Podstawy SASS

2022-07-05 12:22
1 minuta czytania

Treść

 1. Zmienne

  W pliku z rozszerzeniem scss można deklarować zmienne.


  scss


  css

 2. Zagnieżdżanie

  Sass pozwala na zagnieżdżanie znaczników. W stylu znacznika możesz wstawić kolejny znacznik.


  scss


  css

  Jeżeli chcesz dodać style po najechaniu myszką na element nie musisz pisać dwa razy znacznika. Wystarczy zapisać w stylach znacznika &:hover.


  scss


  css

 3. Moduły

  Korzystanie z Sass pozwala na używanie modułów. Słowo „@use” pozwala zaimportować plik scss. Dzięki Sass, możesz mieć na przykład plik „_colors.scss” (znak „_” przed nazwą pliku oznacza, że Sass ma nie generować pliku css tego pliku) i z tego pliku możesz importować zmienne (na przykład kolory) i używać ich w innych plikach.


  scss - plik _colors.scss


  scss - plik styles.scss


  css

 4. Mixins

Jeżeli kod scss się powtarza, możesz użyć mixin. W mixin możesz zapisać style, których później możesz używać w stylach elementów. Mixins przypominają funkcję. Pisząc mixin można zapisać parametr z domyślną wartością.


scss


css

Następny artykuł

Podstawy Bootstrap

Podstawy Bootstrap


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe