Katalog produktów changelog

2021-02-15 11:50
3 minuty czytania

Treść

 • 2020.06.15 - Gdy dodajemy pliki powiązane z produktem, to wypełniamy domyślnie nazwę wyświetlaną (dotychczas była pusta). Nazwa domyślna jest tworzona na podstawie oryginalnej nazwy pliku [#3213]
 • 2020.06.15 - Dropdown z producentami oraz kategoriami wyświetla wartości w kolejności alfabetycznej. [#3212]. Dotyczy to:
  • karty produktu w adminie
  • listy produktów w adminie
 • 2020.06.30 - Zaktualizowano wyświetlanie rodziny produktów o nowe funkcjonalności [#3456]
  • Jeżeli zdjęcia produktu są stałe dla rodziny to zamiast zdjęcia z głównego wariantu wyświetlana jest galeria zdjęć (taka jak na podstronie produktu)
  • Jeżeli wideo produktu są stałe dla rodziny, to są wyświetlane w tym widoku
  • Jeżeli pliki produktu są stałe dla rodziny, to są wyświetlane w tym produkcie.
  • Jeżeli nie chcemy dowolnej z powyższych funkcjonalności, to po prostu usuwamy odpowiednie zmienne z szablonu
 • 2020.07.01 - W przypadku gdy wyświetlamy produkty podobne z rodziny i tryb wyświetlania ustawiony jest jako dropdown, to wtedy ignorujemy wartość limitu produktów podobnych [#3513]
 • 2020.07.16 - Dodano obsługę funkcjonalności "ignoruj stan magazynowy" [#3333]
  • nowa opcja na karcie produktu: "ignoruj stan magazynowy", powodująca że stan magazynowy dla tego produktu jest traktowany tak jakby miał nieskończoną ilość
  • gdy opcja jest zaznaczona, to przycisk dodawania do koszyka pojawia się zawsze dla niezerowej ceny
  • gdy opcja jest zaznaczona, to zamiast wyświetlania informacji że brak produktu, to wyświetlana jest informacja na podstawie pola "dostępność"
 • 2020.07.16 - Naprawiono błąd powodujący nieodejmowanie stanu magazynowego pomimo wybrania odpowiedniej opcji w ustawieniach
 • 2020.07.24 - Naprawiono błąd przez który na liście dropdown produkty podobne z rodziny wyświetlały tylko ilość wariantów określoną przez "liczba zawartości na stronę", a powinno wszystkie
 • 2020.07.24 - dodano filtry na podstawie pierwszego parametru z wzorca nazwy wariantu
 • 2020.08.18 - Można używać wartości ułamkowych dla stanu magazynowego oraz minimalnej liczby sztuk [#3690]
 • 2020.08.19 - Dodano funkcjonalność maksymalnej liczby zamawianych sztuk [#3753]
  • w opcjach katalogu "pokaż/ukryj" ustawiamy globalny stan funkcjonalności
  • na karcie produktu można ustawić wartość.
  • wartość 0 oznacza wyłączenie funkcjonalności dla wybranego produktu. Nie oznacza to automatycznie że można zamówić dowolną liczbę produktów. W zależności od ustawień koszyka i katalogu maksymalną liczbą może stać się aktualny stan magazynowy.
 • 2020.08.19 - na liście produktów wyświetlana jest łączna ilość produktów [#3723]
 • 2020.08.19 - atrybut "lokalizacja" produktów znajdujących się na tej liście jest klikalny i przekierowuje do odpowiedniego miejsca w strukturze w panelu administracyjnym [#3741]
 • 2020.08.19 - dodana zakładka "wgraj zdjęcia". Pozwala ona na szybkie masowe wgranie zdjęć, które są dodawane bezpośrednio do katalogu produktów w uploads (repozytorium plików) [#3742]
 • 2020.08.31 - Naprawiono błąd związany z doładowaniem produktów na liście, nie działało sortowanie domyślne dla kategorii [ #3804]
 • 2020.09.03 - Zmienionio: na karcie produktów dla produktów podobnych wg są ładowane teraz dodatkowe pola.
 • 2020.09.03 - Dodano: wyświetlanie identyfikatora produktu [#3881]
 • 2020.09.29 - Zmieniono: podczas pobierania pól dodatkowych rozwijalnych w encji produktu został zmieniony rodzaj joina w zapytaniu na left join. Bez tej zmiany w przypadku, gdy pole nie miało wybranej żadnej wartości to w trakcie pobierania tego pola system błędnie rozpoznawał, że pole nie zostało dodane. Powodowało to problemy m.in w rodzinach produktów
 • 2020.10.09 - Dodano: obsługa funkcjonalności: łączenie produktów z różnych hurtowni [#2883]
 • 2020.10.09 - Naprawiono: błąd podczas wyświetlania produktów podobych wg rodziny, podczas gdy produkt nie należy do rodziny [#3962]
 • 2020.10.13 - Naprawiono: filtrowanie w panelu administracyjnym w widoku Moduły / Katalog produktów / Wszystkie produkty. od - do tej samej daty czyli jeśli wybieramy od 13.10 do 13.10 to chcemy żeby produkty z dnia 13.10 się pojawiały, aktualnie trzeba było ustawić do 14.10
 • 2020.11.25 - Naprawiono: Po próbie dodania produktu za pomocą modułu katalog produktów wyskakuje błąd oraz przedmiot nie jest dodany [#4120] oraz Błąd wyskakuje przy wchodzeniu na podstronę produktu [#4124]
 • 2020.12.04 - na listach zawartości w panelu administracyjnym dodano ikonkę linkującą do zawartości na stronie
 • 2020.12.04 - dodano obsługę cytatu " w wyszukiwaniu w panelu [#4204]
 • 2021.01.04 - Dodano: akcję dodawanie wielu tagów do wielu produktów na liście produktów [#4328]
 • 2021.01.07 - Dodano: Możliwość wyboru domyślnego zdjęcia produktu w panelu administratora [#4288]
 • 2021.01.12 - Dodano:  domyślna kolejność pobierania zdjęć produktu to alfabetyczna kolejność [#4026]
 • 2021.01.12 - Dodano: sprawdzenie czy produkt jeszcze istnieje podczas wykonywania akcji masowych [#4401]
 • 2021.01.13 - Dodano: możliwość spersonalizowania działania produkty podobne wg [#4404]
 • 2021.01.13 - Naprawiono: błąd uniemożliwiający zapis pól dodatkowych [#4421]
 • 2021.01.14 - Dodano: możliwość globalnego wł/wył wyświetlania produktów podobnych wg [#4413]
 • 2021.02.15 - Dodano:  możliwość kopiowania wybranych wartości z produktu do produktów połączonych [#4600]

Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe