Strony www spółek akcyjnych

Kodeks Spółek Handlowych nakłada na spółki akcyjne obowiązek publikacji informacji o spółce w Internecie. Zgodnie z KSH każda spółka musi umieszczać w Internecie swoje podstawowe dane - siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, gdzie przechowywana jest cała dokumentacja spółki, a także numer, pod którym jest ona do rejestru wpisana. Inne istotne informacje to także numer NIP oraz wysokość kapitału zakładowego. Nie oznaczało to jednak do tej pory automatycznie obowiązku posiadania strony firmowej.
2017-03-10 12:50
8 minut czytania

Nowe przepisy w zakresie stron www spółek

Minister Ziobro planuje zwiększenie obowiązków spółe

Każda spółka akcyjna będzie musiała, według projektu nowej ustawy, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, posiadać stronę internetową i na bieżąco ją aktualizować. Dzięki temu informacje o finansach i akcjonariuszach spółek mają być przejrzyste i łatwo dostępne. Stworzenie obowiązku obecności tych informacji na stronie internetowej spółki ma według ministerstwa “ograniczyć ryzyko, że zainteresowany nie dowie się o ważnych rzeczach" .

Obowiązek posiadania strony www

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez spółkę akcyjną firmowej strony internetowej nie wydaje się nadzwyczajnym obciążeniem w czasach, gdy większość firm w Polsce posiada własną stronę. Firmy rozumieją potrzebę zaistnienia w Internecie, a koszty stworzenia strony firmowej są mniejsze niż zaistnienia w realu - np. otwarcia nowego oddziału czy nawet punktu informacyjnego w postaci wyspy w galerii handlowej.

Jeżeli spółki nie posiadają strony internetowej lub jest ona nienowoczesna, to wynika to raczej z niezrozumienia szybko zmieniającej się technologii i opinii, że wydatki na regularną aktualizację i rozbudowę strony się nie zwrócą. A to wg mnie częściej wina agencji interaktywnych tworzących strony, niż klientów. Rynek przesycony jest mikroagencjami dostarczającymi krótkoterminowe wartości klientowi. W efekcie powstają szablonowe, niedopracowane, źle działające strony, do których czasem nawet można się włamać ze względu na niezaktualizowany Open Source’owy CMS.

Strony tworzone przez Krakweb są wykorzystywane przez klientów przez lata. Często dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Dzieje się tak, gdy stworzymy ponadczasowy, klasyczny design i zastosujemy system CMS, który pozwoli klientowi edytować każdy element strony. Wtedy po kilku latach powstaje jedynie potrzeba odświeżenia i modernizacji - dodania wersji responsywnej, bo klienci rozumieją, że popularność urządzeń mobilnych wymusza posiadanie strony responsywnej, dostosowania do najnowszych technologii - Google AMP, Facebook Instant Articles, czy zainstalowania dodatków wspierających konwersję i generację leadów.

Maciej Chmielowski, CEO Krakweb, specjalista od użyteczności serwisów internetowych

Oś czasu przedstawiająca historię spółki Luqam na stronie "O nas"

Skutki braku firmowej strony www dla spółki

Brak strony www wpływa zdecydowanie niekorzystnie na konkurencyjność danego przedsiębiorstwa. Utrudnia mu drogę do prowadzenia promocji swoich usług czy produktów w Internecie, a także pozyskiwania nowych klientów. W przypadku spółek akcyjnych posiadanie strony internetowej jest z biznesowego punktu widzenia obowiązkowe. Co więcej, trzeba ją na bieżąco aktualizować.

Wszystkie informacje dotyczące finansów i akcjonariuszy muszą być przejrzyste i łatwo dostępne. Brak dostępu do tych informacji w Internecie jest niezgodny z obowiązującym obecnie w Polsce prawem. Miejscem, w którym te informacje można najłatwiej publikować jest strona www spółki.

Odpowiedzialność członków zarządu spółki za brak publikacji wymaganych prawem informacji

Spółka akcyjna, która nie dopełnia tego obowiązku, może otrzymać karę, a odpowiedzialność w takiej sytuacji ponoszą członkowie zarządu. Jeśli, któryś z nich stanie na przeszkodzie temu, aby na stronie znalazły się wymagane informacje np. nie dopełniając swoich obowiązków - musi liczyć się z karą w wysokości do 5 tysięcy złotych. W takich sprawach postępowanie odbywa się w sądzie administracyjnym (wydział gospodarczy). Prawny obowiązek umieszczania na stronie www takich danych ma na celu ochronę podmiotów, które z daną spółką akcyjną chcą wejść w stosunki gospodarcze. Dane te pozwalają na identyfikację spółki na podstawie dokumentacji zgromadzonej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Identyfikacja spółek akcyjnych dzięki stronie www

Łatwiejsza identyfikacja strony transakcji jest zrozumiałym oczekiwaniem, jakie można stawiać przedsiębiorcy. Wiele publicznych rejestrów zawiera dane o przedsiębiorcach, np. KRS, rejestr abonentów domen internetowych. Obowiązki publikacyjne wynikają też z art. 206 i 374 kodeksu spółek handlowych. W zasadzie informacja na temat spółek jest już zatem dostępna w internecie. Zgromadzenie kluczowych danych w jednym miejscu, jakim jest strona firmowa, zarządzana przez firmę, nie powinna budzić zdziwienia czy oporu. Jest to naturalny, kolejny krok służący uporządkowaniu danych o spółce. Jeżeli obowiązek publikacji na stronie www zastąpi konieczność publikacji w MSiG to będzie to wręcz dobra zmiana i długofalową oszczędność pieniędzy i czasu dla spółek.

Strona Delphi Poland SA zrealizowana w 2010 roku przez Krakweb, Zakładka “Kontakt”

softwaremind.com - serwis internetowy wdrożony przez Krakweb, 2016

Obowiązki właścicieli sklepów internetowych

Podobne obowiązki w zakresie informowania dotyczą też przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe i to bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Tutaj jednak zakres wymaganych informacji jest mniejszy, a poza tym nie ma też bezpośredniej sankcji karnej za uchybienia. Na stronie internetowej musi się znaleźć nazwa przedsiębiorcy, adres firmy oraz NIP (Numer  Identyfikacji Podatkowej). Za brak takich danych grożą sankcje na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Korzyści wynikające z nowych obowiązków

Dodatkowym planowanych efektem zmian będzie większa transparentność dla kontrahentów i potencjalnych inwestorów. Zainteresowany podpisaniem umowy z daną spółką podmiot znajdzie wszystkie potrzebne do przygotowania się do transakcji informacje w jednym miejscu - na stronie internetowej spółki. Eksperci przewidują na podstawie niepotwierdzonych jeszcze informacji, że w efekcie znikną lub ulegną znacznemu ograniczeniu obowiązki związane z kosztowną i pracochłonną publikacją w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zagrożenia i słabe strony wynikające z obowiązku aktualizacji serwisów internetowych spółek

Nieumieszczenie w wymaganym terminie informacji na stronie www może zakończyć się wyrokiem sądowym. Konsekwencje te są podobne do tego, co teraz ma miejsce w przypadku nieprzekazania tych informacji do KRS. Każda z niemal 10.000 spółek akcyjnych będzie musiała posiadać stronę internetową i na bieżąco ją aktualizować, jak wynika z projektu przepisów. Ministerstwo argumentuje, że dzięki temu biznes w Polsce będzie bardziej przejrzysty. Aktualnie wymagane dane na temat firm i ich sprawozdania finansowe zamieszczane są w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dostęp do nich może uzyskać każdy. Jest to jednak niestety proces czasochłonny i pracochłonny.

Dane spółek w KRS

Wprawdzie dane o firmach oraz ich sprawozdania finansowe publikowane są w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Są więc one publicznie dostępne, ale dotarcie do nich bywa niewygodne oraz bardzo czasochłonne. W przypadku przeniesienia danych firmy na stronę internetową sprawa znacznie się upraszcza. Osoby zainteresowane mogą bowiem dowiedzieć się o wszystkich istotnych rzeczach.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor nie jest przyjaznym źródłem informacji o spółkach. W 2017 roku wydano już aż 36 numerów MSiG, w których opublikowanych zostało ponad 6,5 tys. ogłoszeń. W takim gąszczu informacji kontrahent czy akcjonariusz może bardzo łatwo zgubić ważne dla siebie informacje o spółce. W efekcie może to mieć wpływ na mniejszą kontrolę nad spółką i słabszy dostęp do informacji.

Opłaty za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Od 30.05.2014 stosowane są następujące stawki za publikację w MSiG:

100 zł za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 500 zł za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż za ogłoszenie wpisu do KRS, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków - za jeden znak - 0,70 zł nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. Użycie w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki, dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.

Strona internetowa spółki zastąpi MSiG

Obowiązek publikacji tych informacji na stronie firmowej da łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących spółki. W efekcie zmian ułatwi się dostęp np. do informacji o planowanym terminie walnego zgromadzenia, a potencjalni kontrahenci łatwo sprawdzą płynność finansową spółki. Niewywiązanie się z nowo nałożonego obowiązku skończyć się może nawet ograniczeniem wolności.   

Prowadzenie i aktualizacja stron www jest prosta i szybka

Wbrew obawom niektórych ekspertów z dziedziny prawa uważam, że nowy obowiązek wniesie wiele dobrego dla spółek. Podniesie ich konkurencyjność i zwiększy przejrzystość biznesu dla klientów. Publikacja informacji na dobrze przygotowanych stronach internetowych jest prosta i szybka. Może to zrobić nie tylko wykwalifikowany specjalista, czy osoba techniczna, ale dowolny znający firmowe procedury członek zespołu - np. marketingowego. Panele administracyjne systemów CMS są w dzisiejszych czasach proste i intuicyjne - pozwalają na dodanie uprzednio napisanej aktualności na stronę firmową czy do biura prasowego w kilka minut. Mało tego jest to bezpieczne. Rozbudowane uprawnienia administratorów i redaktorów pozwalają na zbudowanie procesu publikacji, który uwzględni akceptację przełożonego i pozwoli zaplanować publikację na wskazany dzień i godzinę.

Maciej Chmielowski, CEO Krakweb

Kalendarz publikacji w ICEberg CMS, autorskim systemie CMS stworzonym i wdrażanym przez Krakweb

Elementy strony www spółki akcyjnej

Co powinno znajdować się na stronie internetowej spółki akcyjnej? Na bieżąco powinny być na niej umieszczane informacje dotyczące planowanych walnych zgromadzeń. Drugą ważną informacją jest liczba akcji w spółce oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeśli występuje więcej rodzajów akcji, to powinna się tam znaleźć też wzmianka o podziale akcji na poszczególne rodzaj oraz liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów. Ponadto dość istotna jest też dokumentacja, która walnemu zgromadzeniu ma zostać przedstawiona. Na stronie www muszą znaleźć się też projekty uchwał, a jeśli się ich nie przewiduje to uwagi zarządu czy rady nadzorczej spółki, które dotyczą spraw omawianych podczas obrad walnego zgromadzenia itd.

Serwis korporacyjny www.krachemia.pl Krachemia S.A. - zarządzany za pomocą systemu CMS autorstwa Krakweb

Formularze umożliwiające wykonywanie prawa głosu

Kolejna istotna kwestia to formularze umożliwiające wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika czy drogą pocztową. Jeśli z przyczyn technicznych takich formularzy nie można udostępnić na stronie internetowej, to spółka publiczna wskazuje na stronie sposób oraz miejsce pozyskania takich formularzy. Wysyłane są one nieodpłatnie za pośrednictwem poczty zgodnie z ustawą Prawo pocztowe z roku 2012 na żądanie akcjonariusza. Formularze powinny oczywiście zawierać proponowaną treść uchwały oraz pozwalać na identyfikację akcjonariusza oddającego głos i jego pełnomocnika, oczywiście o ile akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika. Na formularzu musi być też umieszczona instrukcja sposobu głosowania w stosunku do każdej uchwały z osobna.

Napisz do nas!

Wybierz plik

Ile kosztuje strona internetowa spółki akcyjnej?

Koszty stworzenia standardowej strony www spółki akcyjnej to zwykle od kilkunastu do kilkadziesięciu tysięcy złotych. Oczywiście budżet ten jest proporcjonalny do ilości potrzebnej pracy i zależy od wielkości spółki, a dokładniej stopnia rozbudowania serwisu wynikającego z wielkości firmy i potrzebnych w efekcie funkcji, i sekcji. Zdarzają się oczywiście duże firmy wydające na serwis internetowy setki tysięcy złotych jednorazowo i kilkadziesiąt tysięcy rocznie. Koszty ograniczy właściwy wybór wykonawcy oraz oprogramowania, na którym postawiona zostanie strona www.

Z drugiej strony niektóre mniejsze spółki potrzebują tylko prostej strony, której koszt wynosił będzie zdecydowanie poniżej 10.000zł. Uśredniając, jest to jednak najczęściej co najmniej kilkanaście tysięcy. W budżecie kilkunastu tysięcy złotych można bowiem stworzyć stronę www indywidualnie zaprojektowaną, z nowoczesnymi efektami wizualnymi, rozbudowanym dostosowanym do potrzeb firm systemem CMS i potrzebnymi funkcjonalnościami, modułami i podstronami - stronę, którą następnie będzie można aktualizować i rozbudowywać.

Jak długo trwa stworzenie strony www spółki akcyjnej?

Rozsądnym terminem na projekt stworzenia całkowicie nowej strony spółki akcyjnej będzie 3 miesiące do pół roku. Jest to możliwe w 3 miesiące jednak zespół marketingowy i procedury w firmie muszą być przygotowane na sprawny przepływ informacji, szybką akceptację i dostarczenie materiałów. Częściej trwa to około pół roku.

Strony firmowe spółek akcyjnych tworzone w Krakweb

Projektujemy strony firmowe od ponad 10 lat. Tworzyliśmy strony firmowe dla takich spółek akcyjnych jak m.in. Krakchemia S.A., czy Ailleron S.A. Dla Wawel S.A. wykonaliśmy 7 serwisów akcji konsumenckich, a dla Delphi Poland S.A. serwis rekrutacyjny. Wszystkie te serwisy zbudowaliśmy w oparciu o system ICEberg CMS z modułami dedykowanymi stronom firmowym i korporacyjnym - takimi jak katalog ofert pracy, blog korporacyjny, relacje inwestorskie. Zapraszamy do współpracy - wypełnij brief lub prześlij krótkie zapytanie o ofertę. Pamiętaj - warto swoje oczekiwania określić jak najdokładniej, podając budżet, oczekiwany termin publikacji serwisu i wymagania funkcjonalne. Wykonamy dla Ciebie nowoczesny, prosty w edycji i serwis internetowy, który sprawi, że Twoja firma co najmniej przez 2-3 lata będzie w tym zakresie wyprzedzać konkurencję. Napisz do nas! 

www.softwaremind.com - wdrożenie: Krakweb, projekt graficzny: Ailleron

Zamówienie strony www dla spółki - od czego zacząć?

Jak zawsze zacznij od zebrania wymagań i założeń projektu. Pomoże w tym brief. Taki brief jest zwykle dostępny w postaci zarówno formularza online jak i dokumentu edytowanego online lub do pobrania na dysk. W Krakweb udostępniamy klientowi każdą z tych trzech opcji.

https://krakweb.com/brief-serwis-internetowy

Pamiętaj: brief i tak musisz wypełnić, żeby zebrać oczekiwania. A oferta jest niezobowiązująca. Wypełnij więc brief już teraz. Kopię dostaniesz na maila i możesz go dalej wykorzystać :)

Zapraszamy do współpracy!


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe