Ekspert ds. WCAG (Dostępności cyfrowej)

Unsplash / Ali Morshedlou

2024-06-21 09:52
3 minuty czytania

dostępność stron internetowych i aplikacji staje się coraz bardziej istotna. Rosnąca świadomość społeczna oraz regulacje prawne sprawiają, że firmy i instytucje publiczne muszą zapewnić dostępność swoich zasobów online dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa ekspert ds. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), czyli specjalista ds. dostępności cyfrowej.

Czym jest WCAG?

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) to zbiór wytycznych opracowanych przez World Wide Web Consortium (W3C), mających na celu ułatwienie dostępu do treści internetowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wytyczne te obejmują różne aspekty dostępności, takie jak:

 1. Postrzegalność: Informacje i komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione w sposób, który użytkownicy mogą dostrzec.
 2. Funkcjonalność: Elementy interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być funkcjonalne i użyteczne.
 3. Zrozumiałość: Treści muszą być czytelne i zrozumiałe.
 4. Solidność: Treści muszą być wystarczająco solidne, aby mogły być niezawodnie interpretowane przez różne technologie wspomagające.

Rola eksperta ds. WCAG

Ekspert ds. WCAG to osoba, która specjalizuje się w zapewnianiu zgodności stron internetowych i aplikacji z wytycznymi WCAG. Do głównych zadań takiego specjalisty należą:

 1. Audyt dostępności: Przeprowadzanie audytów stron internetowych i aplikacji w celu identyfikacji problemów z dostępnością.
 2. Doradztwo i konsultacje: Udzielanie porad i konsultacji w zakresie implementacji rozwiązań poprawiających dostępność.
 3. Szkolenia i edukacja: Prowadzenie szkoleń dla zespołów projektowych, deweloperów i innych interesariuszy, aby zwiększyć świadomość na temat dostępności cyfrowej.
 4. Wdrażanie zmian: Praca z zespołami technicznymi nad wdrożeniem zmian w kodzie i projektach, aby zapewnić zgodność z WCAG.
 5. Dokumentacja: Przygotowywanie dokumentacji i raportów dotyczących stanu dostępności oraz rekomendacji dotyczących dalszych działań.

Kluczowe umiejętności eksperta ds. WCAG

Aby skutecznie pełnić rolę eksperta ds. WCAG, osoba ta powinna posiadać zestaw kluczowych umiejętności:

 1. Znajomość WCAG: Dogłębna wiedza na temat wytycznych WCAG oraz umiejętność ich interpretacji i zastosowania w praktyce.
 2. Znajomość technologii webowych: Dobra znajomość HTML, CSS, JavaScript oraz innych technologii webowych, a także narzędzi wspomagających, takich jak czytniki ekranowe.
 3. Umiejętność audytu: Doświadczenie w przeprowadzaniu audytów dostępności oraz umiejętność identyfikacji i klasyfikacji problemów.
 4. Komunikacja i współpraca: Zdolność do skutecznej komunikacji z różnymi zespołami oraz umiejętność pracy w zespole.
 5. Rozwiązywanie problemów: Kreatywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z dostępnością oraz umiejętność proponowania praktycznych i efektywnych rozwiązań.

Dlaczego warto inwestować w dostępność cyfrową?

Inwestowanie w dostępność cyfrową przynosi wiele korzyści, zarówno społecznych, jak i biznesowych:

 1. Zwiększenie dostępności: Zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zwiększa liczbę potencjalnych użytkowników i klientów.
 2. Zgodność z przepisami: Wiele krajów wprowadza regulacje prawne wymagające zapewnienia dostępności cyfrowej, co pozwala uniknąć kar i sankcji.
 3. Poprawa użyteczności: Dobre praktyki związane z dostępnością często prowadzą do ogólnej poprawy użyteczności stron i aplikacji dla wszystkich użytkowników.
 4. Budowanie wizerunku: Firmy i instytucje, które dbają o dostępność, budują pozytywny wizerunek i pokazują swoje zaangażowanie w równość i inkluzję.

Podsumowanie

Ekspert ds. WCAG odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że cyfrowe zasoby są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich możliwości. Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, tacy specjaliści pomagają firmom i instytucjom spełniać wytyczne WCAG, co przekłada się na większą dostępność, lepszą użyteczność i zgodność z przepisami. Inwestowanie w dostępność cyfrową to krok w kierunku bardziej inkluzywnego i równościowego społeczeństwa.


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe