między innymi urządzenia, do których przekazywane są dane, ale których celem jest również ich przechowywanie. Zaopatrzenie firmy w odpowiednie urządzenia ma przyczynić się do jej rozwoju i ulepszyć produkowane przez nią produkty. Dodatkowo fundusze mogą zostać przeznaczone na platformę e-commerce czy automatyzację. Warunkiem do uzyskania dofinansowania jest wprowadzenie innowacji procesowej w firmie. 

Obszary cyfryzacji

Projekt może korzystnie wpłynąć na przedsiębiorstwo, jego pracowników, ale również klientów i dostawców. Musi być jednak zgodny z tym jakie plany ma firma. Czy chce usprawnić, zmienić procesy albo zwiększyć konkurencyjność swojego produktu? Skorzystanie z bonów na cyfryzację może usprawnić, a nawet zmienić na lepsze strategię działającego przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii cyfrowych może przyczynić się do udoskonalenia wielu obszarów działania firmy, takich jak świadczenie usług, organizację, a także rozwój produktu przedsiębiorstwa, czyli innowację produktową. 

Jakie rozwiązania IT można sfinansować z bonów?

Bony na cyfryzację to bardzo perspektywiczny program unijny. Pozwala on przedsiębiorcom wdrożyć systemy IT. Firma będzie lepiej funkcjonować chociażby dzięki systemowi ERP. Takie rozwiązanie sprawi, że pracownicy będą bardziej produktywni, a ich praca będzie przynosić więcej owoców. Ponad to realizowane inwestycje będą mogły przynosić szybki i realny zwrot. Bardzo ważne jest, by mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogły pochwalić się doskonałą organizacją pracy i dobrymi decyzjami biznesowymi.

Kluczowe kryteria wyboru projektów

Konkurs na dofinansowanie ma na celu zmniejszyć ryzyko gospodarcze i społeczne w przedsiębiorstwie w dobie pandemii i w innych sytuacjach kryzysowych. Przykładowy projekt, który może uzyskać bon na cyfryzację, powinien dotyczyć usługi programistycznej, która doprowadzi do rozwoju i zainstalowania odpowiedni urządzeń w przedsiębiorstwie wnioskodawcy i umożliwi usprawnienie linii produkcyjnej. Wniosek, który na pewno nie zakwalifikuje się do programu wsparcia, dotyczyć może jedynie otwarcia sklepu internetowego, który umożliwi klientowi zakup produktu w sposób zdalny. Wprowadzenie innowacji cyfrowej nie jest wtedy wystarczająco i wyraźnie uzasadnione.

Kryteria rozstrzygające konkurs “bony na cyfryzację”

Ważnymi kryteriami, aby uzyskać dofinansowanie, jest działalność na terenie Polski i posiadanie przedsiębiorstwa kwalifikującego się w konkretnym sektorze. Projekt musi być zgodny zakresem i celem działania, a jego cel musi być obiektywnie do zweryfikowania. To, co również ważne, to zgodność z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej, neutralny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju i zapewnienie dostępności produktu osobom niepełnosprawnym. Dodatkowo warto zwrócić uwagę by projekt zwiększał odporność przedsiębiorstwa na kolejne kryzysy. 

Bony na cyfryzację jako sposób finansowania projektu informatycznego

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z dofinansowania w ramach konkursu na bony, mogą pozwolić sobie na szybszy rozwój firmy pod kątem jej automatyzacji. Obniżenie kosztów dzięki uzyskaniu odpowiednich środków umożliwi cyfryzację, która przyniesie optymalne działanie przedsiębiorstwu i wyższe przychody. Dzięki temu procesowi firma zwiększy swój potencjał rozwoju, a jej działania będą innowacyjne, co można rozumieć jako nieustannie dążenie do ulepszenia zarówno produktu jak i samego procesu produkcji. 

Co można zrealizować dzięki bonom na rozwój?

Przykładowe pomysły które można  wdrożyć dzięki temu dofinansowaniu.

 • API / XML pliki produktowe / webserwis. API i/lub XML i/lub webserwis do udostępniania Państwa produktów dla sklepów internetowych do dropshippingu, ale też normalnej współpracy partnerskiej.
 • panel B2B dla Państwa kontrahentów z indywidualnymi cenami, rabatami, historią transakcji, komunikacją B2B
 • Integracja z ERP. Integracje z ERP / programem magazynowym
 • Marketing automation.  Zwiększenie efektywności prowadzonych kampanii przez zwiększenie stopnia automatyzacji działań. Więcej w tym temacie! 
 • Konfigurator produktu. Dostosowanie produktów w sklepie internetowym przy wykorzystaniu konfiguratora produktu, wykorzystując wszystkie dostępne elementy. Przeczytaj więcej

Wybrane usługi Krakweb, które możesz wdrożyć w ramach dotacji

 • Integracja systemów informatycznych - w celu synchronizacji danych.  Integrować można różnorodne systemy np. e-commerce - sklep internetowy z systemem ERP / systemem magazynowym lub systemem ERP. Zobacz, jak integrujemy sklepy internetowe z hurtowniami. Zobacz
 • Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia dokonywania transakcji między partnerami biznesowymi. Dowiedz się więcej na temat systemów B2B - kliknij 
 • Wdrożenie konfiguratora produktów.  Więcej na temat konfiguratorów produktów przeczytasz tutaj. Sprawdź
 • Wdrożenie do sklepu internetowego metod wymiany danych (API / XML / webserwis)
 • Wdrożenie innowacyjnego sklepu internetowego istniejącej już firmy - producenta lub dystrybutora.
 • Automatyzacja procesów związanych ze sprzedażą np. szkoleń  to już inna sprawa. Jak wyglądają serwisy szkoleniowe w Krakweb - zobacz teraz
 • Wdrożenie automatyzacji procesów - np. marketingowych

Zapoznaj się z pełną ofertą Krakweb, zobacz nasze realizację i umów się na konsultację, razem przygotujemy plan rozwoju Twojej firmy!

Spotkaj się z nami

Co zyskujesz dzięki dotacji z bonu na cyfryzację?

Oprócz pieniędzy, które możesz otrzymać dodatkowo zwiększysz innowacyjność i konkurencyjność Twojej firmy. Dzięki automatyzacji procesów zredukujesz koszty i zoptymalizujesz działanie Twojej firmy. Warto pamiętać, że program przeznaczony jest dla firm dotkniętych skutkami pandemii i ma pomóc im nie w powrocie do stanu sprzed pandemii, lecz zwiększeniu zysków i powiększeniu działalności. Dofinansowanie możesz przeznaczyć także na rozwój sztucznej inteligencji czy zadbaniu o bezpieczeństwo cyfrowe przedsiębiorstwa. 

A Ty co byś chciał zyskać dzięki dotacji? Który obszar działalności chcesz rozszerzyć?

Opowiedz nam o tym i sprawdź, czy nie możemy Ci pomóc!


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe