Jak testować WCAG?

Pexels / Marcus Aurelius

2024-05-02 17:06
4 minuty czytania

WCAG (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór standardów opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), które mają na celu zapewnienie dostępności treści internetowych dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnymi niepełnosprawnościamWCAG zostały stworzone, aby pomóc projektantom i deweloperom tworzyć strony internetowe, które są użyteczne dla jak największej liczby osób.

Znaczenie testów dla zgodności z WCAG

Testowanie zgodności z WCAG jest kluczowe dla zapewnienia, że strony internetowe są dostępne i użyteczne dla wszystkich użytkowników. Regularne testy pomagają zidentyfikować i naprawić problemy związane z dostępnością, co zwiększa satysfakcję użytkowników oraz zgodność z przepisami prawnymi dotyczącymi dostępności.

Cel testów WCAG

Celem testów WCAG jest zapewnienie, że strony internetowe spełniają określone standardy dostępnoścTestowanie pomaga wykrywać bariery, które mogą utrudniać korzystanie z treści internetowych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak problemy ze wzrokiem, słuchem, mobilnością czy kognitywne.

Zrozumienie WCAG

Krótka historia WCAG

WCAG zostały po raz pierwszy opublikowane w 1999 roku jako WCAG 1.0. W 2008 roku wprowadzono zaktualizowane wytyczne WCAG 2.0, a następnie w 2018 roku WCAG 2.1. Każda wersja wprowadzała nowe zalecenia i usprawnienia, aby lepiej odpowiadać na zmieniające się technologie i potrzeby użytkowników.

Przegląd różnych poziomów WCAG (A, AA, AAA)

WCAG określają trzy poziomy zgodności:

 • Poziom A: Podstawowy poziom dostępności, który muszą spełniać wszystkie strony internetowe.
 • Poziom AA: Średni poziom dostępności, który jest zalecany dla większości stron internetowych.
 • Poziom AAA: Najwyższy poziom dostępności, który jest trudny do osiągnięcia i nie jest wymagany dla wszystkich stron internetowych.

Kluczowe zasady WCAG: dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe, solidne

WCAG opiera się na czterech głównych zasadach:

 • Dostrzegalne: Informacje i elementy interfejsu muszą być przedstawiane w sposób, który jest dostrzegalny dla użytkowników.
 • Funkcjonalne: Elementy interfejsu muszą być używalne dla użytkowników.
 • Zrozumiałe: Informacje i działanie interfejsu muszą być zrozumiałe dla użytkowników.
 • Solidne: Treść musi być solidna na tyle, aby mogła być niezawodnie interpretowana przez różne technologie pomocnicze.

Rodzaje testów WCAG

Narzędzia do testowania automatycznego

Przegląd popularnych narzędzi do testowania automatycznego:

 • Axe: Narzędzie do testowania dostępności, które integruje się z przeglądarkami i pomaga w identyfikacji problemów z dostępnością.
 • Wave: Dostarcza szczegółowe informacje o dostępności strony, wskazując elementy, które wymagają uwagi.
 • WAVE: Podobne do Wave, oferuje wszechstronne raporty dostępności oraz wizualizacje problemów.

Zalety i ograniczenia testów automatycznych:

 • Zalety: Szybkość i efektywność w identyfikacji problemów; możliwość integracji z narzędziami CI/CD.
 • Ograniczenia: Nie wykrywają wszystkich problemów dostępności; nie zastępują testów ręcznych.

Testowanie ręczne

Techniki testowania ręcznego:

 • Nawigacja za pomocą klawiatury: Sprawdzenie, czy wszystkie funkcje strony są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Testowanie czytnika ekranu: Użycie technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu, aby upewnić się, że treści są dostępne dla osób niewidomych.

Znaczenie testów użytkowników dla dostępności: Testy z udziałem rzeczywistych użytkowników niepełnosprawnych pozwalają na zidentyfikowanie problemów, które mogą nie być wykryte przez narzędzia automatyczne.

Tworzenie planu testów

Ustalenie kryteriów testowania w oparciu o wytyczne WCAG

Określenie jasnych kryteriów testowania na podstawie wytycznych WCAG, aby skupić się na kluczowych aspektach dostępności.

Ustalanie priorytetów testowania w oparciu o poziomy WCAG

Skoncentrowanie się najpierw na spełnieniu wymagań poziomu A i AA, zanim przejdziemy do poziomu AAA, aby stopniowo poprawiać dostępność strony.

Planowanie działań testowych

Stworzenie harmonogramu testów oraz przypisanie odpowiednich zasobów i narzędzi do realizacji planu.

Wykonanie planu testów

Wykonywanie testów automatycznych

Uruchamianie skanów dostępności na stronach internetowych

Regularne skanowanie stron za pomocą narzędzi automatycznych, aby wykryć problemy z dostępnością.

Analiza wyników skanowania i identyfikacja problemów

Dokładne przeglądanie raportów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Wykonywanie testów manualnych

Testowanie stron internetowych z wykorzystaniem technologii wspomagających

Przeprowadzanie testów ręcznych z użyciem technologii takich jak czytniki ekranu, aby sprawdzić dostępność treści.

Dokumentowanie barier i rozwiązań w zakresie dostępności

Sporządzanie szczegółowych raportów, które opisują znalezione problemy i proponowane rozwiązania.

Analizowanie i raportowanie wyników testów

Organizowanie wyników testów w oparciu o kryteria WCAG

Grupowanie wyników testów zgodnie z wytycznymi WCAG, aby łatwiej identyfikować i priorytetyzować problemy.

Identyfikacja problemów priorytetowych wymagających naprawy

Wyodrębnienie najważniejszych problemów, które mają największy wpływ na dostępność, i skierowanie na nie uwagi zespołu.

Generowanie kompleksowego raportu dostępności

Tworzenie szczegółowych raportów, które zawierają wyniki testów, opis problemów oraz rekomendowane poprawki.

Naprawa i weryfikacja

Wdrażanie poprawek dostępności w oparciu o wyniki testów

Wprowadzanie niezbędnych zmian na stronie internetowej w celu usunięcia zidentyfikowanych problemów z dostępnością.

Walidacja zmian za pomocą dodatkowych testów

Powtórne testowanie stron po wdrożeniu poprawek, aby upewnić się, że wszystkie problemy zostały skutecznie rozwiązane.

Zapewnienie ciągłej zgodności z WCAG poprzez regularne testy

Regularne przeprowadzanie testów dostępności, aby strona pozostawała zgodna z wytycznymi WCAG i była dostępna dla wszystkich użytkowników.

Podsumowanie  

 • Testowanie zgodności z WCAG jest niezbędne, aby zapewnić, że strony internetowe są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności. 
 • Skuteczne testowanie WCAG wymaga połączenia automatycznych narzędzi testowych, ręcznych testów oraz testów z udziałem rzeczywistych użytkowników. 
 • Dalsza nauka i korzystanie z różnych narzędzi testowych pomoże w utrzymaniu i poprawie dostępności stron internetowych zgodnie z wytycznymi WCAG.

Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe