Jakie są standardy i poziomy WCAG? Jak można je sprawdzać automatycznymi skanerami i audytami?

Dostępność cyfrowa to praktyka polegająca na zapewnianiu osobom z niepełnosprawnością możliwości postrzegania, rozumienia, poruszania się i interakcji ze stronami internetowymi i treściami internetowymi. Jednym z kluczowych sposobów zapewnienia dostępności cyfrowej jest przestrzeganie standardów Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG). Niniejsze wytyczne przedstawiają najlepsze praktyki tworzenia dostępnych stron internetowych, o różnych poziomach zgodności (A, AA, AAA). W tym artykule zagłębimy się w znaczenie standardów WCAG, korzyści płynące z ich przestrzegania oraz rolę automatycznych skanerów i audytów w osiąganiu dostępności.

Unsplash / Sergio Capuzzimati

2024-04-30 16:17
5 minut czytania

Dostępności  i roli standardów WCAG w zapewnianiu dostępności dla wszystkich użytkowników

Dostępność sieci ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia osobom niepełnosprawnym skutecznego dostępu do stron internetowych i interakcji z nimi. Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) to zestaw standardów opracowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C), aby pomóc twórcom stron internetowych w tworzeniu dostępnych treści. Wprowadzenie do standardów i poziomów WCAG, a także wykorzystanie automatycznych skanerów i audytów w celu sprawdzenia zgodności:

Standardy WCAG to zbiór wytycznych, które określają, w jaki sposób uczynić treści internetowe bardziej dostępnymi dla osób niepełnosprawnych. Istnieją trzy poziomy zgodności: A, AA i AAA. Do sprawdzania stron internetowych pod kątem zgodności z tymi standardami można wykorzystać automatyczne skanery i audyty.

Standardy WCAG

Standardy WCAG to zbiór wytycznych opracowanych przez konsorcjum World Wide Web Consortium (W3C) w celu zwiększenia dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne te obejmują różne aspekty dostępności sieci, w tym postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność.

Co to jest WCAG? Czym są standardy WCAG?

Standardy WCAG zapewniają twórcom stron internetowych ramy umożliwiające tworzenie treści dostępnych dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych. Przestrzegając tych standardów, witryny internetowe mogą dotrzeć do szerszego grona odbiorców i zapewnić wszystkim lepsze doświadczenia użytkownika.

Różne poziomy standardów WCAG (A, AA i AAA) oraz znaczenie każdego poziomu

Trzy poziomy zgodności WCAG reprezentują rosnące poziomy dostępności. Poziom A obejmuje najbardziej podstawowe wymagania, natomiast poziom AAA obejmuje najbardziej zaawansowane. Programiści mogą wybrać poziom, który najlepiej odpowiada ich celom w zakresie dostępności.

Przykłady typowych problemów z dostępnością, które rozwiązują standardy WCAG

Standardy WCAG rozwiązują szereg problemów z dostępnością, takich jak niewystarczający kontrast kolorów, brak alternatywnego tekstu dla obrazów i niedostępne formularze. Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, programiści mogą zapewnić, że ich witryny internetowe będą przydatne dla wszystkich. 

Poziomy WCAG

W WCAG istnieją trzy poziomy zgodności: A, AA i AAA. Poziom A to minimalny poziom dostępności, natomiast poziom AAA to poziom najwyższy. Zachęca się firmy i organizacje, aby dążyły do osiągnięcia zgodności co najmniej na poziomie AA, aby zapewnić rozsądny poziom dostępności.

Korzyści ze stosowania standardów WCAG

Przestrzeganie standardów WCAG niesie ze sobą wiele korzyści, w tym poprawę komfortu użytkowania dla osób niepełnosprawnych, uniknięcie kar prawnych i procesów sądowych związanych z nieprzestrzeganiem standardów oraz poprawę SEO i wydajności witryny.

Jak zautomatyzowane skanery i audyty mogą sprawdzać dostępność WCAG?

Zautomatyzowane narzędzia odgrywają kluczową rolę w wykrywaniu problemów z dostępnością i zapewnianiu zgodności z WCAG. Narzędzia te mogą skanować strony internetowe pod kątem typowych problemów z dostępnością, takich jak brak tekstu alternatywnego dla obrazów lub niewystarczający kontrast kolorów. Należy jednak pamiętać, że automatyczne skanery i audyty mają ograniczenia i mogą nie wychwytywać wszystkich problemów z dostępnością.

Jak sprawdzić standardy WCAG za pomocą automatycznych skanerów?

Jak działają automatyczne skanery podczas oceny dostępności witryny internetowej zgodnie z wytycznymi WCAG?

Automatyczne skanery używają algorytmów do skanowania witryn internetowych pod kątem potencjalnych problemów z dostępnością w oparciu o wytyczne WCAG. Potrafią szybko i skutecznie identyfikować typowe problemy z dostępnością.

Korzyści płynące ze stosowania automatycznych skanerów - wydajność i spójność testowania

Automatyczne skanery mogą pomóc programistom szybciej identyfikować i rozwiązywać problemy z dostępnością niż testowanie ręczne. Zapewniają również spójne wyniki, co ułatwia śledzenie postępów w czasie.

Popularne automatyczne skanery używane do oceny zgodności z WCAG

Typowe automatyczne skanery do oceny zgodności z WCAG obejmują AXE, WAVE i Siteimprove. Narzędzia te mogą pomóc programistom identyfikować i naprawiać problemy z dostępnością w ich witrynach internetowych.

Jak sprawdzić standardy WCAG za pomocą audytów?

Proces audytu oceny dostępności strony internetowej pod kątem standardów WCAG

Audyty polegają na kompleksowym przeglądzie strony internetowej w celu oceny jej zgodności ze standardami WCAG. Może to obejmować testy automatyczne, testy ręczne i recenzję ekspercką.

Różnice między audytami automatycznymi i ręcznymi. Kiedy każda metoda jest najwłaściwsza?

Audyty automatyczne są przydatne do szybkiego identyfikowania typowych problemów z dostępnością, podczas gdy audyty ręczne wymagają dokładniejszej oceny przez ekspertów ds. dostępności. Obie metody mają swoje mocne strony i należy je stosować łącznie, aby uzyskać najdokładniejsze wyniki.

Rola ekspertów ds. dostępności w przeprowadzaniu audytów i formułowaniu rekomendacji dotyczących poprawy dostępności

Eksperci ds. dostępności odgrywają kluczową rolę w przeprowadzaniu audytów i dostarczaniu rekomendacji dotyczących poprawy dostępności stron internetowych. Ich wiedza gwarantuje, że strony internetowe zaspokoją potrzeby każdego użytkownika. 

Najlepsze praktyki dotyczące korzystania ze skanerów automatycznych i audytów zgodności z WCAG

Aby skutecznie korzystać z automatycznych skanerów i audytów pod kątem zgodności z WCAG, firmy powinny regularnie skanować i audytować swoje strony internetowe, wdrażać ręczne kontrole i oceny oprócz zautomatyzowanych narzędzi oraz wspierać współpracę między programistami, projektantami i audytorami. 

Wyzwania i ograniczenia automatycznych skanerów i audytów pod kątem zgodności z WCAG

Zautomatyzowane skanery i audyty mogą nie identyfikować wszystkich problemów z dostępnością, zwłaszcza tych, które wymagają ludzkiej oceny. Mogą również mieć ograniczone możliwości oceny zawartości dynamicznej i interakcji użytkownika.

Czynniki, które mogą mieć wpływ na dokładność skanów i audytów - zawartość dynamiczna i interakcje użytkownika

Treść dynamiczna, taka jak elementy interaktywne i animacje, może stanowić wyzwanie dla automatycznych skanerów i audytów. Narzędzia te mogą mieć trudności z oceną dostępności treści, które zmieniają się w zależności od wkładu użytkownika.

Dobre praktyki: łączenie automatycznego skanowania z ręcznymi audytami, aby zapewnić dokładną ocenę zgodności z WCAG

Aby przezwyciężyć ograniczenia automatycznych skanerów i audytów, programiści powinni połączyć obie metody w celu dokładniejszej oceny dostępności witryny. Ręczne audyty mogą pomóc zidentyfikować problemy, które mogą przeoczyć zautomatyzowane narzędzia.

Podsumowanie

  • Standardy WCAG są niezbędne do zapewnienia dostępności stron internetowych dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności.
  • Postępując zgodnie z tymi wytycznymi, programiści mogą stworzyć bardziej integracyjne środowisko internetowe dla wszystkich.
  • Zautomatyzowane skanery i audyty mogą pomóc programistom w skuteczniejszym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z dostępnością. Narzędzia te odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu, że strony internetowe spełniają standardy WCAG.
  • Dla programistów ważne jest, aby w swoich praktykach projektowania stron internetowych traktowali priorytetowo dostępność i w razie potrzeby szukali pomocy ekspertów. Przestrzegając standardów WCAG i wykorzystując narzędzia takie jak automatyczne skanery i audyty, strony internetowe mogą stać się bardziej dostępne dla wszystkich użytkowników.

Audytor WCAG

Chcesz zlecić audyt WCAG?

Napisz do nas. Wypełnij formularz poniżej lub zadzwoń do nas.

Napisz do nas

Wybierz plik

Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe