Dyrektywa EAA: Rewolucja w Dostępności Cyfrowej

Od 2025 roku, zgodnie z dyrektywą EAA (European Accessibility Act), zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej, które wywrą znaczący wpływ na różnorodne sektory gospodarki. Celem dyrektywy jest zapewnienie równych szans w dostępie do usług cyfrowych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Unsplash / Sergio Capuzzimati

2024-05-20 16:32
2 minuty czytania

Obecny Stan Prawny

Do tej pory obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej spoczywał głównie na instytucjach publicznych oraz podmiotach określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznaczało to, że instytucje te musiały dostosować swoje strony internetowe i aplikacje mobilne, aby były one dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich zdolności.

Rozszerzenie Zakresu Obowiązków

Dyrektywa EAA znacząco rozszerza zakres podmiotów, które będą zobowiązane do zapewnienia dostępności cyfrowej. Od 2025 roku przepisy te obejmą także:

Bankowość

Wszystkie usługi bankowe, w tym strony internetowe, aplikacje mobilne i bankomaty, będą musiały być dostępne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

E-handel (e-commerce)

Sklepy internetowe będą zobowiązane do zapewnienia, że cała ścieżka zakupowa – od przeglądania produktów po finalizację zakupu – jest dostępna.

Systemy komputerowe

Oprogramowanie i systemy komputerowe, które są wykorzystywane do świadczenia usług dla klientów, muszą być dostosowane do wymogów dostępności.

Kluczowe Wymogi Dyrektywy EAA

Dyrektywa EAA wprowadza konkretne standardy, które muszą być spełnione przez podmioty objęte jej przepisami:

Strony Internetowe i Aplikacje Mobilne

Muszą być zgodne z wytycznymi WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.1 na poziomie AA, co oznacza, że treści muszą być percepcyjne, operacyjne, zrozumiałe i solidne.

Dokumenty Cyfrowe

Wszystkie dokumenty, takie jak PDF-y, dostępne online muszą być przystosowane do potrzeb osób korzystających z technologii wspomagających, takich jak czytniki ekranu.

Urządzenia i Terminale

Bankomaty, terminale płatnicze oraz inne interaktywne urządzenia muszą być dostępne i łatwe w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami.

Usługi Transakcyjne

Procesy takie jak zakupy online, płatności i inne transakcje cyfrowe muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników.

Korzyści dla Społeczeństwa i Biznesu

Wdrożenie dyrektywy EAA przyniesie liczne korzyści:

  • Dla Społeczeństwa: Ułatwienie dostępu do usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami, co zwiększy ich samodzielność i poprawi jakość życia.

  • Dla Biznesu: Poszerzenie bazy klientów o osoby, które do tej pory miały trudności z korzystaniem z usług cyfrowych. Firmy dostosowane do wymogów EAA mogą również poprawić swój wizerunek jako społecznie odpowiedzialne.

Wyzwania i Przygotowania

Przedsiębiorstwa muszą przygotować się na nadchodzące zmiany, co wiąże się z:

Aktualizacją technologii

Modernizacja stron internetowych, aplikacji mobilnych i systemów komputerowych.

Szkoleniami

Edukacja pracowników w zakresie dostępności cyfrowej.

Audytami Dostępności

Regularne przeprowadzanie audytów, aby upewnić się, że wszystkie usługi spełniają nowe wymagania.

Podsumowanie

Dyrektywa EAA wprowadza istotne zmiany w zakresie dostępności cyfrowej, które obejmą nie tylko instytucje publiczne, ale również szeroki zakres sektorów prywatnych. Od 2025 roku bankowość, e-handel, systemy komputerowe i wiele innych obszarów będzie musiało dostosować swoje usługi do nowych wymogów, co przyczyni się do zwiększenia dostępności i równości w dostępie do usług cyfrowych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa powinny już teraz rozpocząć przygotowania, aby sprostać tym wymaganiom i zapewnić wszystkim użytkownikom dostępność swoich usług.

Działaj już teraz ! Umów się na bezpłatną konsultację

Umów się na darmową konsultację


Blog Artykuły
Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe