Brief - kampania marketingowa

Zapraszamy do wypełnienia formularza i przesłania briefu.

Informacje podstawowe

Informacje na temat produktu/marki/usługi

Dlaczego chcemy się komunikować?

Komunikacja e-marketingowa

Lista aktualnych serwisów internetowych, Jaką pozycję posiada dany serwis, co komunikuje, jaką spełnia rolę. Który z nich jest najważniejszy itp. Ponadto opis wszelkich działań e-marketingowych i kampanii.
Co jest najważniejsze w komunikacji interaktywnej w internecie, co chcemy osiągnąć, jaką rolę w całej komunikacji marki będzie spełniała komunikacja interaktywna.
Prosimy o podanie mediów, które można by wykorzystać w celu wzmocnienia komunikacji interaktywnej.
Proszę napisać o czym nie można zapomnieć. Czy są jakieś ograniczenia w komunikowaniu się (religia, seks itp.), Wymagania techniczne dot. serwisu, stosowanie wybranych form reklamowych itp.
Co powinno znaleźć się w ofercie, np. analiza strategiczna, koncepcja kreatywna, architektura informacji, harmonogram, kosztorys.
Jakie są oczekiwane wyniki i jak zostaną zmierzone? Ewentualnie prosimy zaproponować model rozliczania oparty o wyniki.
Wybierz plik
Np. brandbook, media plan, prezentacja

Oczekiwania wobec terminów

Uruchomienie serwisu/kampanii, rozpoczęcie działań ePR, komunikacji w mediach

Etyka biznesowa

Mile widziane ujawnienie tych firm
Np. koncepcja komunikacji 50%, strategia 20%, cena 10%, lub w innej formie.

Formularze Briefy Brief - kampania marketingowa
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe